Taidejohtaminen ja yrittäjyys

Opi ymmärtämään yksityiskohtaisesti, miten taidekenttä toimii ja miten vaihtuvat olosuhteet vaikuttavat kulttuuritoimintaan.

Kuva oopperaopiskelijasta roolissaan lavalla

Miksi meille?

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship -maisteriohjelma tarjoaa uusia näkökulmia ja lähestymistapoja jatkuvasti kasvavalle ja kehittyvälle taide- ja kulttuurialalle. Pääset opiskelemaan erinomaisissa puitteissa ja lämminhenkisessä ympäristössä.

Ohjelma on kansainvälinen ja englanninkielinen. Pääset oppimaan eri puolilta maailmaa tulevilta asiantuntijoilta ja akateemikoilta ja kehittämään sosiaalista pääomaasi yhdessä kollegoidesi ja alan ammattilaisten kanssa. Ohjelma valmistaa sinut työskentelemään kulttuurialan johtotehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla ja antaa valmiudet luovan alan yrittäjyyteen.

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship -maisteriohjelman kurssit käsittelevät muun muassa kulttuuripolitiikkaa, taiteen ja yhteiskunnan suhdetta, strategista johtamista, kulttuurialan yrittäjyyttä sekä omaa ammatillista kehittymistä. Kursseihin sisältyy myös tutkimusopintoja.

Valinnaiset kurssit tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia oppia taidealaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Voit valita esimerkiksi festivaali- ja tapahtumatuotantoon, kuratointiin, kulttuuriperintöön, populaarikulttuuriin, projektinhallintaan tai musiikkibisnekseen liittyviä kursseja. Lisäksi voit saada opintopisteitä alaan liittyvistä projekteista, harjoittelupaikoista tai työtehtävistä.

Voit myös suorittaa kursseja Sibelius-Akatemian muissa aineryhmissä, Taideyliopiston eri akatemioissa ja muissa yliopistoissa.

Opintomatka on oleellinen osa opintoja. Matka kestää yleensä 7–10 päivää ja sen tarkoituksena on vierailla merkittävissä ja kiinnostavissa taideorganisaatioissa, tutustua kansainvälisiin taidealojen ammattilaisiin ja keskustella sekä vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan. Opiskelijat valitsevat matkakohteen yhdessä.

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship -maisteriohjelma tarjoaa kattavan katsauksen, kriittisiä näkökulmia ja teoreettista ymmärrystä taide- ja kulttuurialaan ja sen ilmiöihin. Opiskelijat saavat alalla menestymiseen tarvittavia käytännön taitoja ja tietoa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä taide- ja kulttuurialan johtotehtävissä. Monet valmistuneet työskentelevät tuottajina ja johtajina taideorganisaatioissa, yleisötyön parissa, tutkimusorganisaatioissa, kulttuurisuunnittelun ja kulttuuripolitiikan parissa tai kulttuurialan yrittäjinä.

Opettajat

Aineryhmän johtaja on vastuussa koulutusohjelmasta ja vastuuopettajat yhdessä huolehtivat opintosuunnitelman toteutumisesta sekä pro gradu -tutkielmien valvonnasta. Kotimaiset ja kansainväliset ammattilaiset vierailevat pitämässä luentoja. Vierailevien luennoitsijoiden kautta pääset luomaan yhteyksiä työelämään ja he auttavat sinua verkostoitumaan jo opiskelujen aikana. Muun muassa seuraavat asiantuntijat ovat opettaneet meillä:

 • Franco Bianchini (Professor, University of Hull, UK)
 • Lidia Varbanova (Expert from Canada)
 • Arjo Klamer (Professor, Rotterdam University, Holland)
 • Chris Keulemans (Art Director, Amsterdam, Holland)
 • Timo Cantell (Head of Research Department, City of Helsinki, Finland)
 • Sakarias Sokka (Cupore, Finland)
 • Corina Suteu (Former Minister of Culture, Romania)
 • Rachel Roberts (Eastman School of Music, USA)
 • Aleksandr Brkic (Lecturer, Goldsmiths, University of London, UK)
 • Daniel Knapp (Stagecraft Entertainment, Germany)
 • Francois Colbert (HÈC Montréal, Canada)
 • Maria Hirvi-Ijäs (Cupore, Finland)
 • Dennis Rich (Columbia College, Chicago, USA)
 • Eero Tolppanen (Elements Music, Finland)
 • Rodney Trapp (Harlem Dance Theatre, USA)
 • Hannu Ojala (Aalto University, Finland)
 • Kevin Kleinmann (Sorbonne University, France)
 • Llúis Bonet (University of Barcelona, Spain)

Ota yhteyttä

  • Violeta Simjanovska

  • Lehtori, taidejohtaminen ja yrittäjyys, Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmä, Sibelius-Akatemia
  • +358505225094
  • Toni-Matti Karjalainen

  • Professori, taidejohtaminen ja yrittäjyys, Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmä, Sibelius-Akatemia
  • +358503574047
  • Tiina Vihavainen

  • Suunnittelija, Opintopalvelut Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akatemia
  • +358505746353

Hakeminen

Taiteen johtamisen maisteriohjelmaan otetaan joka toinen vuosi noin 15 uutta opiskelijaa. Kandidaatin tutkinnon suorittaneet, joilla on jonkun verran taidehallinnon ja -johtamisen työkokemusta, voivat hakea. Ohjelmassa vaaditaan sujuvaa englannin kieltä, joka tulee todistaa englanninkielen kokeella. Valintakokeet ovat yleensä kaksivaiheiset.

