För sökande

Ansökningsguider, urvalskriterier och kontaktinformation för ansökningstjänster.

Studenter springer vid havet

Urvalsresultat

Urvalsresultaten för 2022 publiceras på denna sida. Se datumen i urvalsguiden för enstaka utbildningsprogram.

Ansökningsguider

Ansökan till programmen görs via gemensam ansökan på adressen studieinfo.fi. Nästa ansökningsperiod är i januari 2023, och urvalsguiden publiceras i oktober-november. Ansökan till Bildkonstakademins magisterprogram (ansökningstid i augusti), våra doktorandprogram samt Sibelius-Akademins ungdomsutbildning sker utanför den gemensamma ansökan.

Kontakt

Fråga oss om urvalen. Se akademispecifika kontaktuppgifter nedan.

Mera om ansökning