Sibelius-Akademins urvalsresultat, våren 2021

Du kan även fråga om resultatet per e-post på adressen siba.ansokan@uniarts.fi. Urvalsresultaten publiceras beroende på utbildningsprogrammet antingen 7.4., 12.5 eller 2.6.2021. Resultatdagen har angetts i urvalsguiderna.

Student går framme Musikhuset

Återkoppling på urvalsprovet

Du kan få återkoppling om din prestation i urvalsprovet. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos du där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

Grundutbildning

Sibelius-Akademins dekan har beslutat att följande sökande är antagen som studerande vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi våren 2021:

(fi) = finska som studiespråk
(sv) = svenska som studiespråk
(en) = engelska som studiespråk

Instrumentstudier i klassisk musik

Bleckblåsinstrument (valthorn, trumpet, basun, baryton, tuba) 5,5-årig utbildning

Aukner Ingrid (valthorn), Norge (en) – villkorlig antagning
Marinho Barbosa Ricardo Pedro (basun), Portugal (en)
Puczko Kajetan (trumpet), Polen (en) – villkorlig antagning
Salmiovirta Nuppu-Neilikka (tuba), Tammerfors (fi) – villkorlig antagning
Silva Nogueira Tiago Filipe (valthorn), Portugal (en) – villkorlig antagning
5

På reservplats:

1. Ranta-Nilkku Iida Hannele (valthorn), Åbo (fi)
2. Raula Aino Katariina (basun), Espobo (fi)
3. Vihervuori Verner Erik (trumpet), Tammerfors (fi)
4. Hyökki Aarni Eemil (trumpet), Helsingfors (fi)
5. Pas Sytske (valthorn), Norge (en) – intyg måste tillställas

Bleckblåsinstrument (valthorn, trumpet, basun, baryton, tuba) 2,5-årig utbildning

Grøntvedt Eivind (baryton), Norge (en) – villkorlig antagning
Lasser Katja (trumpet), Tyskland (en) – villkorlig antagning
Liknes Emilie Synnøve (basun), Norge (en) – villkorlig antagning
Llopis Diago Pasqual (trumpet), Spanien (en) – villkorlig antagning
4

På reservplats:

1. Peterson Mait (basun), Estland (en) – intyg måste tillställas
2. Ishida Shinichiro (valthorn), Japan (en) – intyg måste tillställas
3. Aguilar Antón Ana (basyton), Spanien (en) – intyg måste tillställas

Harpa 5,5-årig utbildning

Almeida Quintela Torre do Vale Maria do Carmo, Portugal (en) – villkorlig antagning
1

På reservplats:

Vicente Romero Paula, Spanien (en) – intyg måste tillställas

Harpa 2,5-årig utbildning

inga nya studerande

Träblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon) 5,5-årig utbildning

Bentzen Kamilla (klarinett), Norge (en) – villkorlig antagning
Kim Sangyeon (klarinett), Sydkorea (en) – villkorlig antagning
Krigul Tuule-Helin (flöjt), Estland (en) – villkorlig antagning
Manssila Jemina Aurora (flöjt), Helsingfors (fi) – villkorlig antagning
Palonen Juho Ilmari (saxofon), Hyvinge (fi) – villkorlig antagning
Peäske Jakob (fagott), Estland (en) – villkorlig antagning
6

På reservplats:

1. Keikkonen Vilma Karoliina (flöjt), Helsingfors (fi)
2. Gottdiner Tal Israel (klarinett), Israel (en)
3. Lappi Iida Anna Emilia (flöjt), Vanda (fi) – intyg måste tillställas
4. Yılmaz İlayda (klarinett), Turkiet (en)
5. Lankinen Sonja Eerika (klarinett), Lembois (fi) – intyg måste tillställas

Träblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon) 2,5-årig utbildning

Chen Hung-Yu (saxofon), Taiwan (en) – villkorlig antagning
Ciancaglini Nevio Angelo (klarinett), Italien (en) – villkorlig antagning
Dogaru Gabriela (oboe), Rumänien (sv) – villkorlig antagning
Santiago Fernandes Pimenta Alan Davidson (fagott), Brasilien (en) – villkorlig antagning
Serra Suñer Maria Elisabet (saxofon), Spanien (en) – villkorlig antagning
Yajima Yutaro (flöjt), Japan (en) – villkorlig antagning
6

På reservplats:

1. Buzzi Teixidó Bernat (klarinett), Spanien (en) – intyg måste tillställas
2. Huang Chang-Han (saxofon), Taiwan (en) – intyg måste tillställas
3. Börzsönyi Imola Donáta (klarinett), Ungern (en) – intyg måste tillställas
4. Hemmerlin Lea (klarinett), Nederländerna (en) – intyg måste tillställas
5. Campinho Fernandes Diogo (saxofon), Portugal (en) – intyg måste tillställas

