Skådespelarkonst på finska, magister

Utvecklas till en av våra främsta skådespelare på ett intensivt utbildningsprogram som kräver engagemang.

Aya Brace

Varför hos oss?

Det centrala i skådespelarstudierna på det finskspråkiga utbildningsprogrammet är aktivitet och övning. Du får träna skådespelarteknik, rörelse, musik och sång samt röstanvändning och tal.

Utbildningens innehåll och mål

På magisternivå är studierna individuella och kräver ännu mer ansvarstagande än tidigare för den egna utvecklingen, den långsiktiga studieplaneringen och det självständiga arbetet.

Du kan också välja studieperioder från andra akademier vid Konstuniversitetet och från det gemensamma undervisningsutbudet samt från de inhemska och utländska universiteten. Dessutom kan du inkludera konstnärliga projekt utanför Teaterhögskolan i din personliga undervisningsplan.

Det centrala målet i magisterstudierna är att stärka det egna konstnärskapet. Den studerandes erfarenheter och uppfattningar om världen är viktiga vägledare redan i början av studierna. När de väl har tagit konstnärlig form är de det väsentliga innehållet i produktioner, skriftliga rapporter och slutligen i magisterns konstnärliga och skriftliga lärdomsprov.

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom branschen. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella toppkrafter inom området.

Doktorandstudier

Magisterexamen ger behörighet till påbyggnadsstudier till exempel för doktorandstudier i teaterkonst. Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom teaterkonst.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Magister i teaterkonst
5 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

  • Elina Knihtilä

    Professor, Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst, Teaterhögskolan
    +358505240927
    elina.knihtila@uniarts.fi

Enhet

Näyttelijäntaide
Teatterikorkeakoulu

Fråga om ansökning

teak.ansokan@uniarts.fi