För sökande

Ansökningsguider, urvalskriterier och kontakt information för ansökningstjänster.

Kolme henkilöä kävelevät kallioilla.

Coronavirusets inverkan på urvalsproven på våren 2020

Konstuniversitetet strävar till att ordna vårens första gemensamma ansökan för antagning av studeranden som planerat enligt den tidtabell som fastställts av undervisnings- och kulturministeriet.

Urvalsproven kommer att ordnas primärt som distansprov (t.ex. genom videointervjun och andra elektroniska distansuppgifter). Vi lägger speciellt märke till att försäkra hälsan för deltagarna i alla de urvalsproven som inte kan ordnas på distans och som förutsätter fysisk närvaro.

Det blir ändringar i anvisningarna och tidtabellerna angående utbildningsprogrammen i urvalsproven nedan. Informationen uppdateras när beslut gällande dem har fattats, och sökandena informeras om detta per e-post.

Sä här söker du

Ansökningstid

Gemensam ansökan till högskolor via Studieinfo.fi 8.-22.1.2020.

Bildkonstakademins utbildningsprogram

Sibelius-Akademins utbildningsprogram

Teaterhögskolan’s ansökningsalternativ

Danskonst (kandidat)
Danskonst (magister) – ingen antagning i 2020
Danspedagogik (magister)
Dramaturgi och skrivande av pjäser (kandidat + magister)
Dramaturgi och skrivande av pjäser (magister)
Koreografi (magister) – ingen antagning i 2020
Live Art and Performance Studies (magister) – ingen antagning i 2020
Ljuddesign (kandidat + magister)
Ljuddesign (magister)
Ljusdesign (kandidat + magister)
Ljusdesign (magister)
Regi (kandidat + magister)
Regi (magister)
Skrivning (magister) – ingen antagning i 2020
Skådespelarkonst, på finska (kandidat + magister)
Skådespelarkonst, på finska (magister) – ingen antagning i 2020
Skådespelarkonst, på svenska (kandidat + magister) – ingen antagning i 2020
Skådespelarkonst, på svenska (magister) – ingen antagning i 2020
Teaterpedagogik (magister)

Kontakt

Bildkonstakademins ansökningstjänster

kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi
Tfn +358 50 44 88 540
PB 10, 00097 Konstuniversitetet
Besöksadress samt adress för kurirpost: Elimägatan 25 A, 00097 Helsingfors

Sibelius-Akademins ansökningstjänster

siba.ansokan@uniarts.fi
Tfn: +358 50 43 26 926 eller +358 50 43 14 536 eller +358 50 4070 842 (ungdomsutbildning )
PB 32, 00097 Konstuniversitetet
Besöksadress samt adress för kurirpost: Nervandergatan 13, 00100 Helsingfors

Teaterhögskolans ansökningstjänster

teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Tfn +358 50 349 6672
PB 29, 00097 Konstuniversitetet
Besöksadress samt adress för kurirpost:Aspnäsgatan 6, 00530 Helsingfors

Satistik över ansökningar

Bildkonstakademin 2016-2019
Sibelius-Akademin 2016-2019
Teaterhögskolan 2016-2019