Kom med i alumngemenskapen

Du får tillgång till alumnförmåner genom att registrera dig som alumn. Att registrera sig är gratis och förpliktigar inte till något.

Skådespelarna bockar dor publik i ett stort rum.

Genom att registrera dig som alumn får du möjlighet att på nära håll följa med Konstuniversitetets verksamhet och få information om evenemang för alumner och annan verksamhet. Att registrera sig är både lätt och gratis (obs: det är gratis att gå med i Teaterhögskolans alumner rf, men föreningen tar upp en årlig medlemsavgift).

Som medlem i alumngemenskapen får du:

  • Information om hur utbildningen utvecklas och utbildningsmöjligheter efter studierna.
  • Information om händelser och evenemang vid universitetet
  • Inbjudningar till evenemang för alumner
  • Rabattpriser till konserter (Sibelius-Akademins alumner), föreställningar (Teaterhögskolans alumner) och publikationer samt inbjudningar till utställningar
  • Aktuell information från ditt universitet och din egen bransch: varje alumn får vårt elektroniska nyhetsbrev fyra gånger per år samt Konstuniversitetets tidning Issue X, som medföljer som bilaga i Image

Konstuniversitetets alumnverksamhet är mångsidig. Alumnerna besöker bland annat universitetet i egenskap av föreläsare, berättar om sina studier och sitt arbetsliv för de studerande, samt fungerar som faddrar och mentorer.