Kom med i alumngemenskapen

Du får tillgång till alumnförmåner genom att registrera dig som alumn. Att registrera sig är gratis och förpliktigar inte till något.

Skådespelarna bockar dor publik i ett stort rum.
Veikko Kähkönen

Definition av alumn

Alumner vid Konstuniversitetet är alla tidigare examens- och utbytesstuderande vid Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan.​

Alumner vid Bildkonstakademin är också tidigare studerande vid Finlands konstakademi, som det var tidigare.

Alumner vid Teaterhögskolan är också studerande vid Finlands Teaterskola och Svenska Teaterskolan, som det var tidigare. 

Forna studeranden från utbildningsprogrammet i design för scenkonst vid Aalto-universitetets Högskola för konst, design och arkitektur (eller från tidigare motsvarande universitet eller utbildningsprogram) kan registrera sig som alumn vid Teaterhögskolan.

Registrering som alumn

Genom att registrera dig som alumn får du möjlighet att på nära håll följa med Konstuniversitetets verksamhet och få information om evenemang för alumner och annan verksamhet. Att registrera sig är både lätt och gratis (obs: det är gratis att gå med i Teaterhögskolans alumner rf, men föreningen tar upp en årlig medlemsavgift).

Medlemsförmåner

Som medlem i alumngemenskapen får du: 

  • Ett elektroniskt alumnnyhetsbrev som utkommer fyra gånger om året och som innehåller information om utbildningens utveckling, utbildningsmöjligheter efter studierna samt evenemang och händelser som anordnas vid universitetet
  • Inbjudningar till evenemang för alumner
  • Teaterhögskolans och Bildkonstakademins publikationer med rabatt. 

Akademispecifika förmåner:

  • Alumner vid Sibelius-Akademin får rabatt på Musikhusets konserter genom att säga ”alumn” vid biljettdisken
  • Alumner vid Bildkonstakademin får inbjudningar till utställningar, föreläsningar och evenemang
  • Alumner vid Teaterhögskolan får rabatt på biljetter till TeaKs föreställningar och inbjudningar till evenemang och händelser för olika utbildningsområden. Alumner som är faddrar får dessutom inbjudningar till fadderkvällar.

Titta också på Konstuniversitetets kostnadsfria publikationsarkiv Taju, som är öppet för alla och som innehåller avhandlingar, lärdomsprov, konstnärlig forskning, parallellpubliceringar av vetenskapliga artiklar, publikationsserier, läromedel samt digitaliserade noter, inspelningar och konsertinspelningar.

Konstuniversitetets alumnverksamhet är mångsidig. Alumnerna besöker bland annat universitetet i egenskap av föreläsare, berättar om sina studier och sitt arbetsliv för de studerande, samt fungerar som faddrar och mentorer.