Jazzmusik och NOMAZZ

Jazzmusik (instrument- eller sångstudier) 2,5-årig utbildning

Postel Rafael, USA (en)
1

Jazzmusik (komposition) 2,5-årig utbildning

inga nya studerande

Nordic Master in Jazz (NOMAZZ) 2,5-årig utbildning

Hornik Kinga, Polen (en) – villkorlig antagning
Postel Rafael, USA (en)
2

Musikteknologi

Musikteknologi 2,5-årig utbildning

Calderón Morales Esther, Spanien (en)
Katz Benjamin, USA (en)
Lankinen Aapo Eemeli, Helsingfors (fi)
3

På reservplats:

Luukkonen Panu Joel, Helsingfors (fi) – intyg måste tillställas

Sångstudier i klassisk musik

Operautbildning 2,5-årig utbildning

Brousseau Ruusu-Maaria Karoliina, Kanada (en)
Mustaniemi Emma Ilona, Helsingfors (en)
Norris Peter, UK (en)
Pérez Arquillo Júlia, Spanien (en)
Turunen Robin George Wilhelm, Vanda (en) – villkorlig antagning
Uggla Carl Theodor, Sverige (en)
6

På reservplats:

1. Hellström Fanny Katarina, Esbo (en)
2. Krauklis Filips, Lettland (en) – intyg måste tillställas

Byte av studierätt

Sibelius-Akademins dekan har beslutat anta följande studerande, som ansökt att byta huvudämne via ansökan och inträdesproven våren 2021:

Operautbildning 2,5-årig utbildning

Karhula Ruut Eleonoora – villkorlig antagning
Tidigare huvudämne sångstudier i klassisk musik / sångkonst

Montonen Marianne Henrietta
Tidigare huvudämne sångstudier i klassisk musik / sångkonst

Takalo Tanja Johanna
Tidigare huvudämne sångstudier i klassisk musik / sångkonst

Ytterligare information om villkorlig antagning

Alla som söker till en utbildning som leder till lägre och högre eller enbart högre högskoleexamen vid Sibelius-Akademin ska ha den grundutbildning och de språkkunskaper som krävs för ansökningsmålet.

Om du avlägger någon av de nedan nämnda examina först efter att ansökningstiden gått ut, är antagningsbeslutet villkorligt tills du lämnar in ett intyg över avlagd examen till Sibelius-Akademin. Lämna in till Sibelius-Akademin ett intyg över din genomförda examen så snart den är klar, dock senast 16.7.2021 kl. 15 (finsk tid). Sibelius-Akademin kan också enligt eget gottfinnande acceptera ett officiellt provisoriskt examensintyg, om det av betyget framgår att du har slutfört alla studier och prov som krävs för examen och får ditt riktiga examensbevis senare.

Om du inte kan bevisa dina språkkunskaper under ansökningstiden är din ansökningsbehörighet villkorlig beträffande språkkunskaperna. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över dina tillräckliga språkkunskaper så snart som möjligt, dock senast 16.7.2021 kl. 15 (finsk tid).

En villkorligt antagen sökande, som inte levererar intygskopior inom utsatt tid, förlorar sin villkorliga studieplats vid Sibelius-Akademin.

Du kan söka till en utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen (3 + 2,5 år) om du har avlagt minst någon av följande:

 • Finländsk studentexamen (OBS, enbart avgångsbetyg från gymnasiet utan studentexamen räcker inte)
 • International Baccalaureate (IB) -examen
 • European Baccalaureate (EB) -examen
 • Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur (RP / DIA) -examen
 • Sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
 • Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -examen
 • Högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen.

Du kan söka till en utbildning som leder till enbart magisterexamen (2,5 år) om du har avlagt minst någon av följande:

 • Lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • Lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • Utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Lägre högskoleexamen inom något annat område och därutöver studier på högskolenivå inom musik utifrån vilka Sibelius-Akademin kan fastställa att du har uppnått nödvändiga kunskaper och färdigheter för studier för högre högskoleexamen inom musik.

Eventuella undantag från ovannämnda krav på grundutbildning meddelas i urvalsgrunderna för respektive utbildningsprogram. 

Mottagande av studieplats

För att behålla den studieplats du beviljats bör du meddela att du tar emot studieplatsen senast 16.7.2021 kl. 15 (finsk tid). I annat fall går du miste om studieplatsen. (Universitetslagen 38 §). Försenade meddelanden beaktas ej.

Du tar emot studieplatsen bindande, dvs. du kan inte senare ändra eller annullera mottagandet. Ett bindande mottagande innebär att dina övriga ansökningsönskemål automatiskt annulleras. Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (1.8.-31.12.).

Ta emot studieplatsen i första hand elektroniskt i Min Studieinfo -tjänsten. Om du inte kan motta studieplatsen elektroniskt, använd den pappersblanketten. Blanketten bör skickas till Konstuniversitetets ansökningstjänster per e-post (hakijapalvelut@uniarts.fi).

Rättelseanvisning

Rättelse i dekanens beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.