Vanliga frågor om Teaterhögskolans urval

Har Konstuniversitetet kvoter för förstagångssökande?

Nej.

Kan jag få tilläggspoäng för skolvitsord, studentskrivningar eller konstdiplom?

Endast prestationen i urvalsprovet och eventuella förhandsuppgifter bedöms. Tidigare prestationer har ingen betydelse för bedömningen.

Kan jag söka till flera utbildningar under samma ansökningsomgång?

Konstuniversitetets utbildningar deltar i högskolornas gemensamma ansökan, 1:a omgången.
Du kan söka till utbildningarna via Studieinfo till högst sex olika utbildningar. Du behöver inte i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål. Du kan godkännas till alla utbildningar som din antagningsframgång räcker till. Kom ihåg att fastän du erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

Observera att det är inte möjligt att samma år söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram.

Måste jag delta i urvalsprovet i Finland, eller kan jag göra provet någon annanstans eller kompensera det på annat sätt?

Urvalsprovet måste göras på plats i Helsinfors, Finland. Undantag: Om urvalsproven för ansökningsmålet genomförs distans meddelas det i de utbildningsspecifika urvalsguiderna.

Finns det någon åldersgräns för att söka till grundutbildningen?

Nej. Det räcker att du har den grundläggande utbildning som krävs för behörighet.

Kostar det något att studera på eller att söka till Konstuniversitet?

Konstuniversitetet tar ut terminsavgifter av studerande från länder utanför Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz för sådan utbildning på engelska som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Läs mera om läsårsavgiften.

Alla studerande betalar dock en årsavgift till studentkåren (ca 70e) som berättigar till studeranderabatter. Utöver detta betalar alla också en hälsovårdsavgift (ca 70e), som berättigar dig att använda Studenternas hälsovårdsstiftelsens tjänster (SHVS erbjuder tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa).

Konstuniversitetet erbjuder inga bostäder eller kostnadsfria måltider utan de studerande måste själva stå för sina levnadskostnader.

Antar Konstuniversitetet överflyttande studerande från ett annat universitet?

Nej, Konstuniversitetet har ingen separat ansökningsprocess avsedd för överflyttande studerande. Alla ansöker om rätt att avlägga examen vid Konstuniversitetet genom högskolornas gemensamma ansökan. Läs mera om överflyttning från ett annat universitet.

Måste jag kunna finska för att söka till Teaterhögskolan?

Undervisningen vid Teaterhögskolan sker i huvudsak på finska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda finska och svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen sker dock på finska, och därmed är kunskaper i finska nödvändiga med undantag för svenska utbildningsprogrammet i skådespelarkonst eller magisterprogrammen på engelska.

Du bör visa att du har tillräckliga språkkunskaper inom utsatt tid med ett godkänt språkprov eller tidigare studier.

Kan jag skriva in mig som frånvarande första året?

Enligt universitetslagen kan en studerande under sitt första studieår anmäla sig som frånvarande under det berörda studieåret endast av lagstadgade skäl. Läs mera om anmälningen som frånvarande.