Vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval

Sidan uppdaterad 23.1.2023.

Vanliga frågor angående urvalet

F: Har Konstuniversitetet kvoter för förstagångsansökningar?

S: Nej.

F: Kan jag få tilläggspoäng för skolvitsord, studentskrivningar eller konstdiplom?

S: Endast prestationen i urvalsprovet och eventuella förhandsuppgifter bedöms. Tidigare prestationer har ingen betydelse för bedömningen.

F: Kan jag söka till flera utbildningar under samma ansökningsomgång?

S: Konstuniversitetets utbildningar deltar i högskolornas gemensamma ansökan, 1:a omgången. Du kan söka till utbildningarna via Studieinfo till högst sex olika utbildningar. Du behöver inte i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål. Du kan godkännas till alla utbildningar som din antagningsframgång räcker till. Kom ihåg att fastän du erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

OBS! Det är inte möjligt att samma år söka både till den 2,5-åriga och till den 5,5-åriga utbildningen inom samma huvudämne eller huvudinstrument.

F: Finns det någon åldersgräns för att söka till grundutbildningen?

S: Nej. Det räcker att du har den grundläggande utbildning som krävs för behörighet.

F: Kostar det något att studera på eller att söka till Konstuniversitet?

S: Konstuniversitetet tar ut terminsavgifter av studerande från länder utanför Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz för sådan utbildning på engelska som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Läs mera om terminsavgifter.

Alla studerande betalar en årsavgift till studentkåren (ca 115e) som berättigar till studeranderabatter. Konstuniversitetet erbjuder inga bostäder eller kostnadsfria måltider utan de studerande måste själva stå för sina levnadsomkostnader.

F: Antar Konstuniversitetet överflyttande studerande från ett annat universitet?

S: Nej, Konstuniversitetet har ingen separat ansökningsprocess avsedd för överflyttande studerande. Alla ansöker om rätt att avlägga examen vid Konstuniversitetet genom högskolornas gemensamma ansökan. Läs mera om överfluttande studenter.

F: Måste jag kunna finska för att söka till Sibelius-Akademin?

S: Finska eller svenska krävs av sökande till musikpedagogikutbildning. För att söka till övriga utbildningar räcker det med engelska. Du ska visa att du har tillräckliga språkkunskaper inom utsatt tid med ett godkänt språkprov eller tidigare studier.

F: Kan jag skriva in mig som frånvarande första året?

S: Enligt universitetslagen kan en studerande under sitt första studieår anmäla sig som frånvarande under det berörda studieåret endast av lagstadgade skäl. Läs mera om frånvaron under det första studieåret.

F: Varifrån får jag information om studier vid Sibelius-Akademin?

S: Vänligen se a) utbildningsprogrammets egen presentationssida och b) studieguiden där du hittar kursbeskrivningarna (tyvärr bara på finska och engelska).

F: Kan man lämna in urvalsuppgifter med en länk till Dropbox, Google Drive eller en dylik molntjänst?

S: Nej. Vi godkänner endast inlämningssätt som nämns i anvisningarna. Tjänster där man kan editera filer efter sista inlämningsdagen accepteras inte.

Frågor om enstaka ansökningsmål

Musikteknologi

F: Det här är nämnd i urvalsguider: ”Portfolion ska innehålla minst en ljudinspelning eller en videoinspelning. Arbetsproven ska sammanställas till en fil som högst får innehålla material på 10 minuter.” Betyder det här att alla materialet måste vara i en fil (max 10 minuter), eller kan man lämnä in en fil för ljudinspelning (max 10 minuter) och en fil för videoinspelning (max 10 minuter)?

S: Alla materialet måste sammanställas till en fil (max 10 minuter).