Nordic Master in Folk Music (magisterprogram)

Lär känna det nordiska folkmusikfältet i magisterprogrammet Nordic Master in Folk Music som genomförs i fyra olika länder.

Varför hos oss?

I magisterprogrammet Nordic Master in Folk Music (Nofo) studerar du i en internationell miljö knuten till fyra olika högskolor. Tillsammans med dina medstuderande bildar du en grupp som jobbar tätt ihop och också uppträder aktivt under hela studietiden. Du fördjupar ditt eget konstnärliga uttryck såväl genom individuellt arbete som under ledning av topplärare vid respektive läroanstalt.

Utbildningens innehåll och mål

Nofo-utbildningen arrangeras av Kungliga Musikhögskolan (Stockholm, Sverige), Syddansk Musikkonservatorium (Esbjerg, Danmark), Ole Bull Akademiet (Voss, Norge) och Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Undervisningen arrangeras i tur och ordning av de deltagande läroanstalterna.

Förutom individuellt arbete och högklassig undervisning omfattar magisterprogrammet också studiehelheten Music Management, och i den ingår att Nofo-ensemblen själv arrangerar en turné i de nordiska länderna i slutskedet av studierna.

För studier som avläggs vid andra än den egna läroanstalten får de studerande ett Nordplusstipendium om 1 000 euro.

Ny undervisningsplan på kommande

Konstuniversitetet håller på att förnya sina undervisningsplaner. Undervisningen enligt de nya undervisningsplanerna startar i början av höstterminen 2024. Kom ihåg detta när du bekantar dig med den nuvarande undervisningsplanen.

Lärare

Som Sibelius-Akademins lärare på Nofo-programmet fungerar lärarna i folkmusik och ett stort antal gästande lärare.

Antagning

Man kan söka in till utbildningsprogrammet vartannat år, nästa gång år 2023. 

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med antagningsstatistiken från tidigare år.

Ansökningsmål

Nordic Master in Folk Music (NOFO)

  • magister (2,5 år)

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Enhet

Sibelius-Akademin

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Handledande lärare

Pauliina Syrjälä
Nordic Master in Folk Music -ohjelman koordinaattori