Vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval

Sidan uppdaterad 31.10.2019

F: Har Konstuniversitetet kvoter för förstagångsansökningar?
S: Nej.

F: Kan jag få tilläggspoäng för skolvitsord, studentskrivningar eller konstdiplom?
S: Endast prestationen i urvalsprovet och eventuella förhandsuppgifter bedöms. Tidigare prestationer har ingen betydelse för bedömningen.

K: Kan jag söka till flera utbildningar under samma ansökningsomgång?
V: Konstuniversitetets utbildningar deltar i högskolornas gemensamma ansökan, 1:a omgången. Du kan söka till utbildningarna via Studieinfo till högst sex olika utbildningar. Du behöver inte i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål. Du kan godkännas till alla utbildningar som din antagningsframgång räcker till. Kom ihåg att fastän du erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

OBS! Det är inte möjligt att samma år söka både till den 2,5-åriga och till den 5,5-åriga utbildningen inom samma huvudämne eller huvudinstrument.

F: Måste jag delta i urvalsprovet i Finland, eller kan jag göra provet någon annanstans eller gottgöra det på annat sätt?
S: Urvalsprovet måste göras på plats i Finland. Undantag: Urvalsproven till några ansökningsområden görs per video och du behöver inte delta i de urvalsprov som anordnas på Sibelius-Akademin i Helsingfors. Om urvalsproven för ansökningsmålet genomförs som videoansökan, meddelas det i de utbildningsspecifika urvalskriterierna.

F: Finns det någon åldersgräns för att söka till grundutbildningen?
S: Nej. Det räcker att du har den grundläggande utbildning som krävs för behörighet.

F: Kostar det något att studera på eller att söka till Konstuniversitet?
S: Konstuniversitetet tar ut terminsavgifter av studerande från länder utanför Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz för sådan utbildning på engelska som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Läs mera.

Alla studerande betalar en årsavgift till studentkåren (ca 115e) som berättigar till studeranderabatter. Konstuniversitetet erbjuder inga bostäder eller kostnadsfria måltider utan de studerande måste själva stå för sina levnadsomkostnader.

F: Antar Konstuniversitetet överflyttande studerande från ett annat universitet?
S: Nej, Konstuniversitetet har ingen separat ansökningsprocess avsedd för överflyttande studerande. Alla ansöker om rätt att avlägga examen vid Konstuniversitetet genom högskolornas gemensamma ansökan. Läs mera.

F: Måste jag kunna finska för att söka till Sibelius-Akademin?
S: Finska eller svenska krävs av sökande till musikpedagogikutbildning. För att söka till övriga utbildningar räcker det med engelska. Du ska visa att du har tillräckliga språkkunskaper inom utsatt tid med ett godkänt språkprov eller tidigare studier.

F: Kan jag skriva in mig som frånvarande första året?
S: Enligt universitetslagen kan en studerande under sitt första studieår anmäla sig som frånvarande under det berörda studieåret endast av lagstadgade skäl. Läs mera.