Translocal Cultural Fields

Forskningen under ledning av Vesa Kurkela fokuserar på musikaliska aktiviteter i Finlands största städer i början av 1900-talet.

Introduktion

Translocal Cultural Fields. Music as a Cultural and Economic Enterprise in the Four Biggest Cities in Finland, 1900–1939 projektet forskar i musikverksamheten i Helsingfors, Viborg, Åbo och Tammerfors under åren 1900–1939, både ur kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Städernas musikindustri undersöks på 4 områden: 1) kulturpolitik, 2) musikundervisning, 3) musikbranschen och 4) musiker, musikevenemang och program.

Forskningsgruppen för projektet som finansieras av Finlands Akademi är Vesa KurkelaOlli HeikkinenMarkus MantereJanne Mäkelä, Anne TeikariPirjo Ovaskainen ja Saijaleena Rantanen. Mentor för forskarna är professor Derek Scott från Leeds universitet.

Kontaktinformation för projektet

    • Vesa Kurkela

    • Gästforskare, MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin

Projektets namn

Translocal Cultural Fields

Finansiär

Finlands Akademi

Team

Vesa Kurkela
Olli Heikkinen
Markus Mantere
Janne Mäkelä
Anne Teikari
Pirjo Ovaskainen
Saijaleena Rantanen