322 nya studerande till Konstuniversitetet

Konstuniversitetet ordnade en stor del av urvalsproven elektroniskt på grund av coronavirus, så att även internationella sökande hade möjlighet att delta. Urvalsproven genomfördes som fysiska tillställningar på campus i 10 ansökningsobjekt i enlighet med säkerhetsplaner som utarbetades i förväg och godkändes av universitetets beredskapsgrupp.

Studerande

Antagningsresultatet till Konstuniversitetet är nu klart. Antalet nya grundexamensstuderande var 322, varav 35 antogs till Bildkonstakademin, 198 till Sibelius-Akademin och 89 till Teaterhögskolan. 

Antalet ansökningar till grundexamensutbildningen var 4679, och det totala antalet sökande var 4062. Bildkonstakademin tog emot 801 ansökningar, vid Sibelius-Akademin var antalet 1505 och vid Teaterhögskolan 2373. 

Ett nytt finskspråkigt kandidatprogram i samtidskonstens historia och teori börjar på hösten vid Bildkonstakademin. Programmet fick 76 sökande, varav 10 blev antagna.  

Teaterhögskolan valde nya studerande till ett nytt magisterprogram i Comparative Dramaturgy and Performance Research, som ordnas som dubbelexamen i samarbete med Goethe University Frankfurt, Oslo National Academy, Université Libre de Bruxelles samt Université Paris Nanterre (21 sökande, varav 3 blev antagna).  
 
Teaterhögskolan ordnade urvalsprov för första gången för utbildningsprogrammet i design för scenkonst, som flyttades från Aalto-universitetet till Konstuniversitetet. Det 5-åriga utbildningsprogrammet fick 59 sökande, varav 4 blev antagna, och den 2-åriga magisterutbildningen fick 8 sökande, varav 2 fick en studieplats.  

Sibelius-Akademin valde nya studerande för första gången via den separata öppna universitetsleden till det engelskspråkiga magisterprogrammet i Arts Management, Society, and Creative Entrepreneurship. Mera information om leden finns här.

Konstuniversitetet är ett av Finlands mest eftertraktade universitet, eftersom cirka 7,9 % av de sökande blev antagna. De populäraste utbildningsprogrammen var skådespelarkonst, bildkonst, musikteknologi och dramaturgi. 

Antalet sökande och antagna varierar mellan olika år, eftersom alla utbildningsprogram inte antar nya studerande varje år. 

Antagna till Konstuniversitetet våren 2021

Mer detaljerad ansökningsstatistik finns på sidan För sökande

På sidan listas namnen endast på de antagna som har gett sitt tillstånd till att namnen publiceras. 

Mer information om antagning 

Ansökningsservice 
hakijapalvelut@uniarts.fi