Kummitoiminta Teatterikorkeakoulussa

Kummitoiminnassa kokeneempi kummi seuraa ja tukee opiskelijan tietä taiteilijaksi.

Kummitoimintaa on ollut jo useamman vuoden ajan Teatterikorkeakoulun sekä suomen- että ruotsinkielisessä näyttelijäkoulutuksessa ja se on koettu erittäin antoisaksi ja hyväksi. Vuonna 2014 kummitoiminta laajeni tanssin koulutus- ja maisteriohjelmiin ja vuonna 2016 ohjauksen koulutusohjelmaan.

Mitä kummius on?

Pääsääntöisesti kummi seuraa opiskelijan henkilökohtaista kehitystä läpi koulutuksen, esimerkiksi katsomalla produktioita ja keskustelemalla niistä opiskelijan kanssa. Kummiopiskelija voi vastavuoroisesti käydä katsomassa oman kumminsa esityksiä. Kummisuhde muotoutuu omannäköisekseen kunkin kohdalla, mutta yleensä kummiopiskelija kaipaa tukea ja kannustusta. Kummi on vanhempi kollega, jolta voi kysellä ammattiin liittyviä asioita. Neuvot voivat olla myös tunteisiin, työmoraaliin, etiikkaan ym. liittyviä asioita.

Kummina on usein alumni

Kummiuden ilo on seurata nuoren ihmisen tietä taiteilijaksi ja mahdollisuus pysyä kontaktissa nuoremman sukupolven tekijöiden kanssa. Kummius on arvokasta vapaaehtoistyötä.

Kummiehdokkaaksi voi ilmoittautua. Kummin valitsee useimmiten opiskelija itse joko omien kontaktiensa kautta tai kummiehdokkaiden joukosta.

Tapaamiset

Jotkut tapaavat kummiopiskelijaa kerran vuodessa, toiset useammin. Joidenkin tapaamiset voivat olla vain produktion katsomisen yhteydessä, toiset viettävät yhteistä aikaa myös muissa kulttuuriharrastuksissa.

Moni kummi odottaa, että kummiopiskelija ottaa yhteyttä tarvittaessa ja antaa muuten kummiopiskelijan olla ja kehittyä itsekseen.