Sibelius-Akademins urvalsresultat, våren 2024

Du kan även fråga om resultatet per e-post på adressen siba.ansokan@uniarts.fi. Urvalsresultaten publiceras beroende på utbildningsprogrammet antingen 5.4. eller 31.5.2024. Resultatdagen har angetts i urvalsguiderna.

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs.

Återkoppling på urvalsprovet

Du kan få återkoppling om din prestation i urvalsprovet. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos du där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

Grundutbildning

Sibelius-Akademins dekan har beslutat att följande sökande är antagen som studerande vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi våren 2024:

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship 2-year programme (general selection group)

 • Anttila Matilda Angelica
 • Babić Filip
 • en person som inte vill ha sitt namn på www-sidan
 • en person som inte vill ha sitt namn på www-sidan
 • Hyle Oula Rurik Benjamin
 • Kalkowski Lisa Marleen
 • en person som inte vill ha sitt namn på www-sidan
 • en person som inte vill ha sitt namn på www-sidan
 • en person som inte vill ha sitt namn på www-sidan
 • Lim Yesol
 • Masanti Ines Maria Matilda
 • Nieminen Anna-Riitta Marjaana
 • Rabian Amanda Karin

På reservplats:

 1. Gullichsen Frida Essie Johanna
 2. Kiikeri Walle Elias
 3. Huovinen Nea Maria Katarina
 4. Bacchus Clarence Atiba Carver
 5. Jokilehto Lukas Elias villkorlig
 6. Ornati Fatimah Ardennes villkorlig
 7. Jäävuori Minttu-Maria Vilina

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship 2-year programme (Open University selection group)

 • Boullenger Leia Lenita Andrea
 • Kokkonen Hanna Katriina

Global Music

Global Music 2.5-year programme

 • Castrillón Arcila Daniel Sebastián
 • Fatema Mirza Bushra
 • Salazar Boza Luis Fernando
 • Shafie Maher

På reservplats:

 1. Khodos Alisa
 2. Andre da Silva Antonio Wendel

Instrumentstudier i klassisk musik

Bleckblåsinstrument (valthorn, trumpet, basun, baryton, tuba) 5,5-årig utbildning

 • Carlqvist Hanna Cecilia Margareta (basun) – villkorlig antagning
 • Fu Shunyang (basun) – villkorlig antagning
 • Nie Yongjie (trumpet)
 • Peltonen Vilma Matilda (valthorn) – villkorlig antagning
 • Salonen Ranja Theresia (trumpet) – villkorlig antagning
 • Xiang Bingcheng (tuba)

På reservplats:

 1. Guia Tena Arnau (valthorn)

Bleckblåsinstrument (valthorn, trumpet, basun, baryton, tuba) 2,5-årig utbildning

 • Archibald Jack (tuba) – villkorlig antagning
 • Blair Calum (trumpet)
 • Gouveia Freitas Rodrigo Miguel (valthorn) – villkorlig antagning
 • Guahnich Joel (trumpet) – villkorlig antagning

På reservplats:

 1. Skalandis Gediminas (trumpet) – villkorlig
 2. Ronen Liri (valthorn)
 3. Ren Peijin (trumpet)
 4. Knowles Alana (valthorn) – villkorlig
 5. Camderman David Philip (valthorn) – villkorlig

Harpa 5,5-årig utbildning

 • Valjakka Saara Sylvia

Slagverk 5,5-årig utbildning

 • Koskiluoma Mitja Onni Ilmari – villkorlig antagning
 • Rasimus Juho Uolevi

Träblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon) 5,5-årig utbildning

Flöjt

 • Azzola Carolina Ida Aino – villkorlig antagning
 • Ceriņa Marta – villkorlig antagning

På reservplats:

 1. Ljunglöf Lo Elis Immanuel

Oboe & fagott

 • Lee Jaeyeon (oboe) villkorlig antagning
 • Mauer Patrick (fagott)
 • Nevalainen Joel Eemeli (oboe)

På reservplats:

 1. Ratilainen Silja Katriina (oboe)

Klarinett

 • en person som inte vill ha sitt namn på www-sidan

Saxofon

 • Costa De Sousa Guilherme villkorlig antagning

På reservplats:

 1. Neumann Joonas
 2. Regis Simon

Träblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon) 2,5-årig utbildning

Flöjt

Inga nya studerande

Oboe & fagott

 • Rakhmatullina Soniya (oboe) villkorlig antagning

På reservplats:

 1. Nos Wilkins Pere (oboe) villkorlig

Klarinett

 • en person som inte vill ha sitt namn på www-sidan
 • en person som inte vill ha sitt namn på www-sidan
 • Scalabrini Dario

