Vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval

Sidan uppdaterad 9.5.2022

Vanliga frågor angående urvalet

F: Har Konstuniversitetet kvoter för förstagångsansökningar?

S: Nej.

F: Kan jag få tilläggspoäng för skolvitsord, studentskrivningar eller konstdiplom?

S: Endast prestationen i urvalsprovet och eventuella förhandsuppgifter bedöms. Tidigare prestationer har ingen betydelse för bedömningen.

F: Kan jag söka till flera utbildningar under samma ansökningsomgång?

S: Konstuniversitetets utbildningar deltar i högskolornas gemensamma ansökan, 1:a omgången. Du kan söka till utbildningarna via Studieinfo till högst sex olika utbildningar. Du behöver inte i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål. Du kan godkännas till alla utbildningar som din antagningsframgång räcker till. Kom ihåg att fastän du erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

OBS! Det är inte möjligt att samma år söka både till den 2,5-åriga och till den 5,5-åriga utbildningen inom samma huvudämne eller huvudinstrument.

F: Finns det någon åldersgräns för att söka till grundutbildningen?

S: Nej. Det räcker att du har den grundläggande utbildning som krävs för behörighet.

F: Kostar det något att studera på eller att söka till Konstuniversitet?

S: Konstuniversitetet tar ut terminsavgifter av studerande från länder utanför Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz för sådan utbildning på engelska som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Läs mera om terminsavgifter.

Alla studerande betalar en årsavgift till studentkåren (ca 115e) som berättigar till studeranderabatter. Konstuniversitetet erbjuder inga bostäder eller kostnadsfria måltider utan de studerande måste själva stå för sina levnadsomkostnader.

F: Antar Konstuniversitetet överflyttande studerande från ett annat universitet?

S: Nej, Konstuniversitetet har ingen separat ansökningsprocess avsedd för överflyttande studerande. Alla ansöker om rätt att avlägga examen vid Konstuniversitetet genom högskolornas gemensamma ansökan. Läs mera om överfluttande studenter.

F: Måste jag kunna finska för att söka till Sibelius-Akademin?

S: Finska eller svenska krävs av sökande till musikpedagogikutbildning. För att söka till övriga utbildningar räcker det med engelska. Du ska visa att du har tillräckliga språkkunskaper inom utsatt tid med ett godkänt språkprov eller tidigare studier.

F: Kan jag skriva in mig som frånvarande första året?

S: Enligt universitetslagen kan en studerande under sitt första studieår anmäla sig som frånvarande under det berörda studieåret endast av lagstadgade skäl. Läs mera om frånvaron under det första studieåret.

F: Varifrån får jag information om coronavirusepidemin i Finland?

S: Vänligen se sidor av Statsrådet.

F: Varifrån får jag information om studier vid Sibelius-Akademin?

S: Vänligen se a) utbildningsprogrammets egen presentationssida och b) studieguiden där du hittar kursbeskrivningarna (tyvärr bara på finska och engelska).

F: Kan man lämna in urvalsuppgifter med en länk till Dropbox, Google Drive eller en dylik molntjänst?

SV: Nej. Vi godkänner endast inlämningssätt som nämns i anvisningarna. Tjänster där man kan editera filer efter sista inlämningsdagen accepteras inte.

Blåsinstrument

F: Är det möjligt att spela in videoinspelningens olika delar vid olika tidpunkter i den första omgången av urvalsprovet i träblåsinstrument?

S: Nej, det är inte möjligt. Programmet ska framföras utan avbrott och i en tagning.

Dirigering

F: Är det möjligt att innehålla i orkesterlednings ledningsprovet (förhandsuppgift) material med olika sammansättningar och från olika evenemanget?

S: Ja, det är möjligt. Alla avsnitt måste ändå följa reglerna som är nämnd i urvalskriterierna.

Komposition och musikteori

F: Om den sökandes huvudinstrument är annat än piano, får spelprovet ackompanjeras på piano?

S: Ja, spelprovet kan ackompanjeras på piano.

Musikpedagogik

F: Man kan anmäla högst tre instrument och stilriktningar i ansökningsblanketten för musikpedagogik. Piano och sång är obligatoriska instrument för alla. Kan piano eller sång väljas som instrument två gånger (exempelvis 1. piano, klassisk, 2. sång, folkmusik, 3. piano, fritt ackompanjemang)?

S: Nej – var och ett instrument kan väljas bara en gång med en stilriktning.

F: Får man i första omgångens tredje del använda en looper?

S: Ja, det är tillåtet att använda en looper i den tredje delen om man redan har gett det obligatoriska spelprovet på piano i del 1 eller 2.

F: Kan man i urvalets andra omgång uppföra två avsnitt av ett verk i stället för hela stycken?

S: Ja, också avsnitt godkänns.

F: Vilken är nivån på prima vista-uppgiften i den andra omgången?

S: I prima vista-uppgiften bedöms grundläggande färdigheter i notläsning (bl.a. puls, rytm, gestaltningsförmåga i melodilinjer, beaktande av förtecken och harmonistrukturer medan man iakttar stilarterna hos olika instrument).

F: Är det tillåtet i musikpedagogik videoinspelningar att kombinera flera olika videor parallellt i samma bildruta?

S: Nej – varje avsnitt av videoinspelningen (första omgången) eller enskild komposition (andra omgången) skall spelas in i en enda tagning som ett liveframträdande.

F: Får man ha artikeln eller anteckningar med i essäprov?

S: Nej.

Stråkar

F: I urvalsprovet för magisterutbildningen i violin måste den sökande utföra en kapris av Paganini i den första och andra omgången. Måste kaprisen vara olika i båda omgångarna, eller kan kaprisen vara densamma?

S: Kaprisen kan vara densamma i båda omgångarna, men sökanden kan spela en olika kapris i varje omgång om hen vill.

F: Kan man spela i urvalsprovet (2,5- eller 5,5-årig utbildning i cello, 5,5-årig utbildning i kontrabas) en sats av konsert/sonat som ett valfritt verk?

S: Ja, det är möjligt. Ett enskilt valfritt verk kan vara en sats av konsert/sonat eller en hel konsert/sonat. Sökanden kan välja.