Kontaktuppgifter

Vice dekaner, forskning

Professor Mika Elo (Bildkonstakademins doktorandprogram)
Professor  Tuire Kuusi (Sibelius-Akademin)
Professor Leena Rouhiainen (Teaterhögskolan)


Vice dekanerna utgör ledningsgruppen för doktorandutbildningen och forskningen (TTOR).

 

Ledare för doktorandprogrammen
 

Professor Tanja Johansson (Sibelius-Akademins doktorandskola MuTri)
Lektor Päivi Järviö (Sibelius-Akademins doktorandskola DocMus)
Professor Leena Rouhiainen (doktorandprogrammet för konstnärlig forskning inom teater, dans och performance)
Professori Esa Kirkkopelto (doktorandprogrammet för konstnärlig forskning TAhTO)
Professor Mika Elo (Bildkonstakademins doktorandprogram)

 

Gemensamma tjänster för doktorandutbildning och forskning
 

Forskningstjänstchefen Merja Sagulin
Expert Katja Kiviharju
Expert Jenni Mikkonen
Forskningsfinansieringsexpert Tiia Saarinen
Projektkoordinator Tii Syrjänen
Projektkoordinator Johanna Rauhaniemi
Planerare Annika Fredriksson

 

Tjänster för doktorandutbildning och forskning, respektive akademi
 

Forskningskoordinator Michaela Bränn (Bildkonstakademin)
Studieamanuens Jukka Tuominen (Bildkonstakademin)

Specialplanerare Sirpa Järvelä (Sibelius-Akademins doktorandskola DocMus)
Specialplanerare Hannu Tolvanen (Sibelius-Akademins doktorandskola MuTri)
Planerare Henri Wegelius (Sibelius-Akademin)

Studiekoordinator Elina Raitasalo (Teaterhögskolan)
Specialplanerare Riitta Pasanen-Willberg  (Teaterhögskolan)
Studiekoordinator Laura Viertola (Teaterhögskolan)