För sökande

Ansökningsguider, urvalskriterier och kontaktinformation för ansökningstjänster.

Studenter springer vid havet

Ansökningsguider

Ansökan till programmen görs via gemensam ansökan på adressen studieinfo.fi. Ansökningsperioden för 2022 är 5-19.1.2022. Ansökan till våra doktorandprogram, Sibelius-Akademins ungdomsutbildning och Bildkonstakademins magisterprogram sker utanför den gemensamma ansökan i januari. Urvalsguiderna för 2022 publiceras i november.

Urvalsresultat 2021

Bildkonstakademins magisterresultat publiceras här 10.11.2021.

Kontakt

Fråga oss om urvalen. Se akademispecifika kontaktuppgifter nedan.

Mera om ansökning