Teemu Leinonen har utsetts till prorektor med ansvar för forskning vid Konstuniversitetet

I rekryteringsbeslutet betonades forskningsmeriter och praktisk ledningsförmåga.

Teemu Leinonen (Foto: Aalto-universitetet / Veera Konsti)

Under hösten har två akademiska ledarpositioner varit öppna vid konstuniversitetet: en prorektor med ansvar för forskning och en dekan för Bildkonstakademin. Båda positionerna tillsätts för en femårsperiod.   

Prorektor med ansvar för forskning har som uppgift att leda utvecklingsarbetet inom Konstuniversitetets forskning och doktorsutbildning samt att främja samarbetet mellan olika områden och intressentgrupper nationellt och internationellt. Prorektorn ansvarar för forskningen och för att målen som ligger till grund för finansieringen uppnås tillsammans med motsvarande prodekaner från Konstuniversitetets tre akademier och direktören för Konstuniversitetets forskningsinstitut.  

Professor och konstnärlig doktor Teemu Leinonen utnämndes till prorektor med ansvar för forskning för femårsperioden 1.4.2024–31.3.2029.   

Teemu Leinonen har arbetat som professor i design och lärande vid Aalto-universitetet sedan år 2012. Under åren 2014–2017 var han ansvarig prodekan för forskningen inom konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet. Leinonen är en aktiv forskare: han har publicerat över 30 referentgranskade publikationer samt ett flertal andra publikationer och böcker. Leinonen har omfattande nätverk och har haft flera viktiga akademiska förtroendeuppdrag både i hemlandet och internationellt.  

I valet av prorektor ansvarig för forskning betonades forskningsmeriter, erfarenhet av utveckling av forskning och doktorandutbildning samt praktisk ledarskapsförmåga. Enligt bedömningen var Leinonens styrkor visionär insikt, mångsidig forskningsexpertis och internationella nätverk, goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter samt en stark värdebaserad och människoorienterad inställning till ledarskap.    

17 personer sökte tjänsten som prorektor. Utöver den öppna ansökan användes direktsökning i rekryteringen. De tre toppkandidaterna presenterade sig för universitetssamfundet vid ett offentligt hörande i oktober.   

Konstuniversitetets styrelse fattade beslut om valen under sitt möte den 13 december 2023. 

Foto av Teemu Leinonen: Veera Konsti

Mediakontakter