Koreografia, maisteri

Syvennä ja kehitä taiteellista ääntäsi ja artikuloi tutkimustasi, jotta voit vaikuttaa yhteiskuntaan ja työskennellä tulevaisuuden taiteilijana.

Miksi meille?

Koreografian maisteriohjelman opinnot koostuvat kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista, joissa kehityt itsenäiseksi taiteilijaksi. Pääset myös kehittämään kriittistä tietoisuuttasi ja ymmärrystä nykykoreografian käytännöistä ja strategioista sekä taiteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksellisesta suhteesta.

Koulutuksen sisältö ja tavoite

Tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtava koulutus koreografian maisteriohjelmassa on kaksivuotinen. Opinnot (120 op) koostuvat koreografian teemaopinnoista ja taiteellisista projekteista, viitekehysopinnoista, yksilöllisistä opinnoista ja opinnäytteestä. Opinnoissa keskitytään nykykoreografian ajankohtaisiin kysymyksiin ja menetelmiin, koreografian ja nykyesityksen historiaan ja teoreettisiin viitekehyksiin sekä taiteilijan toimintamahdollisuuksiin ja toimintakenttään. Suuressa roolissa ovat opiskelijan omat taiteelliset projektit ja yhteistyö muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa.

Opintojen lähtökohtana on historiatietoinen, mutta kriittinen, avoin ja tutkimuksellinen suhde koreografiaan. Opiskelijalle ohjelma tarjoaa taiteelliseen kehittymiseen, dialogisuuteen ja yhteistyöhön kannustavan oppimisympäristön, jossa nykykoreografian menetelmälliset ja teoreettiset kysymykset integroituvat taiteelliseen työskentelyyn.

Uusi opetussuunnitelma tulossa

Taideyliopistossa on käynnissä opetussuunnitelmatyöuudistus. Uusien opetussuunnitelmien mukainen opetus käynnistyy syyslukukauden alussa 2024. Huomioithan tämän tutustuessasi nykyiseen opintosuunnitelmaan.

Yhteistyö

Koreografian maisteriohjelma tekee monin tavoin yhteistyötä Taideyliopiston muiden koulutusohjelmien sekä Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään nykytanssin ammattikentän kanssa esimerkiksi taiteilijavierailujen ja opiskelijamentoroinnin muodossa.

Kansainvälisyys

Nykykoreografin työ on luonteeltaan kansainvälistä ja siksi toimimme aktiivisesti kansainvälisten kumppanuuksien ja opintoyhteistyön alueilla. Opiskelijaryhmät pääsevät vierailemaan eurooppalaisissa tapahtumissa sekä muissa alan korkeakouluissa. Ohjelman opettajina vierailee vuosittain useita kansainvälisellä tanssin kentällä vaikuttavia taiteilijoita.

Taiteelliset projektit

Koreografian maisteriohjelma tarjoaa hyvät olosuhteet opiskelijan taiteelliselle toiminnalle. Käytössä ovat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esitystilat ja palvelut.

Tutkintovaatimuksiin kuuluu neljä taiteellista projektia. Niiden tavoitteina on kehittää opiskelijan henkilökohtaista, luovaa ja jäsentynyttä käsitystä koreografian moniulotteisuudesta taiteena.

Opettajat

Opettajamme ovat kokeneita asiantuntijoita alallaan. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti alan huippuosaajia niin Suomesta kuin ulkomailta.

Katso koulutusohjelmassa aiemmin vierailleet opettajat

Hakeminen

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Tohtorikoulutus

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ja valmiudet esimerkiksi tanssitaiteen tohtorin opintoihin. Taideyliopistossa tanssin alan tohtorikoulutusta tarjoaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Tutustu opiskelun arkeen

Lue koulutusohjelman pitämää Koreoblogia, joka on avoin keskustelun ja jakamisen paikka kaikille koreografiasta kiinnostuneille.

Tavoitetutkinto ja -aika

Tanssitaiteen maisteri (tanssit. maist.)
2 vuotta

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Hakukielet

englanti (en), suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €. Lue lisää lukuvuosimaksusta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2023 yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Kysy hakemisesta

 • Kirsi Monni

  Professori, Koreografian maisteriohjelma, Teatterikorkeakoulu
  +358405456350
  kirsi.monni@uniarts.fi
 • Jana Unmüssig

  Lehtori, Koreografian maisteriohjelma, Teatterikorkeakoulu
  jana.unmussig@uniarts.fi
Opiskelijat ja valmistuneet Max-katalogissa