Usein kysyttyjä kysymyksiä Teatterikorkeakouluun hakemisesta

Onko Taideyliopistossa käytössä ensikertalaisten kiintiöt?

Ei ole.

Saanko lisäpisteitä kouluarvosanojen, ylioppilaskirjoitusten tai taidediplomien perusteella?

Vain valintakoesuoritus ja mahdolliset ennakkotehtävät arvioidaan, eli aiemmilla suorituksilla ei ole merkitystä sisäänpääsyn kannalta.

Voinko hakea useampaan kuin yhteen hakukohteeseen samana keväänä?

Taideyliopiston kaikkiin koulutuksiin haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Voit hakea samalla kertaa korkeintaan kuuteen eri koulutukseen. Tässä yhteishaussa sinun ei tarvitse asettaa koulutuksia mieluisuusjärjestykseen ja voit tulla hyväksytyksi niin moneen koulutukseen kuin mihin valintamenestyksesi riittää. Muistathan, että vaikka sinulle tarjottaisiin useampaa paikkaa syksyllä alkavista koulutuksista kevään yhteishauissa, voit ottaa vastaan vain yhden paikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Huomioi, että et kuitenkaan voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä 5-vuotiseen koulutukseen että 2-vuotisiin maisteriopintoihin.

Pitääkö minun osallistua valintakokeisiin Suomessa, vai voinko suorittaa tai korvata kokeen jotenkin?

Valintakokeisiin pitää osallistua paikan päällä Helsingissä, Suomessa (paitsi jos hakukohteen valintakokeet toteutetaan etänä, jolloin asiasta on mainittu koulutusohjelmakohtaisissa hakuohjeissa).

Onko peruskoulutukseen hakemiselle ikärajaa?

Ei ole. Riittää, että olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen.

Maksaako tutkinto-opiskelu?

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevilta englanninkielisessä koulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta lukuvuosimaksun. Muilta opiskelijoilta ei peritä lukuvuosimaksuja. Lisätietoa lukuvuosimaksusta.

Kaikki opiskelijat maksavat kuitenkin vuosittaisen ylioppilaskunnan jäsenmaksun (noin 70 euroa), joka oikeuttaa heidät opiskelija-alennuksiin. Kaikkien opiskelijoiden tulee myös maksaa lukuvuosittainen korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu (noin 70 euroa), joka oikeuttaa käyttämään Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja.

Taideyliopisto ei tarjoa asuntoja tai maksutonta ruokailua, vaan opiskelijoiden tulee itse huolehtia omista elinkustannuksistaan.

Otetaanko Taideyliopistoon siirto-opiskelijoita toisesta yliopistosta erillisen siirto-opiskeluväylän kautta?

Taideyliopistolla ei ole käytössä erillistä siirto-opiskelijahakua. Kaikki hakevat Taideyliopistoon tutkinnonsuoritusoikeutta korkeakoulujen yhteishaussa. Lisätietoa siirto-opiskelijahausta.

Pitääkö minun osata suomen kieltä, jotta voin hakea Teatterikorkeakouluun?

Pääosa opetuksesta Teatterikorkeakoulussa tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä, joten suomen kielen taito on välttämätön lukuun ottamatta ruotsinkielistä näyttelijäntaiteen koulutusohjelmaa tai maisteriohjelmia joiden opetuskieli on englanti.

Sinun tulee osoittaa hakiessasi opetuskielen mukainen kielitaito.

Voinko ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä vuonna?

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä. Lisätietoa poissaolevaksi ilmoittautumisesta.

Opiskelu muualla ei pätevä syy

Huomaa, että opiskelu muualla ei ole pätevä syy ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna.