Taidejohtaminen ja yrittäjyys

Opi ymmärtämään yksityiskohtaisesti, miten taidekenttä toimii ja miten vaihtuvat olosuhteet vaikuttavat kulttuuritoimintaan.

Miksi meille?

Koulutamme opiskelijoita jatkuvasti kasvavalle ja kehittyvälle kulttuurialalle. Taiteen johtajuus ja yrittäjyys -koulutusohjelma kattaa kulttuurin tanssista musiikkiin ja teatterista museoon. Valmistumisen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä kulttuuritoimen tehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Pääset opiskelemaan muun muassa taidetta, yhteiskunnallista johtamista, kulttuurisuunnittelua, strategisia metodeja sekä taiteen johtamisen tutkimista ja metodeja. 

Valinnaisiksi kursseiksi voit valita esimerkiksi kieliopintoja tai työskentelyn ajankohtaisissa projekteissa. Voit suorittaa opintopisteitä myös työharjoittelun kautta. 

Opiskelijoilla on yleensä kandidaatin tutkinto taiteiden, kaupan tai teknologian parista. Koulutusohjelma on tarkoitettu täydentämään aiempaa tietoa sekä kehittämään johtamis- ja verkostoitumistaitoja.

Saat taitoja johtamisesta, taloudenhallinnasta, viestinnästä ja akateemisesta tutkimuksesta. Ne auttavat sinua toimimaan taiteen ja kulttuurin eri aloilla sekä kulttuurikentän vaativissa asiantuntija tehtävissä tai yrittäjänä. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä orkesterin johdossa, markkinoinnissa, museokuraattorina tai tuottajana taidealoilla ja tutkimuskeskuksissa. Voit myös työllistyä kuntien ja hallitusten tutkimustehtäviin sekä taiteeseen liittyvien ammattiliittojen johtamiseen. Moni valmistunut työskentelee myös yrittäjänä omistamissaan levy-, tuotanto- tai kustannusyhtiöissä. 

Opettajat

Koulutusohjelman vastuuopettajat huolehtivat opintosuunnitelman toteutumisesta sekä pro gradu -tutkielmien valvonnasta. Kotimaiset ja kansainväliset ammattilaiset vierailevat pitämässä luentoja. Vierailevien luennoitsijoiden kautta pääset luomaan yhteyksiä työelämään ja he auttavat sinua verkostoitumaan jo opiskelujen aikana. Esimerkiksi Daniel Knapp (Stagecraft Entertainmaint), Maria Hirvi-Ijäs (Cupore), Dennis Rich (Columbia College, USA), Eero Tolppanen (Elements Music), Rodney Trapp (Harlem Dance Theatre), Hannu Ojala (Aalto University), Kevin Kleinmann (University of Sorbonne) ja Llúis Bonet (University of Barcelona) ovat olleet opettamassa meillä. 

Hakeminen

Taiteen johtamisen maisteriohjelmaan otetaan joka toinen vuosi noin 15 uutta opiskelijaa. Kandidaatin tutkinnon suorittaneet, joilla on jonkun verran työkokemusta taiteen johtamisesta, voivat hakea. Ohjelmassa vaaditaan sujuvaa englannin kieltä, joka tulee todistaa englanninkielen kokeella. Valintakokeet ovat yleensä kaksivaiheiset. 

Seuraava hakuaika on tammikuussa 2021. Opinnot alkavat elokuussa 2021.

Hae Arts Managementin maisteriohjelmaan avoimen yliopiston väylän kautta

Taideyliopisto avaa Taidejohtamisen ja -yrittäjyyden maisteriohjelmaan avoimen yliopiston väylän kevään 2021 haussa. Voit hakea maisteriohjelman tutkinto-opiskelijaksi suorittamalla Taideyliopiston avoimessa yliopistossavähintään 20 opintopistettä taidehallinnon opintoja. Avoimen yliopiston väylän kautta hakeville englanninkielinen soveltuvuuskoe (haastattelu ja kirjallinen tehtävä). Lisäksi hakemukseen tulee liittää curriculum vitae. Haku väylältä tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu yhteishaun sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

Tohtoriopinnot

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtorin opintoihin, jotka keskittyvät taiteen johtamisen aiheiden monitieteelliseen ja perusteelliseen empiiriseen tutkimukseen.

Koulutusohjelma

Taidejohtamisen ja yrittäjyyden koulutusohjelma

Tutkintotaso

Maisteri

Yksikkö

Sibelius-Akatemia

Hakukielet

englanti (en)

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Seuraava hakuaika

Seuraava hakuaika on tammikuussa 2021.
Opinnot alkavat elokuussa 2021.

Vastuuhenkilöt

Lehtori Violeta Simjanovska

Luen avoimen yliopiston väyläopintojen hakuohjeet