För sökande

Ansökningsguider, urvalskriterier och kontakt information för ansökningstjänster.

Kolme henkilöä kävelevät kallioilla.

Urvalsresultat 2020

Sä här söker du

Ansökningstid

Gemensam ansökan till högskolor via Studieinfo.fi 8.-22.1.2020.

Bildkonstakademins utbildningsprogram

Sibelius-Akademins utbildningsprogram

Teaterhögskolan’s ansökningsalternativ

Danskonst (kandidat)
Danskonst (magister) – ingen antagning i 2020
Danspedagogik (magister)
Dramaturgi och skrivande av pjäser (kandidat + magister)
Dramaturgi och skrivande av pjäser (magister)
Koreografi (magister) – ingen antagning i 2020
Live Art and Performance Studies (magister) – ingen antagning i 2020
Ljuddesign (kandidat + magister)
Ljuddesign (magister)
Ljusdesign (kandidat + magister)
Ljusdesign (magister)
Regi (kandidat + magister)
Regi (magister)
Skrivning (magister) – ingen antagning i 2020
Skådespelarkonst, på finska (kandidat + magister)
Skådespelarkonst, på finska (magister) – ingen antagning i 2020
Skådespelarkonst, på svenska (kandidat + magister) – ingen antagning i 2020
Skådespelarkonst, på svenska (magister) – ingen antagning i 2020
Teaterpedagogik (magister)

Kontakt

Bildkonstakademins ansökningstjänster

kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi
Tfn +358 50 44 88 540
PB 10, 00097 Konstuniversitetet
Besöksadress samt adress för kurirpost: Elimägatan 25 A, 00097 Helsingfors

Sibelius-Akademins ansökningstjänster

siba.ansokan@uniarts.fi
Tfn: +358 50 43 26 926 eller +358 50 43 14 536 eller +358 50 4070 842 (ungdomsutbildning )
PB 32, 00097 Konstuniversitetet
Besöksadress samt adress för kurirpost: Nervandergatan 13, 00100 Helsingfors

Teaterhögskolans ansökningstjänster

teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Tfn +358 50 349 6672
PB 29, 00097 Konstuniversitetet
Besöksadress samt adress för kurirpost:Aspnäsgatan 6, 00530 Helsingfors

Statistik över ansökningar

Statistik från Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan för perioden 2016-2019