Kulttuurisen musiikintutkimuksen koulutusohjelma

Ohjelmassamme saat valmiudet toimia musiikki- ja kulttuurialan tehtävissä sekä ymmärrät sen yhteiskunnallisia ja ekologisia vuorovaikutussuhteita.

Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö. Kontaktiopetus toteutetaan Seinäjoella virka-aikaan 1–3 päivänä viikossa. Opetukseen on mahdollista osallistua myös etänä.

Miksi meille?

Kulttuurisen musiikintutkimuksen koulutusohjelma tarjoaa sinulle monipuolisia valmiuksia toimia erilaisissa musiikki- ja kulttuurialan tehtävissä, esimerkiksi toimittajana, kriitikkona, kuraattorina, alan organisaatiossa tai muissa alan hallinto- ja välittäjärooleissa.

Koulutus pohjaa kiinnostukseen musiikista kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä eikä edellytä aikaisempia instrumenttiopintoja.

Sisältö ja tavoitteet

Opetus toteutetaan hybridimuotoisena, osittain paikan päällä Seinäjoella ja osittain etäopetuksena. Opiskelija voi valita Taideyliopiston tarjonnasta myös opintojaksoja, jotka toteutetaan Helsingissä. 

Ohjelman ytimessä on pyrkimys ymmärtää musiikki- ja kulttuurialan moniulotteisuutta sekä sen yhteiskunnallisia ja ekologisia vuorovaikutussuhteita.

Suoritettuaan kandidaatin tutkinnon opiskelija osoittaa musiikki- ja kulttuurialan käytäntöjen kriittistä ymmärrystä sekä kykenee tietojaan ja taitojaan soveltamalla toimimaan erilaisissa alan tehtävissä. Opiskelija tuntee toimialan ja kulttuurintutkimuksen perusteet sekä tutkimuseettiset periaatteet. Opiskelija osaa muodostaa tutkimusongelmia, hyödyntää erilaisia aineistoja ja raportoida tuloksista eri yleisöille. Opiskelija ymmärtää tutkimustiedon tarpeellisuuden alan asiantuntijatehtävissä ja on saanut valmiudet maisterintutkintoon tarvittavan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen.

Kandidaattiopinnot

Opetuksen runko rakentuu kulttuurisen musiikintutkimuksen perus- ja aineopintojen varaan, minkä lisäksi kokonaisuuteen voi sisällyttää monipuolisesti omaa kiinnostusta vastaavia erikoistumisopintoja. Opinnoissa painotetaan musiikki- ja kulttuurialan tuntemusta, kriittisen ajattelun valmiuksia sekä taiteen ja tutkimuksen eettisiä perusteita. Erikoistumisopinnoissa voi keskittyä esimerkiksi musiikkiteollisuuteen, kulttuuripolitiikkaan ja -hallintoon, kulttuuriyrittäjyyteen ja -johtamiseen, alakulttuureihin ja skeneihin sekä kulttuuriperintöön. Opintojaksoja voi valita myös Taideyliopiston muiden akatemioiden tarjonnasta sekä yhteisestä opetustarjonnasta.

Jatko-opinnot

Valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus pyrkiä jatkamaan opintoja esimerkiksi taidehallinnon ja luovan yrittämisen maisteriohjelmaan (Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship) tai tutkimuksellisesti painottuneisiin maisteriopintoihin Taideyliopistossa tai muualla.

Monipuolinen ura

Tutkinnossa painottuu kriittinen ja laaja-alainen musiikki- ja kulttuurialan asiantuntemus, mikä tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä esimerkiksi toimittajana, kriitikkona, kuraattorina, alan organisaatiossa tai muissa alan hallinto- ja välittäjärooleissa. Voit painottaa opinnoissasi omia kiinnostuksen kohteitasi ja näin rakentaa juuri itsellesi sopivan väylän työelämään.

Opettajat

Opettajamme ovat alansa parhaita asiantuntijoita. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee myös muita alan asiantuntijoita.

Hakeminen

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Hakukohteet

Kulttuurisen musiikintutkimuksen koulutusohjelma

  • Kandidaatti (3 vuotta)

Tavoitetutkinto

Musiikin kandidaatti (mus. kand.)

Yksikkö

Sibelius-Akatemia

Hakukielet

suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Hakuaika

Seuraava hakuaika on tammikuussa 2022. Opinnot alkavat elokuussa 2022.

Vastuuhenkilöt

Antti-Ville Kärjä
professori

Piia Kleemola-Välimäki
yksikön päällikkö