För sökande

Ansökningsguider, urvalskriterier och kontakt information för ansökningstjänster.

Studenter springer vid havet

Urvalsresultat 2021

Urvalsresultaten publiceras beroende på utbildningsprogrammet antingen 7.4., 12.5 eller 2.6.2021. Resultatdagen har angetts i urvalsguiderna.

Ansökningsguider

Ansökan till programmen görs via gemensam ansökan på adressen studieinfo.fi. Ansökningsperioden för 2021 var 7.1.-20.1.2021. Urvalsguiderna hittas nedan. OBS! Information angående möjliga förändringar i urvalsprovsarrangemang (publicerades vecka 11) hittas också i de akademispesifika urvalsguiderna nedan.

Mera om ansökning

Kontakt

Fråga oss om urvalen på adressen hakijapalvelut@uniarts.fi eller akademiernas egna team (kontaktuppgifter nedan).