Coronavirusets effekter på Konstuniversitetet

Artikeln uppdateras inte längre. Uppdaterad senast 8.5.2020 kl. 10.40.

Uppdaterat 8.5.2020 kl. 10.40 (uppdaterat ingress)

Konstuniversitetets lokaler är stängda och närundervisningen är inställd till 13.5.2020. Det är sannolikt att de nuvarande riktlinjerna kommer att gälla åtminstone fram till slutet av maj. Verksamheten återställs ändå gradvis så att studier och arbete görs huvudsakligen på distans t.o.m. 31.7.2020. Vårens urval ordnas huvudsakligen elektroniskt som planerat.

Inverkan på studier

 • Studerandena studerar på distans 18.3.–31.7.2020.
 • Studerandenas passersedlar fungerar för tillfället inte.

Inverkan på undervisningen

 • Lärarna undervisar på distans 18.3.–31.7.2020.
 • Lärarna ansvarar för handledning angående studier för sina egna studeranden.
 • Universitetslokalerna är stängda men läraren kan be om möjlighet att banda in undervisningsmaterial i universitetslokalerna via epost från beredskapsgruppen. Dekanerna ger vidare instruktioner för sina egna akademier.

Inverkan på arbetet

 • Personalen arbetar huvudsakligen på distans 18.3.–13.5.2020.
 • Servicepersonalens flexibla arbetstid är lösare i denna undantagssituation. Det är möjligt att rytmisera sitt arbete så att det bäst passar i det egna livet: det är möjligt att börja arbeta väldigt tidigt eller i fall man vill kan man också arbeta på kvällen. Arbete som förutsätter samarbete och det att man är anträffbar bör tajmas mellan 9–17 oberoende av flexibla arbetstider.
 • Alla årssemestrar från 2019 skall hållas före den 31.5.2020.
 • Om en arbetstagare har plussaldon och om arbetsläget tillåter det, uppmuntrar arbetsgivaren att använda det som saldoledighet 18.3.–31.7.2020. Kom överens med din chef på förhand om saldoledigheter.
 • Timmarna för arbetstrivsel är i bruk som vanligt.
 • Endast servicepersonal som behandlar specifikt preciserade, kritiska uppgifter kan arbeta i universitetslokalerna. I dessa fall informerar chefen om detta.
 • Personalens passersedlar avbryts för tillfället inte men universitetslokaler skall inte användas utan att avtala om det på förhand.
 • En process för att byta it-apparater som gått sönder planeras.

Att hämta arbetsredskap från universitetslokaler

Studerande och personal råddes att hämta sina personliga arbets- och studieredskap så snabbt som möjligt när universitetslokalerna stängdes 18.3.2020.

För att kunna hålla antalet människor i universitetslokalerna i minimum i enlighet med regionsförvaltningsverkets bestämmelse är det önskvärt att redskap inte skulle hämtas från universitetslokalerna om man inte absolut måste.

Om du måste hämta redskap ska du iaktta att du ska hämta dem ensam och du kan endast hämta redskap som du själv har möjlighet att flytta. Gällande större avhämtningar som förutsätter bärhjälp ska man be om ett särskilt tillstånd från beredskapsgruppen.

Nödvändiga redskap kan hämtas på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12 genom att på förhand komma överens om det med lokalens vaktmästare.

Telefonnummer till vaktmästare:

 • M-huset: 0294474401 
 • N-huset: 0294474403 
 • R-huset: 0294474404 
 • Kookos: 0400792007 
 • Elimägatan: 0294474406 

Undantagstillstånd för att arbeta i lokalerna

För tillfället är universitetslokalerna i regel stängda för studerande, medan personalen kan ansöka undantagstillstånd för att arbeta i lokalerna för att utföra uppgifter som är kritiska för universitetets verksamhet, en dag åt gången. Det är möjligt att arbeta i universitetslokaler med undantagstillstånd på vardagar kl. 9–16.

Man kan ansöka undantagstillstånd från beredskapsgruppen för:

 1. att förbereda material för distansundervisning, om det är nödvändigt att arbeta på campus
 2. att utföra nödvändiga arbetsuppgifter som har med studentantagning att göra
 3. att utföra andra uppgifter som bedöms kritiska för universitetets verksamhet

Undantagstillstånd ansöks genom att fylla i en elektronisk blankett, som finns på Artsi.

Vidare information om förfarande av undantagstillståndet ges av enheternas service- och personalchefer samt personalchef Mikael Vänttinen (mikael.vanttinen@uniarts.fi).

Undantagstillstånd för att arbeta i lokalerna

För tillfället är universitetslokalerna i regel stängda för studerande, medan personalen kan ansöka undantagstillstånd för att arbeta i lokalerna för att utföra uppgifter som är kritiska för universitetets verksamhet, en dag åt gången. Det är möjligt att arbeta i universitetslokaler med undantagstillstånd på vardagar kl. 9–16.

