Coronavirusets effekter på Konstuniversitetet

Uppdaterat 2.4.2020 kl. 11.40.

Uppdaterat 2.4.2020 kl. 11.40  

Finlands regering har beslutat att begränsningsåtgärder gällande förskolepedagogik, undervisning och utbildning fortsätts med en månad. Detta betyder att Konstuniversitetets lokaler förblir stängda och undervisning vid Konstuniversitetet fortsätts på distans t.o.m. 13.5.2020. Konstuniversitetet är beredd att fortsätta undantagsarrangemang till slutet av terminen om begränsning av epidemin kräver det.

Inverkan på studier

 • Studerandena studerar på distans 18.3.–13.5.2020. 
 • Studerandenas passersedlar fungerar för tillfället inte.  

Inverkan på undervisningen

 • Lärarna undervisar på distans 18.3.–13.5.2020. 
 • Lärarna ansvarar för handledning angående studier för sina egna studeranden.  
 • Universitetslokalerna är stängda men läraren kan be om möjlighet att banda in undervisningsmaterial i universitetslokalerna via epost från beredskapsgruppen. Dekanerna ger vidare instruktioner för sina egna akademier.  

Inverkan på arbetet

 • Personalen arbetar på distans 18.3.–13.5.2020. 
 • Servicepersonalens flexibla arbetstid är lösare i denna undantagssituation. Det är möjligt att rytmisera sitt arbete så att det bäst passar i det egna livet: det är möjligt att börja arbeta väldigt tidigt eller i fall man vill kan man också arbeta på kvällen. Arbete som förutsätter samarbete och det att man är anträffbar bör tajmas mellan 9–17 oberoende av flexibla arbetstider.  
 • Alla årssemestrar från 2019 skall hållas före den 31.5.2020.  
 • Om en arbetstagare har plussaldon och om arbetsläget tillåter det, uppmuntrar arbetsgivaren att använda det som saldoledighet 18.3.–13.4.2020. Kom överens med din chef på förhand om saldoledigheter.  
 • Timmarna för arbetstrivsel är i bruk som vanligt. 
 • Endast servicepersonal som behandlar specifikt preciserade, kritiska uppgifter kan arbeta i universitetslokalerna. I dessa fall informerar chefen om detta. 
 • Personliga arbetsverktyg skall hämtas så snart som möjligt från universitetslokalerna. Du skall komma överens om det med lokalens på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12.  

Telefonnummer till vaktmästare:  

 • M-huset: 0294474401   
 • N- huset: 0294474403   
 • R- huset: 0294474404   
 • Kookos: 0400792007   
 • Elimägatan: 0294474406      
 • Personalens passersedlar avbryts för tillfället inte men universitetslokaler skall inte användas utan att avtala om det på förhand. 
 • En process för att byta it-apparater som gått sönder planeras.  

Inverkan på urvalsproven på våren 2020

 • Finska universitet har tillsammans fattat beslutet att ordna urvalsproven till högskolor under våren. Konstuniversitetet strävar också till att förfara enligt gemensamma riktlinjer och ger vidare anvisningar senare.  
 • Urvalsprovet till Sibelius-Akademins Ungdomsutbildning flyttas till hösten. 

Tillställningar, evenemang och möten

 • Alla Konstuniversitetets och akademiernas tillställningar och evenemang är inställda 16.3.–30.6.2020. En del av inställda evenemang förflyttas till en senare tidpunkt eller de utförs digitalt.
 • Fast alla evenemang för allmänheten är inställda till slutet av juni, rekommenderar universitetet att enheterna som skall ordna internationella konfenser innan september skulle förflytta dem till 2021. 
 • Gällande möten utnyttjas medel för distansmöten, såsom Teams och Skype. 

Resor

 • Alla resor utomlands återkallas t.o.m. den 31.5.2020. Universitetet uppmanar att undvika alla resor gällande arbete och studier, även i hemlandet.  

Anvisningar för chefer

 • Chefer skall försäkra verksamheten i sina arbetsgrupper enligt anvisningar. 
 • Speciellt chefer för servicepersonalen skall diskutera i sina arbetsgrupper om praktiken för att arbeta på distans samt praktiken då arbete på distans inte är möjligt eller andra ersättande arbetsuppgifter inte finns till. Vid behov kan en del service omsättas digitalt. Undantagssituationen ger möjlighet att fokusera på ärenden som i normala vardagen inte får tillräckligt tid, t.ex. utveckling av verksamheten.   

Beredskapsgrupp

 • Konstuniversitetet har en enligt dess beredskapsplan en beredskapsgrupp ledd av rektor Jari Perkiömäki. Med beredskaper mot coronaviruset tillhör gruppen också prorektor Lauri Väkevä, ansvarig kommunikationschef Eveliina Olsson, ansvarig studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, ansvarig fastighetschef Antti Halm, service- och personalchef Mikael Vänttinen, prorektor Jaana Erkkilä-Hill och ledande jurist Anna-Kaisa Koskimäki. 
 • Gruppens sekreterare är arbetsskyddschef Jyri Pulkkinen som ger vidare information om beredskapen för corona: jyri.pulkkinen@uniarts.fi, 050 5722 058. 

Situationen i Finland

Institutet för hälsa och välfärd THL följer och bedömer situationen I Finland. THL gör en riskbedömning varje dag, och uppdaterad information kan hittas på THL:s webbsida.  

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset, gör så här:

De mest allmänna symtomen enligt THL:s webbsida är feber, hosta och andnöd. Coronaviruset förekommer som en lindrig sjuka hos de flesta. Om du har feber, hosta, snuva, muskelsmärta stanna hemma tills symtomen har försvunnit. Sök dig till hälsovården endast om symtomen blir värre eller om de förlängs.  

Mehiläinen uppdaterar information om coronaviruset på deras webbsida.  

Coronavirusrådgivning till helsingforsbor: 09 310 10024. Numret betjänar på vardagar kl. 7–20.  

Personalen kan också kontakta digikliniken hos Mehiläinen eller kontakta Mehiläinen per telefon: 

 • Digikliniken 
 • OMA Työterveys betjänar på numret: 010 414 0777 
 • Därutöver kan du beställa tid på mottagning på numret: 010 414 0666 

Studeranden kan även kontakta SHVS:s e-tjänst Self eller ringa telefontjänsten: 

De symtom som nämns på THL:s webbsida är hosta, ont i halsen, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk. Coronaviruset förekommer som en lindrig sjuka hos de flesta. Om dina symtom är lindriga och om du inte hör till riskgruppen, ska du vila och stanna hemma tills symtomen försvinner. Om symtomen blir värre eller om de förlängs, sök dig till hälsovården enligt följande instruktioner:

Coronavirusrådgivning till helsingforsbor: 09 310 10024. Numret betjänar på vardagar kl. 7–20. Övriga tider kan man ringa 116 117. På webbsidan Omaolo.fi kan du göra en symtombedömning.

Personalen kan också kontakta digikliniken hos Mehiläinen eller kontakta Mehiläinen per telefon: 

 • Digikliniken 
 • OMA Työterveys betjänar på numret: 010 414 0777 
 • Därutöver kan du beställa tid på mottagning på numret: 010 414 0666 

Mehiläinen uppdaterar information om coronaviruset på deras webbsida. Ett coronavirustest görs om läkaren på Digikliniken eller infektionskliniken bedömer att patientens sjukdomsbild passar med infektion orsakad av covid-19.

Studeranden kan även kontakta SHVS:s e-tjänst Self eller ringa telefontjänsten: 

E-tjänsten Self och tidsbokning per telefon 

Länkar