Danskonst, kandidat

På kandidatprogrammet i dans växer du till en konstnär vars yrkesskicklighet bottnar i förståelsen av dansen som en kroppens och sinnets kulturella konstart.

tanssitaiteen opiskelija harjoittelee

Varför hos oss?

Under ledning av en kunnig lärarkår och internationella gästlärare på kandidatprogrammet i dans utvecklas du till en skicklig scenkonstnär med förmåga att koreografera och en självständig och reflekterande konstnär. Vidare får du färdigheter för att arbeta inom danskonstens multipla och skiftande verksamhetsmiljöer.

Utbildningens innehåll och mål

Utbildningsprogrammet i dans som leder danskandidatexamen är en treårig (180 sp) utbildning och grundutbildningen för dansen som konstform. Utbildningen förbereder dig för att yrkesmässigt arbeta inom dansvärlden med multipla uppgifter och söka till magisterstudier i dans. Vårt mål är att utbilda mångsidiga danskonstnärer vars yrkesmässiga bas ligger i förståelsen av dansen som en kroppens och sinnets kulturella konstart, där kunskap och förmåga förenas.

Den treåriga danskandidatexamen består av studier i dans- och rörelseteknik, somatiska metoder, röstuttryck, konst- och danshistoria, performanceteori och scenframställning. De studerande inriktar sig främst på modern dans. Olika former av improvisation och komposition är en viktig del av utbildningen. Koreografiworkshoparna och improvisationsavsnitten utgör basen för sökandet efter och utvecklingen av de egna rörelserna som en del av det självständigt arbetet. En stor studiehelhet utgörs av de konstnärliga projekten och deras processer.

Ny undervisningsplan på kommande

Konstuniversitetet håller på att förnya sina undervisningsplaner. Undervisningen enligt de nya undervisningsplanerna startar i början av höstterminen 2024. Kom ihåg detta när du bekantar dig med den nuvarande undervisningsplanen.

Konstnärliga projekt

Under studierna får du göra konstnärliga uppvisningar och föreställningar, själv eller tillsammans med andra dans- och koreografistuderande. I de konstnärliga projekten får du också samarbeta med studerande på andra utbildningsprogram på Teaterhögskolan.

Studerandeutbyte

Studiemiljön på utbildningsprogrammet i dans är internationell. Du studerar tillsammans med utländska utbytesstuderande och får undervisning av internationella gästlärare. Du kan även inkludera en internationell del i dina studier. Det kan till exempel vara studerandeutbyte med en internationell Erasmus-partnerskola.

Tät kontakt med arbetslivet

Utbildningsprogrammet i dans förbereder dig för att arbeta inom danskonstens multipla och skiftande verksamhetsmiljöer. Vår aktiva alumnverksamhet möjliggör kontakter med dansvärlden redan under din studietid. Formerna för alumnsamarbetet kan exempelvis vara att få möjlighet till arbetspraktik, studera för gästlärare och omfattas av fadderverksamheten. Under din studietid kan du be om att få en mentor som utexaminerats från utbildningsprogrammet. Faddrarna förbinder sig att följa den studerandes föreställningar och uppvisningar samt fungera som bollplank om det behövs.

Magisterstudier

En kandidatexamen från utbildningsprogrammet i dans ger dig behörighet att söka till magisterstudierna i danskonst. Du kan till exempel söka till magisterprogrammet i scenframställning i dans eller magisterprogrammet i koreografi.

Lärare

Våra lärare är experter med erfarenhet från dansens värld. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella toppkrafter inom området.

Lärare och konstnärer som har gästat utbildningsprogrammet  2014–2017

Mikael Aaltonen, Otto Akkanen, Eeva Anttila, Hanna Brotherus, Giorgio Convertito, Lotta Emanuelsson, Cris af Enehielm, Stina Engström, Tuomas Fränti, Laura Frösen, Niko Hallikainen, Tomi Humalisto, Maria Ines Villasmil, Karin Jameson, Virpi Juntti, Anna Jussilainen, Leena Kalk, Aune Kallinen, Maria Kilpi, Mari Kätkä, Hanna Käyhkö, Ray Langenbach, Laura Lehtinen, Pia Lindy, Miika Luoto, Anne Makkonen, Jukka O. Miettinen, Kirsi Monni, Eeva Muilu, Marketta Murtomäki, Ulla-Mari Mäkelä, Mirva Mäkinen, Jussi Nousiainen, Susanna Nurminen, Fornier Ortiz, Liisa Pentti, Hanna Pohjola, Pilvi Porkola, Mary Prestidge, Linda Priha, Iiris Raipala, Janina Rajakangas, Satu Rekola, Susan Rethorst, Liisa Risu, Harriet Sevelius, Laura Sipilä, Ervi Sirén, Katri Soini, Jukka Tarvainen, Terhi Vaimala, Anita Valkeemäki, Raisa Vennamo, Olli Virtaperko.

Antagning

Antagningen till utbildningsprogrammet i danskonst sker vartannat år. Nästa ansökningstid meddelas senare.

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Målexamen och studietid

Kandidat i danskonst
3 år

Enhet

Teaterhögskolan

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Handledande lärare

  • Sanna Myllylahti

    Lektor, Utbildningsprogrammet i dans, Teaterhögskolan
    +358440504722
    sanna.myllylahti@uniarts.fi

Fråga om ansökning

teak.ansokan@uniarts.fi

Max-katalogen