Alumnverksamhetens former

Vi har många slags alumnverksamhet. Hitta ett sätt att delta som passar just dig: som mentor, föreläsare, fadder eller talare!

Mentorprogrammet och fadderverksamheten

Mentor- och fadderverksamheten sker i samarbete mellan alumner och studerande. Målet är att stöda de studerande i deras yrkesmässiga utveckling och sänka tröskeln till arbetslivet. Sibelius-Akademin har ett mentorprogram för magisterstuderande. Teaterhögskolans fadderverksamhet omfattar både kandidat- och magisterprogrammen.

Alumnresidenser

Bildkonstakademin stöder alumnernas arbete och internationalisering med hjälp av residensperioder som understöds av Saastamoinenstiftelsen.

Talturer, föreläsningar och möten med de studerande

Vi bjuder in alumner att tala vid universitetets, akademiernas och utbildningsprogrammens evenemang, som t.ex. universitetets dimissioner eller öppningsceremonier. Alumnerna deltar i Konstuniversitetets undervisning som bl.a. föreläsare och dragare av Master Class-kurser. Dessutom bjuder vi in alumner att berätta om sitt konstnärsskap för de studerande vid olika evenemang och träffar, eftersom det är viktigt att de får bekanta sig med olika slags karriärer och yrkeserfarenheter redan under studietiden.