Sök till Arts Management magisterprogrammet via öppna universitetet

Du kan söka till programmet om du har avlagt en tillräcklig mängd studier i detta område vid öppna universitetet.

Utifrån studier som avlagts vid öppna universitetet kan du ansöka om att bli examensstuderande i magisterprogrammet konstförvaltning och företagande. Studier på ÖPU-leden som avlagts vid öppna universitetet räknas till godo som en del av examen.

Vad är ÖPU-leden?

Med studier på ÖPU-leden avses studier som avlagts vid öppna universitetet och som ger rätt att söka till magisterprogrammet. Studierna räknas till godo som en del av examen.

Till studierna på ÖPU-leden hör:

Som studier på ÖPU-leden kan du också kombinera studieavsnitt som hör till ovanstående studiehelheter till en omfattning av minst 20 studiepoäng (giltighetstid 10 år). Du hittar de aktuella studierna på ÖPU-leden i Öppna campusets kurskalender. Gå till kurskalendern (på finska).

Du kan begära information om dina egna studieprestationer genom att skicka ett meddelande till avoin@uniarts.fi.

Ansökan via ÖPU-leden

Ansökan till programmen görs via gemensam ansökan på adressen studieinfo.fi. Ansökningsperioden för 2022 avslutades 19.1.2022. Den nästa ansökningsperioden är i 2024.

Vartannat år väljs cirka 8–15 studerande till magisterprogrammet konstförvaltning och företagande, varav circa 3 studerande väljs via ÖPU-leden i 2024.

Förutom avlagda studier på ÖPU-leden ska sökanden också uppfylla de andra villkoren för ansökan till magisterprogrammet. Bekanta dig med ansökningsinstruktionerna.

Mer information

Mer information om ÖPU-leden:  Juho Kaitajärvi-Tiekso, Planerare, Öppet campus, juho.kaitajarvi-tiekso(at)uniarts.fi

Sibelius-Akademi Ansökningsservice: siba.ansokan(at)uniarts.fi