Usein kysyttyjä kysymyksiä Sibelius-Akatemiaan hakemisesta

Päivitetty 2.3.2021

Yleisiä kysymyksiä hakemiseen liittyen

K: Onko Taideyliopistossa käytössä ensikertalaisten kiintiöt?

V: Ei ole.

K: Saanko lisäpisteitä kouluarvosanojen, ylioppilaskirjoitusten tai taidediplomien perusteella?

V: Vain valintakoesuoritus ja mahdolliset ennakkotehtävät arvioidaan, eli aiemmilla suorituksilla ei ole merkitystä sisäänpääsyn kannalta.

K: Voinko hakea useampaan kuin yhteen hakukohteeseen samana keväänä?

V: Taideyliopiston kaikkiin koulutuksiin haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Voit hakea samalla kertaa korkeintaan kuuteen eri koulutukseen. Tässä yhteishaussa sinun ei tarvitse asettaa koulutuksia mieluisuusjärjestykseen ja voit tulla hyväksytyksi niin moneen koulutukseen kuin mihin valintamenestyksesi riittää. Muistathan, että vaikka sinulle tarjottaisiin useampaa paikkaa syksyllä alkavista koulutuksista kevään yhteishauissa, voit ottaa vastaan vain yhden paikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

HUOM! Et kuitenkaan voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman, pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen.

K: Pitääkö minun osallistua valintakokeisiin Suomessa, vai voinko suorittaa tai korvata kokeen jotenkin?

V: Valintakokeisiin pitää osallistua paikan päällä Helsingissä (paitsi jos hakukohteen valintakokeet toteutetaan videohakuna, jolloin asiasta on mainittu koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa).

K: Onko peruskoulutukseen hakemiselle ikärajaa?

V: Ei ole. Riittää, että olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen.

K: Maksaako tutkinto-opiskelu?

V: Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevilta englanninkielisessä koulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta lukuvuosimaksun. Muilta opiskelijoilta ei peritä lukuvuosimaksuja. Lue lisää lukukausimaksuista ja apurahoista.

Opiskelijat maksavat kuitenkin myös vuosittaisen ylioppilaskunnan jäsenmaksun (n. 115e), joka oikeuttaa heidät opiskelija-alennuksiin. Taideyliopisto ei tarjoa asuntoja tai maksutonta ruokailua, vaan opiskelijoiden tulee itse huolehtia omista elinkustannuksistaan.

K: Otetaanko Taideyliopistoon siirto-opiskelijoita toisesta yliopistosta erillisen siirto-opiskeluväylän kautta?

V: Taideyliopistolla ei ole käytössä erillistä siirto-opiskelijahakua. Kaikki hakevat Taideyliopistoon tutkinnonsuoritusoikeutta korkeakoulujen yhteishaussa. Lue lisää siirto-opiskelijahausta.

K: Pitääkö minun osata suomen kieltä, jotta voin hakea Sibelius-Akatemiaan?

V: Suomen tai ruotsin kielen taito vaaditaan musiikkikasvatuksen koulutuksen hakijoilta. Muiden koulutusten osalta hakeminen onnistuu myös englanniksi. Sinun tulee osoittaa hakiessasi opetuskielen mukainen kielitaito.

K: Voinko ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä vuonna?

V: Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä. Lue lisää poissaoloista ensimmäisenä opiskeluvuotena.
HUOM! Opiskelu muualla ei ole pätevä syy ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna.

K: Mistä saan tietoa koronatilanteesta Suomessa?

V: Saat tietoa esimerkiksi valtioneuvoston verkkosivuilta.

K: Mistä saan lisätietoa opiskelusta Sibelius-Akatemiassa?

V: Katso a) koulutusohjelmien omat esittelysivut ja b) opinto-opas, josta löydät kurssikuvaukset.

K: Voinko palauttaa valintakoetehtäviä toimittamalla linkin Dropboxiin, Google Driveen tai vastaavaan pilvipalveluun?

V: Et voi. Hyväksymme ainoastaan ohjeissamme mainitut palautustavat. Palveluja, joissa tiedostoja voi editoida palautusajan päätyttyä, ei hyväksytä.

Jazz

2,5-vuotinen maisteriohjelma

K: Voivatko jazzin lauluopintoihin hakevat esittää valintakokeessa minkä tahansa instrumentin soolotranskription? Voinko esittää laulun eri sävellajista kuin alkuperäinen teos?

V: Jazzin lauluopintoihin hakevat voivat esittää minkä vain instrumentin soolotranskription. Laulun voi esittää eri sävellajista kuin originaali.

Kirkkomusiikki

K: Saako ensimmäisen vaiheen urkuteoksissa olla mukana toinen henkilö kääntämässä sivuja ja vaihtamassa äänikertoja? 

V: Kyllä saa.

Lyömäsoittimet

K: Voiko valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa soittaa yhdellä soittimella useamman kuin yhden teoksen, jos niiden yhteiskesto on määritelty n. 5 minuuttia?

V: Kyllä voi.

Musiikin johtaminen

Orkesterinjohto

K: Voiko valintakokeen ensimmäisen vaiheen johtamisnäytteessä käytetty kieli olla joku muu kuin suomi, ruotsi tai englanti?

