Tanssitaide, kandidaatti

Ohjelmassamme kasvat taiteilijaksi, jolla on valmiudet toimia tanssitaiteen moninaisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Jussi Ulkuniemi

Miksi meille?

Ohjelmamme tarjoaa sinulle ainutlaatuisen ympäristön tanssitaiteen opiskeluun. Pääset syventymään laaja-alaisesti kehollisten taitojen harjoittamiseen sekä tutkimaan omakohtaista suhdettasi tanssiin, taiteen tekemiseen ja esiintyjyyteen. Opinnoissa painotamme avointa, kriittistä ja tutkivaa suhdetta tanssitaiteeseen. Meillä opiskelet moninäkökulmaisesti sekä koulutusohjelman omien opettajien että kotimaisten ja kansainvälisten vierailijoiden ohjauksessa.

Tanssitaiteen koulutusohjelmaan järjestetään haku joka toinen vuosi.

Sisältö ja tavoitteet

Tervetuloa syventymään tanssiin, liikkeeseen ja kehollisuuteen! 

Tanssitaiteen koulutusohjelma on tanssitaiteen kandidaatin tutkintoon johtava, kolmivuotinen (180 op) koulutus ja tanssin taiteellinen peruskoulutus. Koulutus tarjoaa sinulle valmiuden toimia tanssin kentällä moninaisissa ammattitehtävissä ja pyrkiä tanssin alan maisteriopintoihin. Tavoitteenamme on kouluttaa tanssitaiteilijoita, joiden ammattitaidon perustana on ymmärrys tanssista taiteena, sen sidoksista yhteiskuntaan ja moninaisista tavoista toimia maailmassa. 

Tanssitaiteen opinnoissa painottuvat liiketyöskentely, esiintyjän praktiikat ja äänenkäyttö. Suuren opintokokonaisuuden muodostavat myös taiteelliset projektit ja niiden prosessit. Taiteellisissa projekteissa saat harjoitella tanssitaiteilijana toimimista erilaisista positioista käsin. Opintojaksot, jotka keskittyvät itsenäiseen työskentelyyn, antavat sinulle tilaa oman taiteellisen äänen löytämiselle, tutkimiselle ja kehittämiselle.

Pääset tekemään useilla kursseilla taiteellista yhteistyötä eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa tanssitaiteen opiskelun moninäkökulmaisesti suhteessa eri taiteenaloihin sekä niiden välisyyteen. 

Opinnoissa taiteen teorioita tarkastellaan suhteessa taiteellisiin praktiikoihin ja prosesseihin. Viitekehysopinnot sisältävät taiteen- ja tanssin historian, taidefilosofian, ja esitysteorian kursseja. 

Opiskelijavaihto

Tanssitaiteen koulutusohjelman opiskeluympäristö on kansainvälinen. Pääset opiskelemaan yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa ja saat opetusta kansainvälisiltä opettajavierailta. Voit myös sisällyttää kansainvälistymisosion opintoihisi. Se voi olla esimerkiksi opiskelijavaihtoa kansainvälisessä Erasmus-partnerikoulussa.

Tiiviit yhteydet työelämään

Tanssin koulutusohjelman opinnot valmistavat sinua toimimaan tanssitaiteen moninaisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä. Aktiivinen alumnitoimintamme mahdollistaa yhteydet tanssin kentälle jo opiskeluaikana. Alumniyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi vierailevat opettajat, mahdolliset työharjoittelut sekä kummitoiminta. Opiskeluaikana sinulla on mahdollisuus pyytää kentällä toimivaa taiteilijaa kummiksi. Jokainen kummisuhde muodostuu omanlaisekseen. Usein kummit seuraavat opiskelijan esityksiä ja demoja sekä toimivat keskustelukumppanina taiteilijana kasvussa.

Maisteriopinnot

Kandidaatintutkinto tanssin koulutusohjelmasta antaa sinulle hakukelpoisuuden tanssitaiteen maisterin opintoihin. Voit hakea esimerkiksi tanssijantaiteen maisteriohjelmaan, koreografian maisteriohjelmaan tai tanssinopettajan maisteriohjelmaan.

Opettajat

Opettajamme ovat kokeneita asiantuntijoita alallaan. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti tanssin ja muiden taiteenalojen ammatilaisia.

Tutustu opintojen arkeen

Hakuohjeet

Tavoitetutkinto ja -aika

Tanssitaiteen kandidaatti (tanssit. kand.)
3 vuotta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2024 yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Hakukielet

suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Vastuuopettaja

  • Sanna Myllylahti

    Lehtori, Tanssitaiteen koulutusohjelma, Teatterikorkeakoulu
    +358440504722
    sanna.myllylahti@uniarts.fi

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Kysy hakemisesta

teak.hakijapalvelut@uniarts.fi