Frågor och svar om coronaviruset

Läs våra svar på frågor angående koronaepidemin.

Uppdaterat 2.4. kl. 10.30.

Allmänt

Samlar Konstuniversitetet information om de som fått koronasmitta?

Nej. Hälsovårdspersonalen som hittar ett positivt testresultat ger patienten anvisningar om vem hen skall informera om saken.

KONSTUNIVERSITETETS LOKALERNA STÄNGS

Kan jag studera, öva eller arbeta i universitetslokaler när de är stängda 18.3.–13.5.2020?

Universitetslokalerna är stängda 18.3.–13.5.2020. Under denna tid är det inte möjligt att studera eller öva i universitetslokaler. Endast personer som behandlar specifikt preciserade uppgifter kan arbeta i universitetslokalerna. Man ska ha ett särskilt tillstånd för att sköta ärenden i lokalerna och man skall komma överens om avhämtningar på förhand med lokalernas vaktmästare.

Lokalernas bevakning ökas när lokalerna är tomma. Om en väktare måste eskortera ut en person som inte har tillstånd till att vistas i lokalerna, ansvarar den ifrågavarande personen för kostnaderna.

STUDIER

Jag är på utbyte i Konstuniversitetet men nu begär mitt hemuniversitet för mig att återkomma hem. Ordnar Konstuniversitetet möjlighet att utföra de kurser på distans som jag inte hinner slutföra?

Konstuniversitetet arrangerar en möjlighet till studier och handledning på distans alltid när det är möjligt. Vidare information om detta får du av din kurslärare.

Hur inverkar situationen med coronaviruset i undervisningens organisering, t.ex. lägerskola?

All undervisning vid universitetet som liknar lägerskola avbryts denna vår.

Hur tar man sig åt med instrument och andra medel som används kollektivt?

Det är inte möjligt att använda instrument som används kollektivt när universitetet är stängt 18.3.–13.5.2020.

Avbryts mitt studiestöd om jag inte avlägger tillräckligt kurser?

Om det har varit omöjligt att studera kan du kan fortfarande få studiestöd fast du inte skulle ha fått tillräckligt med studiepoäng. Maximitiden för studiestöd kan också förlängas.

Hur försäkrar man att studerandena behandlas likvärdigt när det gäller slutarbeten och -tentamen?

Vi strävar efter att studerandena behandlas likvärdigt också i en undantagssituation. Som studerande kan du kontakta din ämnesgrupp eller ditt utbildningsprogram för att få information om aktuella anvisningar och studieplanen angående din examens framskridande.

Kunde diplomuppföranden eller andra evenemang för lärdomsprov arrangeras för en begränsad publik?

Vi måste följa myndigheternas anvisningar som dikterar att man ska minska alla kontakter. Vi kan avgöra eventuella undantagsarrangemang när vi får specificerade anvisningar från myndigheterna.

Jag har ångest av osäkerhet orsakad av epidemin. Var får jag hjälp?

Konstuniversitetets studiepsykolog och läroanstaltspräst stöder studerande med studier och ärenden gällande studievälfärd. Läs mer Studiepsykologerna stöder dig i dina studier -sidan. Också Nyyti ry hjälper studerande.

INTRÄDESPROV

Hur inverkar korona på inträdesproven och deras tidtabell?

Finska universitet har tillsammans fattat beslutet att ordna urvalsproven till högskolor under våren. Konstuniversitetet strävar också till att förfara enligt gemensamma riktlinjer.

Kommer Ungdomsutbildningens inträdesprov att avlysas?

Ungdomsutbildningens inträdesprovsdagar flyttas till hösten.

BIBLIOTEKET

Kan man returnera böcker till biblioteket? Vad händer med utgående lån?

Konstuniversitetets bibliotekslokaler hör till universitetslokaler som är stängda 18.3.–13.5.2020. Under denna tidsperiod är det inte möjligt att returnera böcker eller annat material. Lånen går inte ut under den period som biblioteket är stängt på grund av coronavirusepidemin. 

Får jag förseningsavgifter om jag inte kan returnera mina lån?

Inga lån förfaller och det blir inga förseningsavgifter under tiden biblioteket är stängt p.g.a. coronavirusepidemin.

Kan jag förnya mina lån?

Biblioteket förlänger lånetiden till 13.5.2020. Lån kan förnyas på Finna.

Är det möjligt att returnera böcker till biblioteket?

Konstuniversitetets bibliotek hör till universitetslokaler som är stängda 18.3.–13.5.2020. Det är inte möjligt att returnera böcker eller annat material under denna tid.

Är det möjligt att på egen hand hämta tryckta noter eller böcker på biblioteket?

Man kommer inte in till biblioteket på egen hand. För tillfället är det inte möjligt att låna tryckt material.

Hur kommer jag åt elektroniskt material?

Är det möjligt att få bibliotekskort under tiden biblioteket är stängt?

Tyvärr är det inte möjligt att få bibliotekskort under tiden biblioteket är stängt.

Hur betalar jag mina förseningsavgifter?

Du kan betala förseningsavgifterna på Arsca.

Hur kan jag uträtta ärenden med personalen?

Man kan kontakta personalen via e-post: lib@uniarts.fi.

E-postadressen till biblioteksenheter:

  • Bildkonstakademins biblioteksenhet: lib.kuva@uniarts.fi   
  • Sibelius-Akademins biblioteksenhet: lib.siba@uniarts.fi   
  • Teaterhögskolans biblioteksenhet: lib.teak@uniarts.fi   
  • Kuopios biblioteksenhet: lib.sibk@uniarts.fi   
  • Bibliotekspersonalens kontaktuppgifter

EVENEMANG

Arrangeras vårens och sommarens föreställningar, konserter, utställningar och andra evenemang?

