Hae Taideyliopiston koulutusohjelmiin avoimen yliopiston kautta

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi suorittamalla tarvittavan määrän opintoja avoimessa yliopistossa.

Joukko Taideyliopiston opiskelijoita. Kuva: Veikko Kähkönen

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi vanhan musiikin koulutusohjelmaan tai taidejohtamisen ja yrittäjyyden maisteriohjelmaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen yliopiston opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia (katso Avoi­men yli­opis­ton opin­to­mak­sut ja pe­ruu­tuseh­dot).

Mitä ovat väyläopinnot?

Väyläopinnoilla tarkoitetaan avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja, joiden perusteella voi hakea koulutusohjelmaan erillisessä hakuryhmässä. Väyläopinnot hyväksytään osaksi tutkintoa. Suoritettujen väyläopintojen lisäksi hakijan tulee täyttää muut koulutusohjelman hakuehdot.

Voit tarkistaa omien avoimen yliopiston opintojesi suoritustilanteen Peppi-opintotietojärjestelmästä, jos sinulla on voimassa oleva uniarts-käyttäjätunnus. Suoritustietoja voi tiedustella myös osoitteesta avoin@uniarts.fi. Opintosuoritukset ovat voimassa enintään kymmenen vuotta.

Vanhan musiikin väyläopinnot

Voit hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi vanhan musiikin koulutusohjelmaan joko 5,5-vuotiseen koulutukseen (kandidaatin- ja maisterintutkintoon johtava koulutus) tai 2,5-vuotiseen koulutukseen (maisterintutkintoon johtava koulutus).

Hakeminen vanhan musiikin tutkinto-opintoihin avoimen väylää pitkin

Voit hakea Taideyliopiston tutkinto-opintoihin joka vuosi korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä.

Kun haet väylän kautta, pääset suoraan hakuprosessin toiseen vaiheeseen. Suoritettujen väyläopintojen lisäksi sinun tulee täyttää muut koulutusohjelman hakuehdot.

Väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Vanhan musiikin väyläopintojen tavoitteena on perehtyä vanhan musiikin esittämiskäytäntöihin yksilöllisen instrumenttiopetuksen, yhteissoiton sekä erilaisten teoria- ja historiakurssien ja seminaarin avulla. Väyläopinnot koostuvat instrumenttiopinnoista (15 op) ja täydentävistä opinnoista (15 op).

Instrumenttiopinnot (15 op)

Instrumenttiopinnot (15 op) koostuvat yhden lukuvuoden aikana suoritettavista yksilöopetustunneista (neljä 60 minuutin opetustuntia lukukaudessa) ja opiskelijan omasta työskentelystä.

Opiskelija paneutuu periodi-instrumenttinsa tekniikkaan, ilmaisukeinoihin ja ohjelmistoon. Opiskelijalla on mahdollisuus tasosuorituksen tai sivuainetutkinnon tekemiseen opintojen päätteeksi.

Instrumenttiopintojen hakuaika on vuosittain huhtikuussa avoimen yliopiston hakuaikana. Opintoihin haetaan yhdellä otolla tehdyllä editoimattomalla noin 5 minuutin kestoisella videotallenteella. Vapaavalintainen vanhaa musiikkia sisältävä ohjelma pitää soittaa periodisoittimella. Soittaessa saa käyttää nuotteja. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä, mikäli mahdollista. Instrumenttiopintoihin valitaan noin 3–5 opiskelijaa vuosittain. Hakijoille tiedotetaan valinnasta kesäkuussa.

Täydentävät opinnot (15 op)

Opiskelija kokoaa vanhan musiikin koulutusohjelman vuotuisesta tarjonnasta itseään kiinnostavat ja osaamistaan parhaiten täydentävät kurssit.

Löydät vanhan musiikin opetustarjonnan avoimen yliopiston kurssikalenterista.

Täydentäviin opintoihin haetaan avoimen yliopiston hakuaikoina kaksi kertaa vuodessa. Jokaiselle kurssille haetaan erikseen ja opiskelijat valitaan vapaamuotoisen motivaatiokirjeen perusteella, jossa he perustelevat osallistumistaan juuri kyseiselle kurssille.

Lisätietoa vanhan musiikin avoimesta väylästä

Lisätietoja vanhan musiikin avoimen yliopiston väylästä: Eeva-Lotta Paavola, Suunnittelija, Avoimen kampuksen palvelut, eeva-lotta.paavola(at)uniarts.fi

Lisätietoja vanhan musiikin koulutusohjelmasta ja opintojen sisällöistä: Annamari Pölhö, Vanhan musiikin ainejohtaja, annamari.polho(at)uniarts.fi

Sibelius-Akatemian hakijapalvelut: siba.hakijapalvelut(at)uniarts.fi

Taidejohtamisen ja yrittäjyyden väyläopinnot

Väyläopintoja ovat:

Väyläopinnoiksi voit myös yhdistää opintojaksoja yllä olevista opintokokonaisuuksista vähintään 20 opintopisteen verran. Näet Avoimen yliopiston kurssikalenterista, mitä väyläopintoja tällä hetkellä tarjotaan.

Tutustu kurssikalenteriin täällä.

Hakeminen taidejohtamisen ja yrittäjyyden väyläopintoihin

Sinun tulisi hakea Taideyliopistoon maisteriohjelmaan Arts management, society and creative entrepreneurship korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä.

Arts management, society and creative entrepreneurship -maisteriohjelmaan valitaan joka toinen vuosi noin 8–15 opiskelijaa, joista avoimen yliopiston väylän kiintiö oli 2 opiskelijaa vuodelle 2022. Vuonna 2024 kiintiö on noin 3 opiskelijaa.

Arts management, society and creative entrepreneurship -​maisteriohjelma

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansainvälinen Taidejohtamisen ja yrittäjyyden maisteriohjelma uudistui vuonna 2021, josta lähtien koulutusohjelman ja pääaineen nimi on ollut Arts management, society and creative entrepreneurship. Ohjelma johtaa taiteen maisterin tutkintoon.

Lisätietoa

Lisätietoja taidejohtamisen ja yrittäjyyden avoimen yliopiston väylästä:  Juho Kaitajärvi-Tiekso, Suunnittelija, Avoimen kampuksen palvelut, juho.kaitajarvi-tiekso(at)uniarts.fi

Sibelius-Akatemian hakijapalvelut: siba.hakijapalvelut(at)uniarts.fi