Att fungera tryggt när man använder Konstuniversitets lokaler

Dessa säkerhetsanvisningar har utarbetats för arbete i universitetslokalerna.

Uppdaterat 13.10.2020

Skydda dig själv och andra – håll säkerhetsavståndet

 • Man kan inte komma sjuk till universitetet. Om du har feber, förkylningssymtom, magsymtom eller andra symtom som tyder på corona kan du inte komma till campus.
 • Håll 1-2 meters avstånd till andra. Använd andra sätt att hälsa än att skaka hand eller krama.
 • Håll säkerhetsavståndet när du går i trappor och korridorer. Andvänd hellst trappor i stället av hissar!
 • Undvik all onödig beröring av ytor, handräcken, handtag m.m.

Sköt om handhygienen

 • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant i minst 20 sekunder.
 • Tvätta händerna åtminstone
  • när du kommer in efter att ha varit utomhus
  • före måltider
  • efter toalettbesök
  • efter att du hostat eller nyst
 • Om du inte har möjlighet att tvätta händerna, använd alkoholbaserat handdesinfektionsmedel
 • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk och kasta näsduken genast i soporna. Om du inte har näsduk, hosta eller nys i ärmen, inte i händerna.
 • THL: s anvisningar för förebyggande och bekämpning av infektioner

Rengör beröringsytorna på gemensamma apparater

 • Rengör gemensamt använda apparater före du använder dem genom att torka dem med tvålvattenlösning eller alkoholhaltigt rengöringsmedel. I aktivitetsbaserade kontoren finns det rengöringsmedel i närheten av arbetsplatserna. Mer rengöringsredskap kan hämtas från infon.
 • För rengöring av instrumenten kan du hämta rengöringsutrustning och -anvisningar från M-, R-, N-husen och Kookos-infon innan du börjar spela.
 • Det rätta sättet att ta av skyddshandskar

Ansiktsmasker

 • Konstuniversitetet rekommenderar starkt att alltid använda mask när man befinner sig i universitetslokalerna.
 • Konstuniversitetet erbjuder engångsskyddsmasker åt personalen och studerandena. Engångsmasker kan hämtas från infon vid alla universitetets enheter. 

Förfaringssätt vid smitta

Om du misstänker att du blivit smittad av corona

När du får symtom av förkylning stanna genast hemma eftersom sjukdomen är mest smittsam under de 2–3 första dagarna, och det är viktigt att undvika närkontakter med andra människor under dessa dagar och att sköta om god hand- och hosthygien.

Symtom som THL nämner på sin webbsida är bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

Coronatestning för studerande

Kontakta din egen hälsocentral eller hälsocentralsjour per telefon. Du får instruktioner av en hälsovårdsexpert. SHVS gör för tillfället inte coronatester eftersom enligt lagen om smittsamma sjukdomar hör detta till den offentliga sektorn.

Helsingforsbor och esbobor kan göra en symtombedömning och en tidsbeställning i digitjänsten Omaolo.fi. Nylandsbor kan göra en symtombedömning och tidsbeställning till coronatesten i Coronaguiden.

Rådgivning

Nationell telefontjänst

​Allmän information om coronaviruset: 0295 535 535

Helsingfors stads rådgivning om coronaviruset för helsingforsbor: 09 3101 0024. Numret betjänar på vardagar kl. klo 7–20.  Övriga tider är numret 116 117. 

Coronatestning för universitetets personal

Du kan kontakta Mehiläinens digiklinik eller tidsbeställning:

 • Digikliniken  
 • OMATyöterveyspalvelu betjänar i numret: 010 414 0777  

Mehiläinen uppdaterar information om coronavirus på sin webbsida (på finska). Mehiläinen utför tester utgående från en läkares bedömning vid Digikliniken eller vid kliniken för luftvägsinfektion, och om symtom som överensstämmer med infektionen orsakad av COVID-19.

Positivt resultat i testen

Om du konstateras med coronavirussjukdom stanna hemma i minst 10 dygn och undvik närkontakter med andra människor. Om testresultatet är positivt kontaktar din kommuns smittskyddsmyndighet dig och ger anvisningar om karantänen. 

Negativt resultat i testen

Testresultatet gäller för provtagningstidpunkten. Ett negativt testresultat utesluter inte eventuell smitta efter provtagningen eller att infektionen håller på att gro.

Om testet har tagits på grund av symtom, och man inte längre har några symtom eller symptomen har minskat tydligt när testresultatet är klart, kan man återgå till den normala vardagen. Om symtom uppstår på nytt och/eller om symtomen är långvariga ska man på lättare grunder uppsöka testning på nytt.

Vad ska man göra om man blivit utsatt

Om en person konstateras vara smittad, gör hemkommunen en smittspårning som leder till att närkontakterna placeras i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Övriga personer, som inte betraktas som närkontakter, kan fortsätta leva som vanligt.

Om en person i karantän får symtom, hänvisas hen till testning. Personer utan symtom testas inte. Även om testresultatet är negativt, ska man fortsättningsvis hålla sig i karantän om man har utsatts för konstaterat coronafall, och man får inte komma till campus så länge som smittskyddsläkaren ordinerar.

Om du får ett meddelande i Coronablinkern om en eventuell exponering

Om du får ett meddelande i Coronablinkern om en eventuell exponering ger applikationen instruktioner bland annat för att söka dig för testning. Det är viktigt att du stannar hemma och observerar din hälsa under de följande två veckorna, att du undviker människokontakt och att du sköter om god hand- och hosthygien. Med hjälp av applikationen kan du också göra en symtombedömning eller kontakta hälsovården för att få vidare anvisningar. Kom överens med din ansvarslärare eller chef om hur dina distansstudier eller ditt distansarbete organiseras.

Du sätts inte i karantän som smittskyddsläkare bestämmer på grund av larmen i applikationen. Om det konstateras i samband med spårningen att du blivit utsatt för den smittade, kontaktar kommunens smittskyddsspårning och ger eventuellt en karantänföreskrift.

Om en studerande eller en medlem av personalen vid Konstuniversitetet konstateras med coronasmitta, följs anvisningar enligt följande:

 1. Helsingfors smittskyddsmyndighet spårar smittkedjan i samarbete med Konstuniversitetet och placerar i karantän de som blivit utsatta.
 2. Universitetet meddelar om coronasmittan och eventuell exponering per e-post och via universitetets intranät och webbplats. Eventuella medieförfrågningar styrs till kommunikation.
 3. Universitetet förhandlar med smittskyddsmyndigheterna och följer deras anvisningar.
 4. Konstuniversitet kan som försiktighetsåtgärd placera studerande och personal i 10 dagars distansundervisning och -arbete.

Om man konstaterar coronasmitta i ett evenemang som Konstuniversitetet organiserat, följs anvisningar enligt följande:

 1. Helsingfors smittskyddsmyndighet spårar smittkedjan i samarbete med Konstuniversitetet och placerar i karantän de som blivit utsatta.
 2. Universitetet meddelar om coronasmittan och eventuell exponering i universitetets medier. Eventuella medieförfrågningar styrs till kommunikation.
 3. Universitetet förhandlar med smittskyddsmyndigheterna och följer deras anvisningar.

Resor

 • Det är viktigt att gynna till exempel promenader eller cykling i stället för kollektivtrafiken när man kommer till campus.
 • Följ 10 dygns karantän efter att du återvänt från en utlandsresa.

Mer information