Yliopiston toiminta avautuu asteittain 14.5. lähtien, ryhmä suunnittelemaan palautumista

Taideyliopiston tilat ovat suljettuna ja lähiopetus on keskeytetty 13.5.2020 saakka. Palaaminen normaaliin toimintaan tehdään asteittain kuitenkin niin, että opiskelu ja työnteko tapahtuvat pääasiassa etänä 31.7.2020 saakka. Kevään valintakokeet tullaan järjestämään suunnitelmien mukaan pääosin sähköisesti.

Terassi, jossa penkki, jolla ihminen makaa
Veikko Kähkönen

Toiminnan asteittainen avaaminen tapahtuu hallitusti, osittain ja vaiheittain siten, että opiskelijoiden ja henkilöstön terveys ja turvallisuus eivät vaarannu. Yli kymmenen hengen kokoontumisrajoitukset ovat voimassa toukokuun loppuun saakka, kesäkuun alusta lähtien kokoontumisrajoitukset koskevat yli 50 hengen tilaisuuksia.

Taideyliopiston toiminnan palauttamiseen liittyvien skenaarioiden ja toimintamallien valmistelusta vastaa yliopistossa palveluiden johtoryhmä, johon kuuluvat vararehtorit, akatemioiden palvelu- ja henkilöstöpäälliköt sekä palvelualueiden johtajat. Työryhmä selvittää, millaisin askelin rajoitusten purku on mahdollista 14.5.2020 jälkeen.

– Ensimmäisenä selvitämme mahdollisuuksia avata opintojen etenemisen kannalta kriittisiä toimintoja. Samalla meidän pitää kuitenkin huolehtia opiskelun ja työskentelyn turvallisuudesta. Tiedotamme yhteisöä heti, kun suunnitelmat etenevät, kertoo rehtori Jari Perkiömäki.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on asettanut ryhmän valmistelemaan yhteisiä skenaarioita ja linjauksia toiminnan palauttamiseen varautumiseksi syyslukukauden alusta alkaen. Taideyliopistosta ryhmän jäseneksi on nimetty työsuojelupäällikkö ja Taideyliopiston valmiusryhmän sihteeri Jyri Pulkkinen.

Toistaiseksi yliopiston tilat ovat pääsääntöisesti suljettu opiskelijoilta, henkilöstö voi hakea poikkeuslupaa yliopiston toiminnan kannalta kriittisten tehtävien suorittamiseksi yhdeksi päiväksi kerrallaan. Työskentely yliopiston tiloissa on mahdollista poikkeusluvan turvin arkipäivisin klo 9-16 välillä.

Valmiusryhmältä voi hakea poikkeuslupaa

  • etäopetusmateriaalien valmistelua varten, joka edellyttää paikan päällä työskentelyä 
  • opiskelijavalintoihin liittyvää välttämätöntä työskentelyä varten 
  • sekä muita yliopiston toiminnan kannalta kriittisiksi arvioitujen tehtävien hoitamista varten 

Poikkeuslupahakemus löytyy Artsista.

Poikkeuslupamenettelystä lisätietoja antavat yksiköiden palvelu- ja henkilöstöpäälliköt sekä henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen (mikael.vanttinen@uniarts.fi).

Lisätietoa

Jari Perkiömäki
rehtori 
050 384 3454