Universitetets verksamhet återställs gradvis fr.o.m. 14.5, en arbetsgrupp planerar återställningen

Konstuniversitetets lokaler är stängda och närundervisningen är inställd till 13.5.2020. Verksamheten återställs ändå gradvis så att studier och arbete görs huvudsakligen på distans t.o.m. 31.7.2020. Vårens urval ordnas huvudsakligen elektroniskt som planerat.

Terassi, jonka penkillä makaa ihminen
Veikko Kähkönen

Verksamheten återställs behärskat, partiellt och gradvis så att studerandenas och personalens hälsa och trygghet inte komprimeras. Samlingar för över 10 personer är förbjudna till slutet av maj, fr.o.m. början av juni gäller samlingsbegränsningen över 50 personers tillställningar.

Konstuniversitetets ledningsgrupp för tjänsterna förbereder scenarion och verksamhetsmodeller. Till gruppen hör prorektorerna, akademiernas service- och personalcheferna samt cheferna för serviceområdena. Gruppen utreder med hurdana steg man kan börja slopa begränsningarna efter 14.5.2020.

– Först utreder vi möjligheter att öppna funktioner som är kritiska för framgång av studier. Samtidigt måste vi ta hand om trygghet vid studier och arbete. Vi informerar kollektivet genast när planerna framskrider, berättar rektor Jari Perkiömäki.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf har grundat en arbetsgrupp som förbereder gemensamma scenarion och riktlinjer för att återställa verksamheten i början av höstterminen. Konstuniversitetets representant i gruppen är arbetarskyddschef och beredskapsgruppens sekreterare Jyri Pulkkinen.

För tillfället är universitetslokalerna i regel stängda för studerande, medan personalen kan ansöka undantagstillstånd för att arbeta i lokalerna för att utföra uppgifter som är kritiska för universitetets verksamhet, en dag åt gången. Det är möjligt att arbeta i universitetslokaler med undantagstillstånd på vardagar kl. 9–16.

Man kan ansöka undantagstillstånd från beredskapsgruppen för:

  • att förbereda material för distansundervisning, om det är nödvändigt att arbeta på campus
  • att utföra nödvändiga arbetsuppgifter som har med studentantagning att göra
  • att utföra andra uppgifter som bedöms kritiska för universitetets verksamhet

Du kan hitta elektronisk blankett på Artsi.

Vidare information om förfarande av undantagstillståndet ges av enheternas service- och personalchefer samt personalchef Mikael Vänttinen (mikael.vanttinen@uniarts.fi).

Förfrågningar

Jari Perkiömäki
rektor
050 384 3454