Hakuprosessissa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa hakijoita pyydetään lähettämään ansioluettelo ja motivaatiokirje. Rajallinen määrä hakijoita kutsutaan toiseen vaiheeseen, joka koostuu pääsykokeesta ja henkilökohtaisesta haastattelusta.

Uudet hakuohjeet julkaistaan myöhemmin syksyllä 2021

Hae maisteriohjelmaan avoimen yliopiston väylän kautta

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship -maisteriohjelmaan on mahdollista hakea avoimen yliopiston väylän kautta kevään 2022 haussa. Voit hakea maisteriohjelman tutkinto-opiskelijaksi suorittamalla Taideyliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 20 opintopistettä taidehallinnon opintoja. Avoimen yliopiston väylän kautta hakeville englanninkielinen soveltuvuuskoe (haastattelu ja kirjallinen tehtävä). Lisäksi hakemukseen tulee liittää curriculum vitae. Haku väylältä tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu yhteishaun sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

Tohtoriopinnot

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtorin opintoihin, jotka keskittyvät taiteen johtamisen aiheiden monitieteelliseen ja perusteelliseen empiiriseen tutkimukseen.

Ohjelman taustaa

Kansainvälinen ja monialainen Arts Management -maisteriohjelma perustettiin vuonna 1997. Ohjelmaa on kehitetty jatkuvasti eteenpäin ja viimeisin uudistus astuu voimaan elokuussa 2021.

Vuonna 1991 Arts Management -ohjelman perustaja Osmo Palonen alkoi tarjoamaan lyhyempiä, eri aiheita käsitteleviä kursseja suomalaisille taidealan ammattilaisille. Palosen edistyksellinen ajattelu sekä Sibelius-Akatemian johdon rohkeatkin päätökset ovat tuoneet ohjelmaa eteenpäin jo yli 20 vuotta.

Monet ihmiset ovat tuoneet panoksensa maisteriohelman relevanssin ja merkityksen takaamiseksi. Kiitos kuuluu aiemmille ja nykyisille aineryhmän johtajille: Osmo Paloselle, Tuomas Auviselle, Samu Forsblomille, Timo Cantellille, Patrick Furulle, Tanja Johanssonille ja Violeta Simjanovskalle.

Arts Management -maisteriohjelman tarkoitus sen perustamishetkellä oli tuottaa taiteen johtamisen ammattilaisia, jotka toisivat taiteilijat, yleisön ja yhteiskunnan yhteen merkittävillä tavoilla ja ihmisten elämää rikastuttaen.

Maailma on muuttunut reilussa 20 vuodessa paljon, ja Arts Management -ohjelma on aina pyrkinyt vastaamaan näihin muutoksiin ja mukautumaan taidealojen ammattilaisten ajankohtaisiin tarpeisiin.

Nykyään Arts Management -maisteriohjelma pureutuu alan ajankohtaisiin aiheisiin ja osallistuu akateemiseen tiedontuotantoon ja tutkimukseen. Elokuussa 2021 voimaan astuva uusi opinto-ohjelma painottaa erityisesti taiteen ja yhteiskunnan suhdetta ja luovaa yrittäjyyttä. Ohjelma käsittelee muun muassa taiteen, ekologian ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden suhdetta, kestävää kehitystä ja digitalisaatiota.

Taidejohtaminen ja -yrittäjyys 25 vuotta -juhlaviikko 2022

Vuonna 2022 koulutusohjelmamme täyttää 25 vuotta. Tutustu juhlaviikon ohjelmaan myöhemmin julkaistavalla sivustolla.

Lue lisää blogistamme

Tutustu opintojen arkeen

Hakukohteet

Arts Management, Society, and Creative Entrepreneurship -koulutusohjelma

 • 120 op
 • maisteri (2 vuotta)

Tavoitetutkinto

Taiteen maisteri (TaM)

Yksikkö

Sibelius-Akatemia

Hakukielet

englanti (en)

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Seuraava hakuaika

Seuraava hakuaika vahvistetaan syksyllä 2021.

Vastuuhenkilöt

Lehtori Violeta Simjanovska

Täytä hakemus Opintopolku.fi:ssä