Taideyliopisto aloittaa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, irtisanomisia pyritään välttämään

Neuvottelut kestävät vähintään toukokuun loppuun asti. Muutoksessa pyritään välttämään irtisanomisia ja hyödyntämään luonnollista poistumaa eli eläköitymisiä ja vapautuvien tehtävien täyttämättä jättämisiä.

Taideyliopisto aloittaa koko yliopistoa koskevat taloudelliset ja tuotannolliset muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on koko Taideyliopiston henkilöstö: noin 1 300 henkilöä.

Muutosneuvottelujen taustalla on se, että Taideyliopiston kulut ovat jo kahden vuoden ajan olleet suuremmat kuin sen tulot. Ennusteiden mukaan tilanne jatkuu myös tulevaisuudessa: sekä vuosi 2024 että vuosi 2025 ovat molemmat noin 3 miljoonaa euroa alijäämäisiä siitä huolimatta, että niihin on jo laskettu yli 2 miljoonan euron vuosittaiset nostot sijoitustoiminnasta. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön uusi rahoitusmalli yliopistoille näyttää heikentävän Taideyliopiston rahoitustilannetta entisestään. Lisäksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on pystyttävä turvaamaan uusiutuminen ja kehittyminen, mikä edellyttää toimintojen uudelleentarkastelua.

Taideyliopiston hallitus päätti hyväksyä yliopiston talouden alijäämäisyyden vuosiksi 2024–2027. Alijäämän kattamiseen voidaan käyttää yliopiston pääomaa ja sen tuottoja enintään 7,5 miljoonaa euroa. Päätös mahdollistaa tarvittavien säästöjen toteuttamisen vuoden 2028 loppuun mennessä hyödyntämällä luonnollista poistumaa eli esimerkiksi eläköitymisiä ja vapautuvien tehtävien täyttämättä jättämistä.

Vähennystarve enintään 55 henkilötyövuotta

Alustavan arvion mukaan yliopiston säästötavoite on 2,5 miljoonaa euroa vuoden 2028 loppuun mennessä.

Tavoitteena on välttää irtisanomisia. Tämä edellyttää töiden uudelleenjärjestelyjä. Myös yksittäisten henkilöiden työtehtäviin saattaa tulla sellaisia olennaisia muutoksia, jotka edellyttävät nykyisen tehtävän päättämistä ja uuden tarjoamista.

Säästöt kohdistuvat sekä akateemiseen henkilöstöön eli opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja tuntiopettajiin että palveluhenkilöstöön eli muuhun asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Laskennallisesti säästötavoite tarkoittaa 55 henkilötyövuoden vähenemistä, joista alustavasti 25 henkilötyövuotta kohdistuu akateemiseen henkilöstöön ja 30 henkilötyövuotta palveluhenkilöstöön.

Osa-aikaisten työsuhteiden vuoksi henkilötyövuosina ilmoitettu säästötavoite saattaa kohdistua useampaan henkilöön. Palveluhenkilöstöön kohdistuva 30 henkilötyövuoden vähennystarve voi kohdistua enintään 55 henkilöön. Tämän lisäksi enintään 100 työntekijän tehtävänkuvaan voi tulla olennaisia muutoksia. Akateemisen henkilöstön osalta laskennallinen vähennystarve voi kohdistua enintään 240 henkilöön, joista 200 on tuntiopettajia. Tämän lisäksi enintään 50 kokonaistyöajan piirissä olevan työntekijän tehtävänkuvaan voi tulla olennaisia muutoksia.

Lisätietoa

Rehtori Kaarlo Hildén