Tidig musik, klassik instrument, kandidat och magister

Fördjupa dig i den tidiga musikens särdrag och periodinstrument och spela på musikinstrument ur vår stora samling. Här tror vi på samspel!

Opiskelijat soittavat nokkahuiluja

Varför hos oss?

Kom och studera på ett av de bästa scenkonstuniversiteten i världen! Som studerande i tidiga instrument får du sätta dig in i musik från renässansen till romantiken, men också nutida musik komponerad för periodinstrument. Till ditt förfogande har du en stor instrumentsamling, där du hittar alla instrument för en barockorkester samt en massa instrument från renässansen och klassicismen. Vi tror att samspel är bästa sättet att lära sig på. 

Utbildningens innehåll och mål

I ämnesgruppen för tidig musik kan huvudinstrumentet vara

 • cembalo
 • luta
 • viola da gamba
 • blockflöjt
 • tvärflöjt
 • barockviolin
 • barockcello
 • barockoboe
 • barockfagott (magisternivå)
 • barocktrumpet (magisternivå)
 • naturhorn (magisternivå)

Du kan även studera barocksång samt som sidoinstrument barockaltviolin, barockfagott, naturhorn, barocktrombon, violone, fortepiano och klavikord. 

Du får sätta dig in i olika perioders framförandepraxis och lära dig att spela i olika ensembler och roller som musiker. Kärnan i studierna är att lära sig behärska det egna instrumentet och att ge konserter. Utöver att studera solorepertoaren fördjupar du dig i att spela tillsammans med andra musiker i vår egen barockorkester och i olika kammarmusikensembler. Vi arrangerar också varje år flera tematiska kammarmusikveckoslut på Sibelius-Akademins musikcentrum Kallio-Kuninkala i samarbete med Konstuniversitetets Öppna universitet och föreningen Collegium. Cembalisten och kapellmästaren Lars Ulrik Mortensen kommer att vara gästprofessor och barockviolinisten Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch gästlärare hos oss under 2020 och 2021. 

Utbildningen förbereder dig för arbetslivet genom att den konstnärliga verksamheten förenas med forskning, seminarier och pedagogikstudier. Om du vill kan du studera instrumentpedagogik på bred bas och skaffa dig allmän lärarbehörighet. Förutom ur Sibelius-Akademins utbud kan du välja studieperioder ur övriga akademiers utbud samt det gemensamma utbudet. 

Kandidatnivå

Under de första tre åren studerar du utöver ditt huvudinstrument och samspel även musikalisk gestaltning, musikhistoria och pedagogik. Ett sidoinstrument ingår också som en naturlig del av studierna. Dessutom kan du välja de tillvalsstudier du önskar. 

Magisternivå

På magisternivå fortsätter du att studera ditt huvudinstrument. Med tillvalsstudierna kan du antingen bredda eller fördjupa dina kunskaper efter eget intresse.

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Öppen universitetets leden till studier

Du kan också ansöka till examenstudier vid utbildningsprogrammet i tidig musik genom att först avlägga 30 studiepoäng vid öppna universitetets ÖPU-leden. Dessa sökande kommer att antas direkt till det andra steget i urvalsprovet.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Bekanta dig med studievardagen

Sibelius-Akademins barockorkester har etablerat sig som en viktig del av utbildningen i tidig musik på Sibelius-Akademin. Orkestern ger varje termin konserter och samarbetar med andra ämnesgrupper på Sibelius-Akademin om bl.a. opera- och oratorieproduktioner.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Ansökningsmål

Instrumentstudier i klassisk musik, huvudämne: tidig musik

 • kandidat och magister (5,5 år)
 • magister (2,5 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

 • Annamari Pölhö

  Lektor, cembalo, Tidig musik, Sibelius-Akademin
  annamari.polho@uniarts.fi

Enhet

Sibelius-Akademin