V: Kyllä voi. Voit lisätä videoon tekstityksen, jos se on mahdollista.

Musiikkikasvatus

K: Voiko valintakokeiden 2. vaiheen videotallenteissa esittää instrumentillaan kaksi katkelmaa kokonaisten kappaleiden sijaan?

V: Kyllä voi. Myös katkelmat hyväksytään.

K: Mitä tyylilajia valintakokeen solfa ja prima vista -tehtävät mukailevat?

V: Valintakokeen prima vista -tehtävästä on tulossa erikseen tarkempi ohje. Voit suorittaa prima vista -tehtävän yhdellä hakulomakkeessa valitsemistasi instrumenteista ja tyylisuunnista (esimerkiksi pianolla pop/jazz-tyylillä).

K: Musiikkikasvatuksen hakulomakkeessa voi ilmoittaa maksimissaan kolme instrumenttia tyylisuuntineen. Piano ja laulu ovat kaikille pakollisia instrumentteja. Voiko pianon tai laulun ilmoittaa instrumentiksi kahdesti (esimerkiksi 1. piano, klassinen, 2. laulu, kansanmusiikki, 3. piano, vapaa säestys)?

V: Ei voi – kunkin instrumentin voi ilmoittaa vain kerran, yhdellä tyylisuunnalla.

K: Voiko urut olla kolmas hakuinstrumentti pianon ja laulun lisäksi musiikkikasvatuksen valintakokeissa? Valintaoppaassa ei mainittu urkuja toisen vaiheen ohjeistuksessa muiden klassisten instrumenttien listassa. 

V: Kyllä, uruilla voi hakea. Valintaoppaaseen on lisätty nyt myös urut toisen vaiheen ohjeistukseen muiden klassisten instrumenttien listaan. 

K: Saako ensimmäisen vaiheen vapaavalintaisessa osiossa (3.) käyttää loopperia?

V: Kyllä, loopperin käyttö vapaavalintaisessa osiossa on sallittu, jos olet jo antanut pakollisen näytteen pianonsoittotaidoistasi 1. tai 2. osiossa.

Musiikkiteknologia

K: Valintaperusteissa todetaan portfolion sisällöstä seuraavasti: ”Portfolion tulee sisältää äänite, videotallenne ja/tai muu hyper- tai multimediadokumentti.” Miten tämä tulkitaan?

V: Portfolio voi koostua yhdestä tai useammasta valintaperusteissa mainitusta teostyypistä. Kaikki näiden eri kombinaatiot ovat sallittuja.

K: Hakulomakkeella pyydetään ilmoittamaan soittonäytteen instrumentti ja tyylisuunta. Voiko soittonäytteen antaa kahdella eri instrumentilla niin, ettei näytteen pituus ylitä 10 minuutin aikarajaa?

V: Kyllä voi.

K: Painotetaanko opinnoissa jotakin tiettyä tyylisuuntaa eli onko hakuprosessissa väliä sillä, onko soittonäyte klassista vai rytmimusiikkia?

V: Ei ole väliä. Kaikki tyylit ovat tervetulleita.

Piano

K: Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa tulee soittaa ”nopea ja hidastempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista”. Saako nämä osat nauhoittaa erillisillä otoilla?

V: Kyllä, voit nauhoittaa nopean ja hidastempoisen osan wieniläisklassisesta sonaatista erillisillä otoilla.

Puhaltimet

Puupuhaltimet

K: Voiko valintakokeiden videotallenteissa käytettävä pianosäestys tulla nauhalta, kunhan video muuten on ohjeiden mukainen?

V: Ei voi. Säestyksen soittaminen nauhalta ei ole sallittua.

Vaskipuhaltimet

K: Valintaperusteissa vaaditaan nauhoittamaan seuraava tehtävä: “Lyhyt esittely (3-5min), jossa kerrot omasta opiskelutaustastasi, motivaatiostasi ja tavoitteistasi muusikkona. Esittelyssä käytetyn kielen tulee olla suomi tai englanti.” Täytyykö tämä esittely nauhoittaa samalla otolla soittonäytteiden kanssa? 

V: Ei tarvitse. Voit nauhoittaa esittelyn erillisellä otolla. 

Nuorisokoulutus

K: Millä perusteilla nuorisokoulutukseen valitaan uusia opiskelijoita?

V: Nuorisokoulutuksen opiskelijaksi valitaan hakijoita, joilla valintakoelautakunta arvioi valintakokeissa osoitettujen suoritusten ja mahdollisten muiden (esimerkiksi ennakkotehtävät) tehtävien perusteella olevan kykyä ja motivaatio hankkia musiikin korkeakouluopinnoissa tarvittavat valmiudet.

Taideyliopiston hallituksen päätöksen mukaan nuorisokoulutuksen opiskelijamäärä on noin 100. Tästä syystä nuorisokoulutukseen voidaan vuosittain valita uusia opiskelijoita vain sen verran kuin paikkoja vapautuu. Pääaine- ja pääinstrumenttikohtaisiin valittavien määriin vaikuttaa nuorisokoulutuksessa parhaillaan opiskelevien opiskelijoiden pääaine- ja pääinstrumenttikohtainen jakauma.