Coronaviruset

Tidsenlig information om coronavirusets inverkan på Konstuniversitetet.

Senaste nyheter

Instruktioner

Anvisningar för Konstuniversitetets personal och studerande finns på intranät Artsi. Logga in med ditt uniarts-användarnamn för att läsa dem.

Universitetets coronajourhavare

Studerande och lärare, anmäl om ett positivt testresultat till universitetets coronajourhavare: