Nya coronafall och exponeringar för coronavirus på Tölö campus, stark rekommendation om att alltid använda ansiktsmasker när man befinner sig i universitetslokaler

Det har konstaterats fem nya coronavirussmittor under veckoslutet och måndagsmorgonen på Tölö campus.

Studerande och personal vid Tölö campus har blivit utsatta för corona. Det är förmodligen fråga om två skilda smittkedjor. Smittskyddsmyndigheten kontaktar personerna som identifieras som närkontakter och de placeras i karantän.  

Konserten En hyllning till vänskap på tisdagen 29.9.2020 måste inställas på grund av coronasmitta och exponeringar. De som redan köpt biljett till evenemanget får anvisningar om hur biljetterna återbetalas. 

Antalet av coronavirussmittor i Finland och globalt ökar. Antalet smittor och patienter på HUS området har också ökat ända sedan början av augusti. Huvudstadsregionen har övergått till upptrappningsfasen.  

För att hindra spridning av coronavirussmittor har universitetet skärpt sin rekommendation om ansiktsmasker: universitetet rekommenderar starkt att alltid använda mask när man befinner sig i universitetslokalerna för att säkerställa att det är möjligt för universitetet att hålla lokalerna öppna under det innevarande semesteråret. Den skärpta rekommendationen om ansiktsmasker träder i kraft omedelbart. Om personen inte har en egen mask kan man hämta en sådan från infon vid huvudbyggnaderna (M-, N- och R-huset, Kokos, Bildkonstakademin). 

Känn igen symtom på coronavirus och ladda ned Coronablinkern 

Typiska symtom på coronavirussjukdomen är feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt lukt- och smakbortfall.   

Studerande, kontakta din egen hälsovårdscentral eller hälsovårdsjour per telefon. Hälsovårds experterna ger dig anvisningar om hur du ska förfara. Helsingforsbor och esbobor kan göra en symtombedömning för coronavirus och reservera en tid för testning i digitjänsten https://www.omaolo.fi/. Nylandsbor kan göra en symtombedömning och för coronavirus och reservera en tid för testning i Coronaguiden. Vi ber er även att göra en anmälning av ett positivt resultat per telefon till Helsingfors epidemiologisk verksamhet

Personalen kan kontakta även arbetshälsan.  

  • Digikliniken 
  • OMATyöterveyspalvelu betjänar i numret 010 414 0777   
  • Man kan reservera mottagningstid i numret 010 414 0666. 

En riksomfattande telefontjänst (allmän information om coronaviruset): 0295 535 535.  

Det finns också coronavirusrådgivning som betjänar helsingforsbor och utländska gäster i numret 09 3101 0024 (varje dag kl. 8–18). 

Det rekommenderas att undvika nära kontakter med speciellt äldre människor och människor som hör till riskgruppen tills man fått ett negativt resultat och man inte längre har symtom.  

Vi rekommenderar att använda Coronablinkern. Du kan ladda den ned i din telefon från appbutiken i koronavilkku.fi/sv/. Coronablinkern berättar inte om exponeringar som hänt innan du installerat applikationen. Om du får ett meddelande om att du eventuellt blivit utsatt ger Coronablinkern instruktioner bl.a. om och hur du ska söka dig för att bli testad. Det är viktigt att du stannar hemma och observerar din hälsa under de följande två veckorna, att du undviker människokontakter och sköter om god hand- och hosthygien. Kom överens med din ansvarslärare eller chef om hur dina distansstudier eller ditt distansarbete organiseras. Du kan återkomma till campus efter du fått ett negativt resultat i coronatesten.  

Se även

Kontaktuppgifter för medierna

Eveliina Olsson 
direktör för kommunikation och samhällsrelationer 
050 598 6492