Att fungera tryggt när man använder Konstuniversitets lokaler

Dessa säkerhetsanvisningar har utarbetats för arbete i universitetslokalerna.

Uppdaterat 12.1.2022

Skydda dig själv och andra – håll säkerhetsavståndet

  • Man kan inte komma sjuk till universitetet. Om du har feber, förkylningssymtom, magsymtom eller andra symtom som tyder på corona kan du inte komma till campus.
  • Håll över 2 meters avstånd till andra om möjligt.

Sköt om handhygienen

Rengör beröringsytorna på gemensamma apparater

  • Vi rekommenderar, att du rengör gemensamt använda apparater före du använder dem genom att torka dem med tvålvattenlösning eller alkoholhaltigt rengöringsmedel. I aktivitetsbaserade kontoren finns det rengöringsmedel i närheten av arbetsplatserna. Mer rengöringsredskap kan hämtas från infon.
  • För rengöring av instrumenten kan du hämta rengöringsutrustning och -anvisningar från M-, R-, N-husen och Kookos-infon innan du börjar spela.

Använd munskydd

Studerande och anställda ska använda munskydd då de vistas vid universitetet, såvida inga hälsoskäl förhindrar det. Vid gruppsituationer används munskydd med klassningen FFP2 som finns tillgängliga vid informationspunkter.

Munskydd ska bäras även vid konstnärlig verksamhet och annat arbete.

Andra säkerhetshöjande åtgärder

Vid aktiviteter där det inte är möjligt att använda munskydd bör man gärna överväga om det går att hålla längre avstånd än två meter. Att minimera tiden i närkontakt och se till ventilationen i lokalerna kan man också minska risken för smitta.  

Det är möjligt att frivilligt använda hemtest vid nödvändig närundervisning, och dessa kan införskaffas och delas ut enligt plan vid akademierna och på öppet campus till de kurser och arbetsgrupper inom den konstnärliga verksamheten i vilka det med tanke på uppnåendet av kompetensmålen inte är möjligt att hålla avstånd och använda munskydd. Mottagaren av testförpackningen ansvarar själv för genomförande av testet, tolkning av resultatet och sitt agerande utifrån testresultatet.

Att tänka på vid hemtest:

  • Ett positivt resultat från ett hemtest behöver inte bekräftas genom ett laboratorietest om symptomen är lindriga och inte kräver kontakt med hälsovården
  • Du ska dock frivilligt undvika kontakter med personer utanför hemmet under tio dygn. Tiden beräknas från det att du fick de första symtomen.

Mer information