Folkmusik, kandidat och magister

Studera till yrkesmusiker på en utbildning i folkmusik som ges av ett världsledande universitet.

Opiskelijat soittavat kansanmusiikkia

Varför hos oss?

Vårt utbildningsprogram i folkmusik utgör en världsledande enhet med avseende på vårt stora antal studerande och vår aktiva verksamhet, vårt anseende internationellt, vårt breda examensutbud och våra utexaminerade konstnärers synlighet. Utbildningsprogrammet i folkmusik erbjuder en mångsidig väg mot professionellt folkmusikerskap.

Utbildningens innehåll och mål

Kärnan i undervisningen utgörs av ett individuellt utformat utbildningsprogram, möten mellan lärare och studerande samt personlig handledning.

Vår studiemiljö stöder en äkta dialog och den studerandes utveckling till en självständig expert och konstnär.

Kandidatstudier

Stommen utgörs av huvudinstrument och ensemblestudier men även teoretiska studier ingår som en väsentlig del. De mångsidiga studierna omfattar även bland annat studieperioder i folkdans och instrumentbygge. 

Du fördjupar dig i ett musikerskap vars innersta natur är baserat på minnen, sätter dig in i olika former av improvisation och lär dig använda arkiv och andra källor som material för att skapa undersökande musik. Du lär dig att utforma din egen konstnärliga vision och reflektera över den muntligt och skriftligt.

Magisterstudier

På magisternivå kan du utöver instrumentstudierna inrikta dig mot pedagogik eller forskning. Efter magisterexamen behärskar du på djupet folkmusikens historiska såväl som moderna spel- och sångstilar och kan tillämpa folkmusikens centrala begreppsapparat i fråga om historia, estetik och forskning.

Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga akademiers utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet.

Mångsidiga karriärmöjligheter inom musiken

Efter examen kan du arbeta mångsidigt inom musik, till exempel som musiker, kompositör, pedagog, forskare, med expert- och utvecklingsuppgifter inom olika organisationer, med samhällsuppdrag, fylla olika roller i tvärkonstnärliga produktioner, vara ensemblemusiker och entreprenör. Studierna kan inriktas på kreativt musikerskap, pedagogik eller forskning. 

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Se lärarna inom detta utbildningsprogram (uppdateras i december)

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Bekanta dig med studievardagen

Utöver instrumentstudierna ingår även rikligt med ensemblemusicerande. Den största av ensemblerna är Sibelius-Akademins Folk Big Band (FBB), som är en folkmusikorkester bestående av 30-40 folkmusikstuderande och lärare. Som studerande får du delta i FBB:s verksamhet. 

Utbildningsprogrammet i folkmusik publicerar regelbundet inspelningar, studiematerial och lärdomsprov som du kan bekanta dig med på Etno.net.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i folkmusik

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

Pauliina Syrjälä
ämnesledare, lektor

Enhet

Sibelius-Akademin