För sökande

Ansökningsguider, urvalskriterier och kontakt information för ansökningstjänster.

Studenter springer vid havet

Ansökningsguider

Ansökan till programmen görs via gemensam ansökan på adressen studieinfo.fi. Nästa ansökningsperiod är 7.1.-20.1.2021. De nya urvalsguiderna publiceras senare under år 2020.

Urvalsresultat 2020

Mera om ansökning

Kontakt

Fråga oss om urvalen på adressen hakijapalvelut@uniarts.fi eller akademiernas egna team (kontaktuppgifter nedan).