Folkmusik

Vi är en internationellt nätverkad ledande enhet inom branschen och en föregångare inom folkmusikpedagogik.

Vi undersöker och återupplivar historiska spel- och sångstilar och skapar nytt utifrån dem. Vi utbildar specialsakkunniga och multitalanger inom folkmusik till självständiga aktörer inom konst- och kulturfältet, som en del av dagens gemenskaper och samhälle. Vi bär ett särskilt ansvar för Finlands och dess närbelägna områdens folkmusik- och danstraditioner. Vi värnar om den kulturella mångfalden och därmed om ett spektrum av instrument, klanger och stilar, samt i synnerhet minnes- och muntliga traditioner.

Hos oss studerar, undervisar och undersöker vi även musik från andra delar av världen. Vi utvecklar en elevcentrerad, helhetsbetonad musikpedagogik och undersöker företeelser med anknytning till folkmusik inom det historiska, konstnärliga, konstfostrande och kulturella området. För oss innebär tradition en kontakt med vårt kollektiva förflutna som ett nyskapande och levande fenomen, som en del av dagens konst, kultur och vardag.

För oss är det viktigt att vi har djupgående specialkunskaper i folkmusik och att alla får tillgång till glädjen att spela, sjunga, dansa samt improvisera och komponera. Musik, sång och dans tillhör alla!

Plats

Kontaktinformation

 • Sirpa Lahti

  ämnesledare, Folkmusik, Sibelius-Akademin
  Timlärare, Folkmusik, Sibelius-Akademin
  +358407384736
  sirpa.lahti@uniarts.fi
 • Kristiina Ilmonen

  Professor, folkmusik (blåsinstrument), folkmusik (slaginstrument), Folkmusik, Sibelius-Akademin
  Timlärare, Folkmusik, Sibelius-Akademin
  +358505262020
  kristiina.ilmonen@uniarts.fi

Studier i folkmusik

Studera till proffs inom folkmusik vid världens ledande enhet som erbjuder högskoleutbildning i folkmusik.

Bekanta dig med våra publikationer

Vi publicerar konstnärliga, pedagogiska och forskningsmässiga publikationer som stöd för undervisningen och studieresultaten.

Samarbete och nätverk

Vi samarbetar aktivt med inhemska och internationella institutioner, organisationer och evenemang.

Konstnärlig verksamhet och evenemang

Vår konstnärliga verksamhet genomförs som konserter, ljudinspelningar och webbpublikationer. Vi ordnar själva och deltar i Konstuniversitetets evenemang.

Heltidsanställda inom folkmusiken