Fadderverksamhet på Teaterhögskolan

I fadderverksamheten en mer erfaren fadder följer och stödjer studentens väg till konstnärskapet.

På Teaterhögskolan har både den finska och den svenska skådespelarutbildningen haft fadderverksamhet i flera år. Den har blivit väldigt uppskattad och varit givande. 2014 utvidgades fadderverksamheten till masterprogrammen i dans och koreografi.

Vad innebär fadderskap?

I regel följer faddern den studerandes personliga utveckling under hela utbildningen, t.ex. genom att komma och titta på produktionerna och diskutera dem med den studerande. Den studerande kan i sin tur gå och titta på fadderns föreställningar. Fadderskapet kan ta sig olika former, men vanligen är det den studerande som behöver stöd och uppmuntran. Faddern är en äldre kollega som man kan fråga till råds om sådant som rör yrket. Råden kan även handla om känslor, arbetsmoral, etik med mera.

Faddern är ofta en alumn

Som fadder är det en glädje kunna följa en ung människa på väg att bli konstnär och att få vara i kontakt med en yngre konstnärsgeneration. Att vara fadder är ett betydelsefullt volontärarbete.

Man kan anmäla sig som fadder. Oftast är det den studerande som själv väljer sin fadder, antingen via kontakter eller bland dem som anmält sig som faddrar.

Träffar

Det finns faddrar som träffar sin studerande en gång om året och de som träffas flera gånger. Ibland kan man gå på en föreställning tillsammans, medan andra igen gemensamt ägnar sig åt olika kulturbegivenheter.

Många faddrar låter den studerande själv ta kontakt och ger adepten möjlighet att utvecklas på egen hand.