Konstuniversitetet inställer alla tillställningar och evenemang för allmänheten t.o.m. slutet av juni

Konstuniversitetet måste p.g.a. coronavirusepidemin inställa alla tillställningar och evenemang för allmänheten t.o.m. 30.6.2020.

Tidigare i mars Konstuniversitetet inställt alla tillställningar och allmänna evenemang till slutet av maj.

En del av inställda evenemang förflyttas till en senare tidpunkt eller de utförs digitalt. T.ex. Kuvan Kevät-utställningen för slutarbeten av Bildkonstakademistuderande förflyttas till hösten och ordnas preliminärt 10.10.–8.11.2020. Planering av Bildkonstakademins och Teaterhögskolans gemensammastudiehelhet Saari 2020 i skiftet av augusti och september fortsätter. Sibelius-Akademins sommarakademikurser är inställda från juni, och just nu utreds möjligheter att erbjuda vissa kursdelar på distans eller genom inspelningar.

Feel Helsinki-evenemanget ordnas inte heller i Musikhuset 13.6.2020. Vi betraktar hurdana möjligheter universitetet har att ordna evenemanget digitalt och utföra en del av det planerade programmet i samband med höstens evenemang.

Fast alla evenemang för allmänheten är inställda endast till slutet av juni, rekommenderar universitetet att enheterna som skall ordna internationella konferenser innan september skulle förflytta dem till 2021.

Också musikpedagogikens internationella ISME-konferens som hade planerats vid skiftet av juli och augusti kommer att inställas. Det officiella beslutet fattas av den internationella ISME-organisationen. Med det samma bedöms möjligheten att förflytta ISME-konferensen till sommaren 2021 i Helsingfors. Om ärenden gällande konferensavgifternas restitutioner och andra följder av inställandet informeras senare.

Konstuniversitetet har enligt dess beredskapsplan en beredskapsgrupp ledd av rektor Jari Perkiömäki. Vid beredskaper mot coronaviruset tillhör gruppen också prorektor Lauri Väkevä, ansvarig kommunikationschef Eveliina Olsson, ansvarig studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, ansvarig fastighetschef Antti Halm samt service- och personalchef Mikael Vänttinen. Gruppens sekreterare är arbetsskyddschef Jyri Pulkkinen. Rektorn har utnämnt som nya medlemmar i gruppen prorektor Jaana Erkkilä-Hill och chefsjurist Annakaisa Koskimäki. Eftersom internationella ärenden inte längre står i fokus i beredskapsgruppens arbete, fortsätter chef för Sibelius-Akademins internationella ärenden Tuovi Martinsen inte i gruppen.

Förfrågningar
Jari Perkiömäki
rektor
050 384 3454