Hae Arts Management, society and creative entrepreneurship -maisteriohjelmaan avoimen yliopiston kautta

Voit hakea ohjelmaan keväällä 2022 suorittamalla tarvittavan määrän alan opintoja avoimessa yliopistossa.

Joukko Taideyliopiston opiskelijoita. Kuva: Veikko Kähkönen

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi keväällä 2022 hakea tutkinto-opiskelijaksi taidejohtamisen ja yrittäjyyden maisteriohjelmaan. Avoimessa yliopistossa suoritetut väyläopinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa.

Mitä ovat väyläopinnot?

Väyläopinnoilla tarkoitetaan avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja, joiden perusteella voi hakea maisteriohjelmaan ja jotka luetaan hyväksi osaksi tutkintoa.

Väyläopintoja ovat:

Väyläopinnoiksi voit myös yhdistää opintojaksoja yllä olevista opintokokonaisuuksista vähintään 20 opintopisteen verran. Löydät ajankohtaiset väyläopinnot Avoimen kampuksen kurssikalenterista valitsemalla Oppiaineet-pudotusvalikosta vaihtoehdon ”Arts management, avoimen yliopiston väyläopinnot”. Tutustu kurssikalenteriin täällä.

Omien opintojesi suoritustilanteen voit tarkistaa osoitteesta  avoin@uniarts.fi. Opintosuoritukset ovat voimassa enintään kymmenen vuotta.

Hakeminen avoimen väylää pitkin

Koulutusohjelma valitsee opiskelijat valintaperusteiden mukaisesti osana yhteishaun opiskelijavalintaansa.

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship -maisteriohjelmaan valitaan joka toinen vuosi noin 8-15 opiskelijaa, joista avoimen yliopiston väylän kiintiö ilmoitetaan syksyllä 2021. Haku väylältä tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu yhteishaun sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa. Seuraava haku on alkukeväästä 2022.

Suoritettujen väyläopintojen lisäksi hakijan tulee täyttää muut maisteriohjelman hakuehdot ja suorittaa hyväksytysti englanninkielinen soveltuvuusosio (haastattelu ja kirjallinen tehtävä) sekä liittää hakemukseen curriculum vitae. Maisteriohjelmassa vaaditaan sujuvaa englannin kieltä.

Society and Creative Entrepreneurship -​maisteriohjelma

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansainvälisen Taidejohtamisen ja yrittäjyyden maisteriohjelma on uudistunut. Uuden koulutusohjelman ja pääaineen nimi on Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship, ja koulutus johtaa taiteen maisterin tutkintoon. Avoimen yliopiston väyläopintoihin ja kevään 2022 hakuprosessiin uudistus ei vaikuta.

Lisätietoa

Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä:  Anu Falck

Sibelius-Akatemian hakijapalvelut : siba.admissions(at)uniarts.fi