På reservplats:

 1. Fox Clare Elizabeth
 2. Yılmaz İlayda – villkorlig

Saxofon

 • Orón Bolós Vicent

På reservplats:

 1. Galvez Adria Borja – villkorlig

Ansökningsalternativ där inga nya studerande antogs:

 • Instrumentstudier i klassisk musik (harpa) 2,5-årig utbildning
 • Instrumentstudier i klassisk musik (slagverk) 2,5-årig utbildning
 • Jazzmusik (instrument- eller sångstudier) 2,5-årig utbildning
 • Jazzmusik (komposition) 2,5-årig utbildning
 • Nordic Master in Jazz (NOMAZZ) 2.5-year programme

Ytterligare information om villkorlig antagning

Enlight Sibelius-Akademins 2024 urvalskriterierna alla som söker till en utbildning som leder till lägre och högre eller enbart högre högskoleexamen vid Sibelius-Akademin ska ha den grundutbildning och de språkkunskaper som krävs för ansökningsmålet.

En villkorligt antagen sökande, som inte levererar intygskopior inom utsatt tid, förlorar sin villkorliga studieplats vid Sibelius-Akademin.

Grundutbildning

Om du avlägger någon av de nedan nämnda examina först efter att ansökningstiden gått ut, är antagningsbeslutet villkorligt tills du lämnar in ett intyg över avlagd examen till Sibelius-Akademin. Lämna in till Sibelius-Akademin ett intyg över din genomförda examen så snart den är klar, dock senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid). Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Du kan söka till en utbildning som leder till kandidatexamen (3 år) eller kandidat- och magisterexamen (3 + 2,5 år) om du har avlagt minst någon av följande:

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate (IB) -examen
 • European Baccalaureate (EB) -examen
 • Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur (RP / DIA) -examen
 • sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
 • utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -examen
 • högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen
 • Dessutom kan en person som har beviljats studierätt för en universitetsexamen i Finland söka till studierna

Du kan söka till en utbildning som leder till enbart musikmagisterexamen (2,5 år) om du har avlagt minst någon av följande:

 • lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • lägre högskoleexamen inom något annat område och dessutom högskolestudier inom musikområdet

Du kan söka till en utbildning som leder till enbart konstmagisterexamen (2 år) om du har avlagt minst någon av följande:

 • lämplig lägre högskoleexamen
 • lämplig lägre yrkeshögskoleexamen
 • lämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

Eventuella undantag från ovannämnda krav på grundutbildning meddelas i urvalsgrunderna för respektive utbildningsprogram.

Språkkunskaper

Studierna vid Sibelius-Akademin förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska eller engelska. Du ska bevisa dina språkkunskaper enligt undervisningsspråket för varje ansökningsobjekt genom ett godkänt språktest, grundutbildning eller andra tidigare studier. Om utbildningsprogrammet genomförs på fler än ett språk, bevisar du dina språkkunskaper på det språk som du har ansökt om att få studera på.

Om du bevisar dina språkkunskaper på basis av dina studier som du avlägger efter att ansökningsiden gått utt, är antagningsbeslutet villkorligt i fråga om språkkunskaperna tills du lämnar in ett intyg över avlagda studier till Sibelius-Akademin. Lämna in till Sibelius-Akademin ett intyg över dina tillräckliga språkkunskaper så snart som möjligt, dock senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid).

Byte av studierätt: Villkorlig antagning

Om kandidatexamen för en studerande som ansöker om byte av studierätt vid Konstuniversitetet inte har avlagts och bytet av studierätten godkänns villkorligt, är tidsfristen för att avlägga examen i fråga till skillnad från urvalsgrunderna för grundutbildningen först den sista dagen innan den nya studierätten börjar (31.7.2024).

Mottagande av studieplats

För att behålla den studieplats du beviljats bör du meddela att du tar emot studieplatsen senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid). I annat fall går du miste om studieplatsen. (Universitetslagen 38 § / Yrkeshögskolelagen 28c §). Försenade meddelanden beaktas ej.

Du tar emot studieplatsen bindande, dvs. du kan inte senare ändra eller annullera mottagandet. Ett bindande mottagande innebär att dina övriga ansökningsönskemål automatiskt annulleras. Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (1.8.-31.12.).

Ta emot studieplatsen i första hand elektroniskt i Min Studieinfo -tjänsten. Om du inte kan motta studieplatsen elektroniskt, använd den pappersblanketten. Blanketten bör skickas till Konstuniversitetets ansökningstjänster per e-post (hakijapalvelut@uniarts.fi).

Rättelseyrkande

Rättelse i dekanens beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009).

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.