Kontaktuppgifter

Vice dekaner, forskning

Professor Mika Elo (Bildkonstakademins doktorandprogram)
Professor  Tuire Kuusi (Sibelius-Akademin)
Professor Leena Rouhiainen (Teaterhögskolan)


Vice dekanerna utgör ledningsgruppen för doktorandutbildningen och forskningen (TTOR).

 

Ledare för doktorandprogrammen
 

Professor Vesa Kurkela (Sibelius-Akademins doktorandskola MuTri)
Lektor Päivi Järviö (Sibelius-Akademins doktorandskola DocMus)
Professor Leena Rouhiainen (doktorandprogrammet för konstnärlig forskning inom teater, dans och performance)
Professori Esa Kirkkopelto (doktorandprogrammet för konstnärlig forskning TAhTO)
Professor Mika Elo (Bildkonstakademins doktorandprogram)

 

Gemensamma tjänster för doktorandutbildning och forskning

 

Forskningstjänstchefen Katja Kiviharju
Sakkunnig, internationella forskningsanslag Tiia Saarinen

 

Tjänster för doktorandutbildning och forskning, respektive akademi
 

Forskningskoordinator Michaela Bränn (Bildkonstakademin)
Studieamanuens Henri Wegelius (Bildkonstakademin)

Specialplanerare Sirpa Järvelä (Sibelius-Akademins doktorandskola DocMus)
Specialplanerare Hannu Tolvanen (Sibelius-Akademins doktorandskola MuTri)

 

Forskningskoordinator Annika Fredriksson (Teaterhögskolan)
Studiekoordinator Elina Raitasalo (Teaterhögskolan)
Specialplanerare Riitta Pasanen-Willberg  (Teaterhögskolan)
Studiekoordinator Laura Viertola (Teaterhögskolan)