Man kan ansöka undantagstillstånd från beredskapsgruppen för:

 1. att förbereda material för distansundervisning, om det är nödvändigt att arbeta på campus
 2. att utföra nödvändiga arbetsuppgifter som har med studentantagning att göra
 3. att utföra andra uppgifter som bedöms kritiska för universitetets verksamhet

Undantagstillstånd ansöks genom att fylla i en elektronisk blankett, som finns på Artsi.

Vidare information om förfarande av undantagstillståndet ges av enheternas service- och personalchefer samt personalchef Mikael Vänttinen (mikael.vanttinen@uniarts.fi).

Inverkan på urvalsproven på våren 2020

 • Finska universitet har tillsammans fattat beslutet att ordna urvalsproven till högskolor under våren. Konstuniversitetet strävar också till att förfara enligt gemensamma riktlinjer och ger vidare anvisningar senare.
 • Urvalsprovet till Sibelius-Akademins Ungdomsutbildning flyttas till hösten.

Tillställningar, evenemang och möten

 • Alla Konstuniversitetets och akademiernas tillställningar och evenemang är inställda 16.3.–30.6.2020. En del av inställda evenemang förflyttas till en senare tidpunkt eller de utförs digitalt.
 • Fast alla evenemang för allmänheten är inställda till slutet av juni, rekommenderar universitetet att enheterna som skall ordna internationella konfenser innan september skulle förflytta dem till 2021.
 • Gällande möten utnyttjas medel för distansmöten, såsom Teams och Skype.

Resor

 • Alla resor utomlands återkallas t.o.m. den 31.5.2020. Universitetet uppmanar att undvika alla resor gällande arbete och studier, även i hemlandet.

Anvisningar för chefer

 • Chefer skall försäkra verksamheten i sina arbetsgrupper enligt anvisningar.
 • Speciellt chefer för servicepersonalen skall diskutera i sina arbetsgrupper om praktiken för att arbeta på distans samt praktiken då arbete på distans inte är möjligt eller andra ersättande arbetsuppgifter inte finns till. Vid behov kan en del service omsättas digitalt. Undantagssituationen ger möjlighet att fokusera på ärenden som i normala vardagen inte får tillräckligt tid, t.ex. utveckling av verksamheten.

Beredskapsgrupp

 • Konstuniversitetet har en enligt dess beredskapsplan en beredskapsgrupp ledd av rektor Jari Perkiömäki. Med beredskaper mot coronaviruset tillhör gruppen också prorektor Lauri Väkevä, ansvarig kommunikationschef Eveliina Olsson, ansvarig studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, ansvarig fastighetschef Antti Halm, service- och personalchef Mikael Vänttinen, prorektor Jaana Erkkilä-Hill och ledande jurist Anna-Kaisa Koskimäki.
 • Gruppens sekreterare är arbetsskyddschef Jyri Pulkkinen som ger vidare information om beredskapen för corona: jyri.pulkkinen@uniarts.fi, 050 5722 058.

Situationen i Finland

Institutet för hälsa och välfärd THL följer och bedömer situationen I Finland. THL gör en riskbedömning varje dag, och uppdaterad information kan hittas på THL:s webbsida.

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset, gör så här:

De mest allmänna symtomen enligt THL:s webbsida är feber, hosta och andnöd. Coronaviruset förekommer som en lindrig sjuka hos de flesta. Om du har feber, hosta, snuva, muskelsmärta stanna hemma tills symtomen har försvunnit. Sök dig till hälsovården endast om symtomen blir värre eller om de förlängs.

Mehiläinen uppdaterar information om coronaviruset på deras webbsida.

Coronavirusrådgivning till helsingforsbor: 09 310 10024. Numret betjänar på vardagar kl. 7–20.

Personalen kan också kontakta digikliniken hos Mehiläinen eller kontakta Mehiläinen per telefon:

 • Digikliniken
 • OMA Työterveys betjänar på numret: 010 414 0777
 • Därutöver kan du beställa tid på mottagning på numret: 010 414 0666

Studeranden kan även kontakta SHVS:s e-tjänst Self eller ringa telefontjänsten:

De symtom som nämns på THL:s webbsida är hosta, ont i halsen, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk. Coronaviruset förekommer som en lindrig sjuka hos de flesta. Om dina symtom är lindriga och om du inte hör till riskgruppen, ska du vila och stanna hemma tills symtomen försvinner. Om symtomen blir värre eller om de förlängs, sök dig till hälsovården enligt följande instruktioner:

Coronavirusrådgivning till helsingforsbor: 09 310 10024. Numret betjänar på vardagar kl. 7–20. Övriga tider kan man ringa 116 117. På webbsidan Omaolo.fi kan du göra en symtombedömning.

Länkar