Alumnitoiminnan muodot

Alumnitoimintaa on monenlaista. Löydä itsellesi sopiva tapa osallistua: mentoroi, luennoi, toimi kummina tai tule puhujaksi!

Kaksi naista juttelee iloisesti, takana näkyy lasinen katto.
Veikko Kähkönen

Mentorointiohjelma ja kummitoiminta

Mentori- ja kummitoiminta on alumnien ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoita ammatillisessa kehittymisessä ja madaltaa kynnystä työelämään siirtymisessä. Sibelius-Akatemiassa on mentorointiohjelma maisterivaiheen opiskelijoille. Teatterikorkeakoulussa kummitoimintaa on sekä kandidaatti- että maisteriohjelmissa.

Alumniresidenssit

Kuvataideakatemia tukee alumnien työskentelyä ja kansainvälistymistä Saastamoisen säätiön rahoittamien residenssien kautta.

Puheenvuorot, luennot ja tapaamiset opiskelijoiden kanssa

Alumneja kutsutaan puhumaan yliopiston, akatemioiden ja koulutusohjelmien tilaisuuksiin, kuten valmistuvien opiskelijoiden publiikkiin tai yliopiston avajaisiin.

Alumnit osallistuvat Taideyliopiston opetukseen muun muassa luennoitsijoina ja pitämällä mestarikursseja. Lisäksi alumneja pyydetään kertomaan taiteilijuudestaan opiskelijoille erilaisissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa, sillä tutustuminen erilaisiin työuriin ja -kokemuksiin on tärkeää jo opiskeluaikana.

Teatterikorkeakoulun Alumnit ry

Teatterikorkeakoulun Alumnit ry on kaikkien Teatterikorkeakoulussa opiskelleiden tai siellä työskennelleiden yhdistys. Yhdistys suunnittelee ja järjestää taiteilijatapaamisia, tilaisuuksia, alumnimatkoja ja alumniklubeja.