Usein kysyttyjä kysymyksiä Sibelius-Akatemiaan hakemisesta

Päivitetty 9.5.2022

Yleisiä kysymyksiä hakemiseen liittyen

K: Onko Taideyliopistossa käytössä ensikertalaisten kiintiöt?

V: Ei ole.

K: Saanko lisäpisteitä kouluarvosanojen, ylioppilaskirjoitusten tai taidediplomien perusteella?

V: Vain valintakoesuoritus ja mahdolliset ennakkotehtävät arvioidaan, eli aiemmilla suorituksilla ei ole merkitystä sisäänpääsyn kannalta.

K: Voinko hakea useampaan kuin yhteen hakukohteeseen samana keväänä?

V: Taideyliopiston kaikkiin koulutuksiin haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Voit hakea samalla kertaa korkeintaan kuuteen eri koulutukseen. Tässä yhteishaussa sinun ei tarvitse asettaa koulutuksia mieluisuusjärjestykseen ja voit tulla hyväksytyksi niin moneen koulutukseen kuin mihin valintamenestyksesi riittää. Muistathan, että vaikka sinulle tarjottaisiin useampaa paikkaa syksyllä alkavista koulutuksista kevään yhteishauissa, voit ottaa vastaan vain yhden paikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

HUOM! Et kuitenkaan voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman, pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen.

K: Onko peruskoulutukseen hakemiselle ikärajaa?

V: Ei ole. Riittää, että olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen.

K: Maksaako tutkinto-opiskelu?

V: Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevilta englanninkielisessä koulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta lukuvuosimaksun. Muilta opiskelijoilta ei peritä lukuvuosimaksuja. Lue lisää lukukausimaksuista ja apurahoista.

Opiskelijat maksavat kuitenkin myös vuosittaisen ylioppilaskunnan jäsenmaksun (n. 115€), joka oikeuttaa heidät opiskelija-alennuksiin. Taideyliopisto ei tarjoa asuntoja tai maksutonta ruokailua, vaan opiskelijoiden tulee itse huolehtia omista elinkustannuksistaan.

K: Otetaanko Taideyliopistoon siirto-opiskelijoita toisesta yliopistosta erillisen siirto-opiskeluväylän kautta?

V: Taideyliopistolla ei ole käytössä erillistä siirto-opiskelijahakua. Kaikki hakevat Taideyliopistoon tutkinnonsuoritusoikeutta korkeakoulujen yhteishaussa. Lue lisää siirto-opiskelijahausta.

K: Pitääkö minun osata suomen kieltä, jotta voin hakea Sibelius-Akatemiaan?

V: Suomen tai ruotsin kielen taito vaaditaan musiikkikasvatuksen koulutuksen hakijoilta. Muiden koulutusten osalta hakeminen onnistuu myös englanniksi. Sinun tulee osoittaa hakiessasi opetuskielen mukainen kielitaito.

K: Voinko ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä vuonna?

V: Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä. Lue lisää poissaoloista ensimmäisenä opiskeluvuotena.
HUOM! Opiskelu muualla ei ole pätevä syy ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna.

K: Mistä saan tietoa koronatilanteesta Suomessa?

V: Saat tietoa esimerkiksi valtioneuvoston verkkosivuilta.

K: Mistä saan lisätietoa opiskelusta Sibelius-Akatemiassa?

V: Katso a) koulutusohjelmien omat esittelysivut ja b) opinto-opas, josta löydät kurssikuvaukset.

K: Voinko palauttaa valintakoetehtäviä toimittamalla linkin Dropboxiin, Google Driveen tai vastaavaan pilvipalveluun?

V: Et voi. Hyväksymme ainoastaan ohjeissamme mainitut palautustavat. Palveluja, joissa tiedostoja voi editoida palautusajan päätyttyä, ei hyväksytä.

Jouset

K: Hakijan tulee soittaa viulun maisterikoulutuksen valintakokeessa Paganinin kapriisi sekä ensimmäisessä että toisessa vaiheessa. Tuleeko ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa soittaa eri kapriisi Paganinilta, vai saako kapriisi olla sama?

V: Kapriisi saa olla molemmissa vaiheissa sama, mutta hakija saa halutessaan soittaa eri vaiheissa myös eri kapriisit.

K: Voiko sellon (2,5- tai 5,5-vuotinen koulutus) tai kontrabasson (5,5-vuotinen koulutus) vapaavalintaisissa tehtävissä soittaa konserton tai sonaatin yhden osan vapaavalintaisena teoksena?

V: Kyllä voi. Yhdeksi vapaavalintaiseksi teokseksi voidaan laskea koko konsertto/sonaatti tai yksi konserton/sonaatin osa. Hakija saa valita.

Musiikin johtaminen

K: Saako hakija sisällyttää orkesterinjohdon johtamisnäytteeseen (ennakkotehtävä) katkelmia eri kokoonpanoista ja tilaisuuksista?

V: Kyllä. Huomioithan kuitenkin, että katkelmien tulee noudattaa valintaperusteissa annettuja ohjeita.

Musiikkikasvatus

K: Musiikkikasvatuksen hakulomakkeessa voi ilmoittaa maksimissaan kolme instrumenttia tyylisuuntineen. Piano ja laulu ovat kaikille pakollisia instrumentteja. Voiko pianon tai laulun ilmoittaa instrumentiksi kahdesti (esimerkiksi 1. piano, klassinen, 2. laulu, kansanmusiikki, 3. piano, vapaa säestys)?

V: Ei voi – kunkin instrumentin voi ilmoittaa vain kerran, yhdellä tyylisuunnalla.

K: Saako ensimmäisen vaiheen 3. osiossa käyttää loopperia?

V: Kyllä, loopperin käyttö 3. osiossa on sallittu, jos olet jo antanut pakollisen näytteen pianonsoittotaidoistasi 1. tai 2. osiossa.

K: Voiko valintakokeiden 2. vaiheen videotallenteissa esittää instrumentillaan kaksi katkelmaa kokonaisten kappaleiden sijaan?

V: Kyllä voi. Myös katkelmat hyväksytään.

K: Minkä tasoinen on toiseen vaiheeseen kuuluva prima vista -tehtävä?

V: Prima vista -tehtävässä arvioidaan hakijan nuotinluvun perustason valmiuksia (mm. pulssia, rytmiä, melodialinjojen hahmotusta, etumerkintöjen huomioimista ja harmoniarakenteita eri instrumenttien tyylipiirteet huomioiden).

K: Onko musiikkikasvatuksen videotallenteissa sallittua yhdistää monta eri videota rinnakkain samaan ruutuun?

V: Ei – jokaisen tallenteen osion (1. vaihe) tai yksittäisen sävellyksen (2. vaihe) tulee olla elävä esitys, joka on kuvattu yksittäisellä otolla.

K: Saako esseekokeessa olla aineistoartikkeli tai muistiinpanot esillä?

V: Ei saa.

Puhaltimet

K: Saako puupuhaltimien valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa kuvata videotallenteella esitettävät kappaleet eri ottoina?

V: Ei saa. Koko ohjelma on soitettava yhtäjaksoisesti ja samalla otolla.

Sävellys ja musiikinteoria

K: Mikäli hakijan pääinstrumentti on muu kuin piano, saako soittonäytteessä olla pianosäestys?

V: Kyllä, soittonäytteessä saa olla pianosäestys.