Konstuniversitetet inleder omställningsförhandlingar som berör hela personalen, man strävar efter att undvika uppsägningar

Förhandlingarna pågår åtminstone till slutet av maj. I omställningarna strävar man efter att undvika uppsägningar och utnyttja naturlig avgång, dvs. pensioneringar och låta bli att fylla de tjänster som blir lediga.

Konstuniversitetet inleder ekonomiska och produktionsmässiga omställningsförhandlingar som omfattar hela universitetet. Förhandlingarna omfattar hela Konstuniversitetets personal: cirka 1 300 personer.

Bakgrunden till omställningsförhandlingarna är att Konstuniversitetets kostnader redan i två års tid har varit större än intäkterna. Enligt prognoserna kommer situationen att fortsätta även i framtiden: både 2024 och 2025 uppvisar ett underskott på cirka 3 miljoner euro, trots att man redan har räknat med årliga uttag på över 2 miljoner euro från placeringsverksamheten. Även undervisnings- och kulturministeriets nya finansieringsmodell för universiteten verkar försämra Konstuniversitetets finansieringssituation ytterligare. Dessutom måste man i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö kunna trygga förnyelse och utveckling, vilket förutsätter att funktionerna granskas på nytt.

Konstuniversitetets styrelse beslutade godkänna underskottet i universitetets ekonomi för 2024–2027. För att täcka underskottet kan universitetets kapital och dess avkastning användas till ett belopp av högst 7,5 miljoner euro. Genom beslutet kan nödvändiga besparingar göras före utgången av 2028 genom att utnyttja naturlig avgång, till exempel pensioneringar och att låta bli att fylla de tjänster som blir lediga.

Behovet av minskning är högst 55 årsverken

Enligt en preliminär uppskattning är universitetets sparmål 2,5 miljoner euro före utgången av 2028.

Målet är att undvika uppsägningar. Detta förutsätter omorganisering av arbetet. Det kan också ske sådana väsentliga förändringar i enskilda personers arbetsuppgifter som förutsätter att den nuvarande tjänsten avslutas och att en ny tjänst erbjuds.

Besparingarna gäller såväl akademisk personal, dvs. undervisnings- och forskningspersonal och timlärare som servicepersonal, dvs. övrig expert- och stödpersonal. Kalkylmässigt innebär sparmålet en minskning på 55 årsverken, varav 25 årsverken preliminärt hänför sig till den akademiska personalen och 30 årsverken till servicepersonalen.

På grund av deltidsanställningar kan det sparmål som angetts som årsverken gälla flera personer. Behovet av att minska servicepersonalen med 30 årsverken kan gälla högst 55 personer. Dessutom kan det ske väsentliga ändringar i befattningsbeskrivningen för högst 100 arbetstagare. I fråga om akademisk personal kan det beräknade minskningsbehovet gälla högst 240 personer, varav 200 är timlärare. Dessutom kan det ske väsentliga ändringar i befattningsbeskrivningen för högst 50 arbetstagare som omfattas av totalarbetstidssystemet.

Mer information

Rektor Kaarlo Hildén