Arts Management (magisterprogram)

Lär dig hur konstvärlden är uppbyggd, lär känna de människor som verkar inom den och skaffa dig kunskaper om de villkor som styr den.

Kuva ooppearesityksestä

Varför hos oss?

Utbildningen förbereder för arbeten inom den växande konst- och kultursfären. Programmet omfattar kultur i form av dans, musik, teater och museer. Efter examen kommer du att kunna arbeta med ledning och produktion i den offentliga, privata och tredje sektorn.

Utbildningens innehåll och mål

Studierna omfattar kurser i konst, förvaltning och samhälle, kulturplanering och ledarskap, strategiska metoder för konstförvaltare och konstförvaltningsforskning och metodlära.

Som tillval kan du studera språk, aktuella frågor inom konst- och kulturförvaltning, eller göra ett projektarbete. Du kan också tillgodogöra dig poäng enligt det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS) genom att delta i professionella projekt och arbetsplatsförlagt lärande. De studerande som söker till programmet har vanligen en kandidatexamen i konst och kultur, ekonomi, eller teknik. Programmet är avsett att komplettera och införliva tidigare kunskaper, utveckla ledarskapsfärdigheter och skapa nätverk.

Studierna omfattar ledarskap, ekonomi, kommunikation och akademisk forskning som gör det möjligt för dig att arbeta mångsidigt med krävande uppgifter, som anställd eller egenföretagare, inom konst- och kulturvärlden. Efter examen kan du arbeta som orkesterintendent och -marknadsförare, museikurator, konst- och kulturproducent, med forskningsuppgifter och företagssamarbeten, inom kommunal och statlig förvaltning, evenemangsproduktion, publikarbete eller ledningsuppgifter inom konst- och kulturföreningar. Många utexaminerade arbetar som entreprenörer i skiv- och produktionsbolag och förlag som de själva har startat.

Lärare

Ämnesgruppens ordinarie undervisningspersonal ansvarar för programmet och för handledningen av magisteruppsatser och avhandlingar. Dessutom gästas programmet regelbundet av inhemska och internationella lärare som är experter inom sina områden. Gästlärarna fungerar som en länk till arbetslivet och hjälper de studerande att bygga upp ett nätverk under studietiden. Bland andra har Daniel Knapp (Stagecraft Entertainment), Maria Hirvi-Ijäs (Cupore), Dennis Rich (Columbia College, USA), Eero Tolppanen (Elements Music), Rodney Trapp (Harlem Dance Theatre), Hannu Ojala (Aalto-universitetet), Kevin Kleinmann (Sorbonne Universités) and Llúis Bonet (Universitat de Barcelona) varit gästlärare hos oss.

Antagning

Magisterprogrammet i Arts Management antar omkring 15 nya studerande vartannat år. Har du en kandidatexamen och erfarenhet av konst- och kulturförvaltning kan du söka. Du måste också ha tillräckliga kunskaper i engelska. Du styrker dina kunskaper genom att visa att du har blivit godkänd på ett av de vanliga språktesten. Urvalsprocessen sker vanligen i två omgångar.

Sök till magisterprogrammet Arts Management via ÖPU-leden

Du kan söka till programmet våren 2022 om du har avlagt en tillräcklig mängd studier i detta område vid öppna universitetet. Sökande via ÖPU-leden deltar i ett engelskspråkigt lämplighetstest (intervju och skriftlig uppgift). Curriculum vitae ska bifogas ansökan. Studerande på ÖPU-leden ansöker om att bli examensstuderande med en elektronisk ansökan i den gemensamma ansökan i tjänsten Studieinfo.fi

Doktorandstudier

En magisterexamen ger dig behörighet för doktorandstudier i arts management med inriktning mot tvärvetenskap och empiriskt utforskande av ämnen som aktuell konst- och kulturförvaltning och ledarskap.

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i Arts Management, Society, and Creative Entrepreneurship

  • magister (2 år)

Målexamen

Master of Arts

Enhet

Sibelius-Akademin

Språk

engelska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Nästa ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2022. Studierna börjar i augusti 2022.

Ansvarsperson

Violeta Simjanovska
lektor, ämnesledare