Alla Konstuniversitetets och akademiernas tillställningar och evenemang är inställda 16.3.–30.6.2020. En del av inställda evenemang förflyttas till en senare tidpunkt eller de utförs digitalt.

Fast alla evenemang för allmänheten är inställda till slutet av juni, rekommenderar universitetet att enheterna som skall ordna internationella konfenser innan september skulle förflytta dem till 2021.

ARBETE

Hur stämplas arbetstiden på distansarbete?

Servicepersonalen stämplar sin arbetstid också på distans vanligt i tidrapporteringssystem Promid genom att stämpla på distans eller på webben. När man börjat arbeta stämplar man sig in och när man slutar stämplar man sig ut. Om man håller en längre paus under dagen stämplar man sig ut, man kan använda sund förnuft.

Servicepersonalens flexibla arbetstid är lösare under pandemisituationen. Det är möjligt att rytmisera sitt arbete så att det bäst passar i det egna livet: det är möjligt att börja arbeta väldigt tidigt eller i fall man vill kan man också arbeta på kvällen. Arbete som förutsätter samarbete och det att man är anträffbar bör tajmas mellan 9–17 oberoende av flexibla arbetstider.

Kan jag flytta godkända årssemestrar?

Begärda och godkända årssemestrar kan flyttas fram ända till den 31.5.2020. Alla gamla semestrar som samlats i 2019 skall hållas före den 31.5.2020. Saldoledigheter kan hållas vanligt och man skall överenskomma om detta med sin chef.

Finns det ändringar angående att hålla saldoledighet?

Om en arbetstagare har samlat plussaldon och om arbetsläget tillåter det, uppmuntrar arbetsgivaren att använda det som saldoledighet 18.3.–13.5.2020. Kom överens med din chef på förhand om saldoledigheter.

Är timmarna för arbetstrivsel i bruk även i distansarbete?

Timmarna för arbetstrivsel är i bruk som vanligt.

Kan jag återkalla min semester om min semesterresa avlyses på grund av coronaviruset? Kan jag spara mina semesterdagar så att de inte går ut?

Ja.

Hur får jag min post?

Posten till Konstuniversitetet delas ut på fredagar till Musikhuset, Konstakademin, Teaterhögskolan samt till N- och R-huset. Posten till rektors kansli levereras till Musikhuset.

Om du förväntar brådskande eller kritisk post angående verksamheten, kontakta vaktmästarna för att komma överens om att hämta posten. Mer info på Artsi.

Kan jag hämta IT-verktyg som jar har på arbetsplatsen, såsom min mus eller skärm?

Personligaarbets- och studieverktyg skall hämtas så snabbt som möjligt från universitetslokalerna. Personliga arbetsverktyg skall hämtas så snart som möjligt från universitetslokalerna. Du skall komma överens om det med lokalens vaktmästare på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12.

En anställd får ta musen och tangentbordet med hem men skärmen får man inte ta med sig hem.

Kan jag fortfarande använda massagetjänster hos OloOk?

OloOk har öppet normalt och anställda får använda massagetjänster om man känner sig helt frisk, om man inte har rest inom de senaste två veckor och om man inte hör till riskgruppen.

Kan jag använda läkartjänster hos Mehiläinen även till icke-brådskande ärenden?

Mehiläinen betjänar konstuniversitetsanställda normalt.

Kan jag bli testad för corona på Mehiläinen?

Mehiläinen som ansvarar för Konstuniversitetets arbetshälsa utvidgar testning av coronavirusprov. Personalen har i fortsättningen möjlighet att bli testad p.g.a. en medicinsk bedömning som görs på distansmottagning via Mehiläinens Digiklinik. Bedömningen baserar sig på finska experter och WHO:s rekommendationer.

Distansarbete och coronasituationen bekymrar mig. Var får jag hjälp?

Du kan diskutera saken med din chef eller ta kontakt i Mehiläinen som har arbetspsykologer som står till förfogande och stöd. Du kan också kontakta läroanstaltsprästen Hanna Similä och komma överens om en diskussionstid på distans, hanna.simila@evl.fi, 050 533 1562.

RESOR

Hur annullerar jag min arbetsresa?

Om flygbolaget inte inställer ditt flyg skall du inställa den själv före resan. Anvisningar till detta hittar du här: Anvisningar för annullering av arbetsresor.

Vad händer med min lön om jag hamnar i karantän på arbetsresa i ett annat land?

Konstuniversitetet betalar lönen på karantäntiden och får respektive dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA. Konstuniversitetet betalar även dagpenningen. Karantäntiden är arbetstid och en symtomfri anställd förutsätts arbeta på distans såvitt det är möjligt.

Hur länge varar reseförbudet?

För tillfället gäller reseförbudet 12.3.–31.5.2020 Det är omöjligt att avgöra den slutliga varaktigheten för tillfället. Situationen bedöms kontinuerligt. Vi följer anvisningar som uppdateras av myndigheterna.

Vem tar hand om kostnaderna i fall man på grund av karantän måste boka fler hotellnätter eller extraflyg i ett land där reseförbudet inte är giltig?

Konstuniversitetet ersätter kostnaderna orsakade av ändrade researrangemang.

Vad betyder ”gäster från utlandet”, är t.ex. en musiker i en konsert en gäst?

Alla lärare, uppförare och andra gäster hör till denna grupp.

Arbets- och studieresor utomlands och från utlandet ställs in. Hur är det med studieresor i hemlandet?

Alla resor angående arbete och studier skall ställas in också i hemlandet.