Danskonst, kandidat

I vårt program växer du till en konstnär som har färdigheter i att arbeta i danskonstens mångsidiga och föränderliga verksamhetsmiljöer.

tanssitaiteen opiskelija harjoittelee

Varför hos oss?

Vårt program erbjuder dig en unik miljö för att studera dans. Du får fördjupa dig i att öva på kroppsliga färdigheter på bred front samt undersöka ditt personliga förhållande till dans, konst och artistskap. I studierna betonar vi ett öppet, kritiskt och undersökande förhållande till dans. Hos oss studerar du mångsidigt, både under handledning av utbildningsprogrammets egna lärare och inhemska och internationella gästlärare. 

Utbildningens innehåll och mål

Välkommen att fördjupa dig i dans, rörelse och kroppslighet!

Utbildningsprogrammet i danskonst som leder danskandidatexamen är en treårig (180 sp) utbildning och en konstnärlig grundutbildning i dans. Utbildningen ger dig färdigheter att arbeta i dansvärlden i många olika yrkesuppgifter och sträva efter magisterstudier i dans. Vårt mål är att utbilda danskonstnärer vars yrkesskicklighet grundar sig på förståelse för dans som konstart, dess kopplingar till samhället och mångsidiga sätt att agera i världen.

I studierna i danskonst betonas rörelsearbete, artistens praktik och röstanvändning. En stor studiehelhet utgörs också av konstnärliga projekt och deras processer. I de konstnärliga projekten får du öva på att vara danskonstnär från olika positioner. De studieperioder som fokuserar på självständigt arbete ger dig utrymme att hitta, undersöka och utveckla din egen konstnärliga röst.

På flera kurser kan du bedriva konstnärligt samarbete med studerande inom olika utbildningsprogram. Detta gör det möjligt att studera dans ur många perspektiv i förhållande till olika konstområden och deras sammanhang.

I studierna granskas konstteorier i förhållande till konstnärliga praktiker och processer. De så kallade kontextuella studierna innehåller kurser i konst- och danshistoria, konstfilosofi och performanceteori.

Studerandeutbyte

Studiemiljön inom utbildningsprogrammet i danskonst är internationell. Du studerar tillsammans med utländska utbytesstuderande och får undervisning av internationella gästlärare. Du kan även inkludera en internationell del i dina studier. Det kan till exempel vara studerandeutbyte med en internationell Erasmus-partnerskola.

Tät kontakt med arbetslivet

Utbildningsprogrammet i danskonst förbereder dig för att arbeta inom danskonstens multipla och skiftande verksamhetsmiljöer. Vår aktiva alumnverksamhet möjliggör kontakter med dansvärlden redan under din studietid. Alumnsamarbetet består till exempel av gästlärare, eventuell arbetspraktik och fadderverksamhet. Under din studietid har du möjlighet att be en konstnär på fältet att bli din fadder. Varje fadderrelation är unik. Ofta följer faddrarna den studerandes föreställningar och uppvisningar samt fungerar som bollplank hos den växande konstnären.

Magisterstudier

En kandidatexamen inom utbildningsprogrammet i danskonst ger dig behörighet att söka till magisterstudier. Du kan till exempel söka till magisterprogrammet i scenframställning i dans, magisterprogrammet i koreografi eller magisterprogrammet i danspedagogik.

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom sitt område. Utöver vår ordinarie lärarkår besöker även yrkespersoner inom dans- och andra konstområden regelbundet utbildningsprogrammet.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Kandidat i danskonst
3 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

  • Sanna Myllylahti

    Lektor, Utbildningsprogrammet i dans, Teaterhögskolan
    +358440504722
    sanna.myllylahti@uniarts.fi

Enhet

Teaterhögskolan

Fråga om ansökning

teak.ansokan@uniarts.fi