Ylipaikalliset kulttuurin kentät – Musiikki kulttuurisena ja taloudellisena toimintana neljässä Suomen suurimmassa kaupungissa 1900–1939

Vesa Kurkelan johtaman tutkimuksen kohde on musiikillinen toiminta Suomen suurimmissa kaupungeissa 1900-luvun alkupuolella. Toimintaa tutkitaan sekä kulttuurisesta että taloudellisesta näkökulmasta.

Helsingin laulu- ja soittojuhlien juhlakonsertti sunnuntaina 9.6.1907 Kaisaniemen laululavalla.
Fyren 19.4.1902

Esittely

Hanke tutkii musiikkitoimintaa Helsingissä, Viipurissa, Turussa ja Tampereella ajanjaksolla 1900–1939 sekä kulttuurisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Kaupunkien musiikkielämää tutkitaan neljällä ydinalueella: 1) kulttuuripolitiikka, 2) musiikkikoulutus, 3) musiikillinen liiketoiminta sekä 4) muusikot, musiikkitapahtumat ja ohjelmistot.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on metodologisen nationalismin välttäminen, ja tutkimus pyrkii kattamaan kaupunkimusiikin kentän kokonaisuudessaan – kaikki musiikinlajit ja toiminnan alueet. Kokonaisvaltainen näkökulma näkyy myös siinä, että musiikin taiteellista ja taloudellista puolta analysoidaan yhtenä kokonaisuutena eikä erillisinä toiminnan alueina.

Tutkimus perustuu jo tiedossa olevan arkistoaineiston ja aikalaiskirjallisuuden kriittiseen analyysiin sekä uuden tutkimusaineiston aktiiviseen tuottamiseen. Aineiston tulkinta tukeutuu Pierre Bourdieun kenttäteoriaan, metodologiseen kosmopolitanismiin, uusinstitutionalismiin sekä ylipaikallisen käsitteeseen.

Hankkeen yhteystiedot

    • Vesa Kurkela

    • Vieraileva tutkija, MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia

Hankkeen nimi

Ylipaikalliset kulttuurin kentät - Musiikki kulttuurisena ja taloudellisena toimintana neljässä Suomen suurimmassa kaupungissa 1900–1939

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Tiimi

Vesa Kurkela, tutkimusprojektin johtaja
Olli Heikkinen
Markus Mantere
Anne Teikari
Nuppu Koivisto
Derek B. Scott
Janne Mäkelä
Pirjo Ovaskainen