Sök till Arts Management magisterprogrammet via öppna universitetet

Du kan söka till programmet våren 2022 om du har avlagt en tillräcklig mängd studier i detta område vid öppna universitetet.

Utifrån studier som avlagts vid öppna universitetet kan du våren 2022 ansöka om att bli examensstuderande i magisterprogrammet konstförvaltning och företagande. Studier på ÖPU-leden som avlagts vid öppna universitetet räknas till godo som en del av examen.

Vad är ÖPU-leden?

Med studier på ÖPU-leden avses studier som avlagts vid öppna universitetet och som ger rätt att söka till magisterprogrammet. Studierna räknas till godo som en del av examen.

Till studierna på ÖPU-leden hör:

Som studier på ÖPU-leden kan du också kombinera studieavsnitt som hör till ovanstående studiehelheter till en omfattning av minst 20 studiepoäng (giltighetstid 10 år). Du hittar de aktuella studierna på ÖPU-leden i Öppna campusets kurskalender. Gå till kurskalendern (på finska).

Du kan begära information om dina egna studieprestationer genom att skicka ett meddelande till avoin@uniarts.fi.

Ansökan via ÖPU-leden

Utbildningsprogrammet antar studerandena i enlighet med urvalsgrunderna som en del av antagningen i den gemensamma ansökan.

Vartannat år väljs cirka 8–15 studerande till magisterprogrammet konstförvaltning och företagande. Studerande på ÖPU-leden ansöker om att bli examensstuderande med en elektronisk ansökan i den gemensamma ansökan i tjänsten Studieinfo.fi. Nästa ansökningsperiod är våren 2022.

Förutom avlagda studier på ÖPU-leden ska sökanden också uppfylla de andra villkoren för ansökan till magisterprogrammet och med godkänt resultat avlägga den engelskspråkiga lämplighetsdelen (intervju och skriftlig uppgift) samt bifoga sitt CV till ansökan. För magisterprogrammet krävs flytande kunskaper i engelska. Bekanta dig med ansökningsinstruktionerna.

Mer information

Mer information om ÖPU-leden:  Anu Falck