Student- och ansökningsservicen

Om oss

Vi erbjuder en omfattande mängd av olika service för våra ansökande, personal, studieenheter och samarbetspartners.

Studiechefer

  • Sanna Kotajärvi-Söderholm

  • Ansvarig studiechef, Y/Opintopalvelut, Konstuniversitetet
  • +358408609524
  • sanna.kotajarvi-soderholm@uniarts.fi
  • Pinja Metsäranta

  • Studiechef, K/Opintopalvelut, Bildkonstakademin
  • +358503398026
  • pinja.metsaranta@uniarts.fi
  • Sanna Viitanen

  • Chef, S/Opintopalvelut, Sibelius-Akademin
  • +358505266543
  • sanna.viitanen@uniarts.fi
  • Sanna Suonsyrjä

  • Studiechef, T/Opetuksen koordinointipalvelut, Teaterhögskolan
  • +358400792175
  • sanna.suonsyrja@uniarts.fi
  • Jan-Peter Kaiku

  • Chef, T/Opetuksen suunnittelupalvelut, Teaterhögskolan
  • +358400792041
  • jan-peter.kaiku@uniarts.fi
  • Sanna Takala

  • Utbildningschef, Y/Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358407104399
  • sanna.takala@uniarts.fi