Koreografi (magisterprogram)

På detta utbildningsprogram utvecklas du till en konstnär med ett eget uttryck i samspel med samhället och dess skiftande begrepp om vad konst är.

Varför hos oss?

Studierna på magisterprogrammet i koreografi består av två läsårs närstudier på heltid, där du utvecklas till en självständig konstnär. Du får också utveckla din kritiska medvetenhet om och förståelse av den moderna koreografins praxis och strategier samt konstens och samhällets interaktiva förhållande.

Utbildningens innehåll och mål

Utbildningen till magister i danskonst inom magisterprogrammet i koreografi är tvåårig. Studierna (120 sp) består av temastudier och i koreografi, konstnärliga projekt, studier i referenssystem, individuella studier och ett lärdomsprov. Studierna fokuserar på den moderna koreografins centrala frågor och metoder, koreografins och den moderna framställningskonstens historia och teoretiska bakgrund samt konstnärens verksamhetsmöjligheter och verksamhetsområde. De konstnärliga projekten och samarbetet med studerande på andra utbildningsprogram spelar en stor roll.

Utgångspunkten för studierna är ett historiemedvetet, men kritiskt, öppet och vetenskapligt förhållande till koreografin. Programmet erbjuder den studerande en inlärningsmiljö som inspirerar till konstnärlig utveckling, ett dialogiskt förhållningssätt och samarbete, där den moderna koreografins metodiska och teoretiska frågor integreras i det konstnärliga arbetet.

Samarbete

Magisterprogrammet i koreografi samarbetar på olika sätt med andra utbildningsprogram på Konstuniversitetet samt med Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke). Vidare sker samarbete med den moderna dansens yrkesutövare, t.ex. i form av konstnärsbesök och mentorskap för studerande.

Internationellt

Den moderna koreografin är till sin natur internationell och därför arbetar vi aktivt med internationella partnerskap och studiesamarbeten. Studerandegrupperna får delta i internationella evenemang och besöka andra högskolor inom området. Varje år har programmet ett flertal internationellt verksamma danskonstnärer som gästlärare.

Konstnärliga projekt

Magisterprogrammet i koreografi erbjuder exceptionellt goda förhållanden för den studerandes konstnärliga verksamhet. Man har tillgång till Teaterhögskolans scenutrymmen och tjänster.

I examensfordringarna ingår fyra konstnärliga projekt. Deras syfte är att utveckla den studerandes personliga, kreativa och strukturerade uppfattning av koreografins flerdimensionalitet som konstart.

Lärare

Kirsi Monni
Jana Unmüssig

Våra lärare är experter med erfarenhet från dansens värld. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av såväl inhemska som internationella toppkrafter.

Se lärarna som har gästat detta utbildningsprogram

Antagning

Ingen studentantagning år 2022. Nästa ansökningstid meddelas senare.

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Magisterexamen ger behörighet till påbyggnadsstudier och förbereder exempelvis för doktorandstudier i danskonst. Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom danskonst.

  • Doktorander på Tutke och deras forskningsämnen (uppdateras inom kort)
  • Bekanta dig med avhandlingar inom koreografi (uppdateras inom kort)
  • Publikationsserien Kinesis om danskonst
  • Publikationsserien Acta Scenica om konstnärlig forskning

Bekanta dig med studievardagen

Kolla in våra nyheter och evenemang

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i koreografi

  • magister (2 år)

Målexamen

Magister i danskonst

Enhet

Teaterhögskolan

Språk

engelska, finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Ansökningstid

Ingen studentantagning år 2022. Nästa ansökningstid meddelas senare.

Ansvarsperson

Kirsi Monni
professor

Jana Unmüssig
lektor

Max-katalogen