Teemu Leinonen Taideyliopiston  tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi

Valinnassa painotettiin tutkimusnäyttöjä ja käytännön johtamistaitoa.

Teemu Leinonen, kuvaaja Veera Konsti
Teemu Leinonen (Kuva: Aalto-yliopisto / Veera Konsti)

Taideyliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori johtaa Taideyliopiston tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kehittämistyötä sekä edistää siihen liittyvää eri alojen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Vararehtori vastaa tutkimuksen tuloksista ja rahoituksen perusteina olevien tavoitteiden saavuttamisesta yhdessä Taideyliopiston kolmen akatemian vastaavien varadekaanien ja Taideyliopiston tutkimusinstituutin johtajan kanssa. 

Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin tehtävään viisivuotiskaudeksi 1.4.2024–31.3.2029 nimitettiin professori, TaT Teemu Leinonen.  

Teemu Leinonen on työskennellyt Aalto-yliopistossa uuden median muotoilun ja oppimisen professorina vuodesta 2012 lähtien. Vuosina 2014–2017 hän toimi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkimuksesta vastaavana varadekaanina. Leinonen on aktiivinen tutkija: hän on julkaissut yli 30 vertaisarvioitua julkaisua sekä lukuisia muita julkaisuja ja kirjoja. Leinosella on laajat verkostot ja hän on toiminut useissa tärkeissä akateemisissa luottamustehtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. 

Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin valinnassa korostettiin tutkimusnäyttöjä, kokemusta tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kehittämisestä sekä käytännön johtamistaitoa. Arvioinnin perusteella Leinosen vahvuuksiksi nousivat näkemyksellisyys, monipuolinen tutkimusosaaminen ja kansainväliset verkostot, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot sekä vahva arvopohjainen ja ihmislähtöinen johtamisote.   

Vararehtorin tehtävää haki 17 henkilöä. Avoimen haun lisäksi rekrytoinnissa käytettiin suorahakua. Haun kolme kärkiehdokasta esittäytyi yliopistoyhteisölle julkisessa kuulemistilaisuudessa lokakuussa.   

Valinnan teki Taideyliopiston hallitus kokouksessaan 13.12.2023. 

Teemu Leinosen kuva: Veera Konsti

Median yhteydenotot