Teaterhögskolans urvalsresultat 2021

Du kan även fråga om resultatet per e-post på adressen teak.ansokan@uniarts.fi. Urvalsresultaten publiceras beroende på utbildningsprogrammet 12.5 och 2.6.2021. Resultatdagen har angetts i urvalsguiderna.


Antagningsresultaten publiceras 12.5 och 2.6. Du kan även fråga om resultatet per e-post på adressen teak.ansokan@uniarts.fi.

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs.

Resultat från Teaterhögskolans urval, 2.6

På basis av Teaterhögskolans urvalsprov är följande sökande antagen som studerande vid Konstuniversitetets Teaterhögskola från början av läsåret 2021-2022.

Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser

Ahonen Mimmi Justiina
Koiranen Sara Annina
Koski Kasimir Alexander
Toivola Peppi Katriina

Utbildningsprogrammet i design för scenkonst

Kuusela Elina Tuulikki Susanna
Myllyaho
Virva Lydia
Pietilä
Anna Helena
Roivainen
Mira Outi Hanneli

Reservplatser:
1. Huoso Emma Anna Kaarina

Magisterprogrammet i koreografi

Chang Yun-Chen
Jantunen Laura Kristiina *
Mason Ryan William
Touliatou Lydia

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3 sp och främmande språk 5 sp.

Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska)

Donner Josef Sixtus Kurt
Fagerström Willjam Tim Christian
Hermansson Anna Linnéa Eva
Mäkelä Linus Christoffer
Nordström Niko Aatos Kristian
Paasimäki Bella Anna Olivia
Persson Agnes Vega
Saine Malin Solveig Lydi
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan)
Ukkonen Selina Sointu
Williams Edit Alatantu Djiba
Öhman Walter Jens Anders

Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

Asad Alkhatib Youssef
Enckell Nomi Patricia
Hvitsjö Patrik Mikael
Jalas Lilja Tellervo
Kuoppamäki Ronja Orasta
Luukkanen Meri Susanna
Nikka Toni Eerik
Penttilä Jessica Emilia
Qvick Lauri Oskari
Salonen Aapo Pekka Simeoni
Sihvonen Aino Elisa
Vekola Veeti Valtteri

Utbildningsprogrammet i regi

Komulainen Kirmo Uuras Ilmari
Polacenko
Alise
Tapper
Ruusa Helmi Aurora

Magisterstudier i regi

Maaten Siim

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans

Aaltonen Sonja Karoliina *
Aylward
Jacqueline Darby
Beau
Raphaël François
Blauberg
Iris Ulrika **
Halmetoja
Arttu Aleksi **
Hilden
Iiris Maria **
Holma
Linda Pauliina **
Kalafatić
Maja
Lappalainen
Tuija Maaria
Sjöberg
Pauliina Annemaj

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3 sp och främmande språk 5 sp.
Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 16.7.2021 kl. 15.00 (finsk tid). I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.
** Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 16.7.2021 kl. 15.00 (finsk tid). I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.

Utbildningsprogrammet i ljusdesign

NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan)
Kaukonen Mikko Joel Helmeri
Kujansuu Elli Maria
Walavaara Iia Maria   

Reservplatser:
1. Kivelä Olli Petteri

Magisterstudier i ljusdesign

NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan)

Utbildningsprogrammet i ljuddesign

Korkki Vertti Oskari Rudolf
Pettersson Jon Ilmari
Pohjonen Saana Unelma
Uniluoto Tommi Matias                            

Reservplatser:
1. Hiltunen Bruno
2. Rantanen Mikael Olli Matias

Magisterstudier i ljuddesign

Haapakorpi Tuukka Petteri
Palanne Laura Maria

Resultat från ansökan om intern överflyttning inom universitetet

BYTE AV STUDIERÄTT

Teaterhögskolans dekan har beslutat anta följande studerande, som ansökt att byta huvudämne via ansökan och inträdesproven våren 2021:

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans

Syvälahti Ronja Piritta

Resultat från Teaterhögskolans urval, 12.5

På basis av Teaterhögskolans urvalsprov är följande sökande antagen som studerande vid Konstuniversitetets Teaterhögskola från början av läsåret 2021-2022.


Magisterprogram Comparative Dramaturgy and Performance Research (dubbelexamen)

Boitcova Vera
Hauru
Hannaleena Emilia
Ma Man Huen Christy

Magisterstudier i design för scenkonst

Aurasmaa Riikka Maaria
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan)

Magisterprogrammet i skrivande

Airola Laura Ilona
Kettu Karissa
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan)
Magomedov Mariam Anniina
Malm Karla Helena
Rämö Sanna Liisa
Sallinen Elina Tuuli Maria

Magisterprogram Live Art and Performance Studies

Chang Yun-Chen
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan)
Hunt
Amanda *
Jeranko
Tina
Linturi
Maija Inkeri
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan)
Tayranoğlu
Onur *

Reservplatser:
1. Sophonkunkit Ladapha

*Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 16.7.2021 kl. 15.00 (finsk tid). I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.

Magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska)

Klemets Tobias Jan-Martin
Mustonen Lina Corinne Alexandra *
Sundblom
Linnea Helena

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3 sp och främmande språk 5 sp.

Magisterstudier i skådespelarkonst (på finska)

Hutchings Jaakko Thor Morgan
Hyvärinen
Susanna Karoliina
Knuuttila
Petri Samuli
Kuikka
Milla Emilia *
Lommi
Aksinja Katerina
Puukka
Helena Maria

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3 sp och främmande språk 5 sp.

Mottagande av studieplats

För att behålla den studieplats du beviljats bör du meddela att du tar emot studieplatsen senast 16.7.2021 kl. 15 (finsk tid). I annat fall går du miste om studieplatsen. (Universitetslagen 38 §). Försenade meddelanden beaktas ej.

Du tar emot studieplatsen bindande, dvs. du kan inte senare ändra eller annullera mottagandet. Ett bindande mottagande innebär att dina övriga ansökningsönskemål automatiskt annulleras. Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (1.8.-31.12.).

Läs mera: Bestämmelsen om en högskoleplats

Ta emot studieplatsen i Min Studieinfo -tjänsten (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/) eller via länken i e-postmeddelandet (om du inte har en finländsk personbeteckning), som skickats automatiskt från noreply@opintopolku.fi. Om du inte kan motta studieplatsen elektroniskt, använd den pappersblanketten som följer med antagningsmeddelande (e-post). Blanketten bör skickas till Konstuniversitetets ansökningstjänster per e-post (hakijapalvelut@uniarts.fi).

Rättelseförfarande

Om du är missnöjd med studerandeurvalet kan du skriftligen begära rättelse av beslutet inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet (Universitetslagen 82 §). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som du anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Läs mera: Rättelseförfarande