Coronavirussmitta vid Konstuniversitetets Tölö campus

En person som varit på Konstuniversitetets Tölö campus 23.9.2020 har konstaterats ha coronavirussmitta. Man kan studera och arbeta i alla universitetslokaler oavsett fallet bara man tar hänsyn till säkerhetsanvisningar angående corona.

Smittskyddsmyndigheten kontaktar alla personer som identifieras som närkontakter under de närmaste dagarna. De som identifieras som utsatta ställs i karantän för två veckor.

Smittrisken för övriga personer som har befunnit sig i Tölö campus är väldigt liten. Även de ska dock observera sin hälsa och söka sig för testning vid behov. Om man får symtom får man återkomma till Konstuniversitetets lokaler först då man fått ett negativt resultat i coronatestet och man har inga symtom. Man får inte komma till campus om man är sjuk.

Vi vill med alla medel säkerställa att undervisning, forskning, konstnärlig verksamhet och övrig verksamhet vid Konstuniversitetet fortsätter så normalt som det rådande situationen tillåter. Därför vill vi påminna att man ska följa Konstuniversitetets säkerhetsanvisningar som grundar sig i myndigheternas bestämmelser och anvisningar i vår verksamhet. Specificerade säkerhetsanvisningar finns i våra corona-anvisningar.

Det är viktigt att bryta smittkedjorna tidigt, så kom ihåg att ladda ned Coronablinkern från appbutiken i din telefon. Om du får ett meddelande om att du eventuellt blivit utsatt ger Coronablinkern instruktioner bl.a. om och hur du ska söka dig för att bli testad. Det är viktigt att du stannar hemma och observerar din hälsa under de följande två veckorna, att du undviker människokontakter och sköter om god hand- och hosthygien. Kom överens med din ansvarslärare eller chef om hur dina distansstudier eller ditt distansarbete organiseras. Du kan återkomma till campus efter du fått ett negativt resultat i coronatestet.

Se även

Kontaktuppgifter för medierna

Eveliina Olsson 
direktör för kommunikation och samhällsrelationer 
050 598 6492