Arts management, magister

Lär dig hur konstvärlden är uppbyggd, lär känna de människor som verkar inom den och skaffa dig kunskaper om de villkor som styr den.

Kuva ooppearesityksestä

Varför hos oss?

Utbildningen förbereder för arbeten inom den växande konst- och kultursfären. Programmet omfattar kultur i form av dans, musik, teater och museer. Efter examen kommer du att kunna arbeta med ledning och produktion i den offentliga, privata och tredje sektorn.

Utbildningens innehåll och mål

Studierna omfattar kurser i konst, förvaltning och samhälle, kulturplanering och ledarskap, strategiska metoder för konstförvaltare och konstförvaltningsforskning och metodlära.

Som tillval kan du studera språk, aktuella frågor inom konst- och kulturförvaltning, eller göra ett projektarbete. Du kan också tillgodogöra dig poäng enligt det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS) genom att delta i professionella projekt och arbetsplatsförlagt lärande. De studerande som söker till programmet har vanligen en kandidatexamen i konst och kultur, ekonomi, eller teknik. Programmet är avsett att komplettera och införliva tidigare kunskaper, utveckla ledarskapsfärdigheter och skapa nätverk.

Studierna omfattar ledarskap, ekonomi, kommunikation och akademisk forskning som gör det möjligt för dig att arbeta mångsidigt med krävande uppgifter, som anställd eller egenföretagare, inom konst- och kulturvärlden. Efter examen kan du arbeta som orkesterintendent och -marknadsförare, museikurator, konst- och kulturproducent, med forskningsuppgifter och företagssamarbeten, inom kommunal och statlig förvaltning, evenemangsproduktion, publikarbete eller ledningsuppgifter inom konst- och kulturföreningar. Många utexaminerade arbetar som entreprenörer i skiv- och produktionsbolag och förlag som de själva har startat.

Lärare

Ämnesgruppens ordinarie undervisningspersonal ansvarar för programmet och för handledningen av magisteruppsatser och avhandlingar. Dessutom gästas programmet regelbundet av inhemska och internationella lärare som är experter inom sina områden. Gästlärarna fungerar som en länk till arbetslivet och hjälper de studerande att bygga upp ett nätverk under studietiden. Bland andra har Daniel Knapp (Stagecraft Entertainment), Maria Hirvi-Ijäs (Cupore), Dennis Rich (Columbia College, USA), Eero Tolppanen (Elements Music), Rodney Trapp (Harlem Dance Theatre), Hannu Ojala (Aalto-universitetet), Kevin Kleinmann (Sorbonne Universités) and Llúis Bonet (Universitat de Barcelona) varit gästlärare hos oss.

Information om antagning

Magisterprogrammet i Arts Management antar omkring 15 nya studerande vartannat år. Har du en kandidatexamen och erfarenhet av konst- och kulturförvaltning kan du söka. Du måste också ha tillräckliga kunskaper i engelska.

Det finns två separata urvalsgrupper för sökande:

  1. Allmän urvalsgrupp för alla sökande
  2. Urvalsgrupp för öppna universitetet (för dem som har genomfört de nödvändiga vägstudierna vid Uniarts Helsingfors Öppna universitet).

Båda urvalsgrupperna har unika antagningskriterier och därför är de inte jämförbara. På ansökningsformuläret ska du välja vilken urvalsgrupp du ansöker i. Du kan endast välja en grupp.

Doktorandstudier

En magisterexamen ger dig behörighet för doktorandstudier i arts management med inriktning mot tvärvetenskap och empiriskt utforskande av ämnen som aktuell konst- och kulturförvaltning och ledarskap.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Master of Arts
2 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

  • Violeta Simjanovska

    Lektor, konstledning och entreprenörskap, Arts Management, Sibelius-Akademin
    +358505225094
    violeta.simjanovska@uniarts.fi

Enhet

Sibelius-Akademin

Fråga om ansökning

siba.ansokan@uniarts.fi