Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Mitä sinun pitää tehdä, jos haluat ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Yliopistolain (39 §) mukaan uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuotenaan ainoastaan seuraavista syistä:

 • hän suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
 • hän tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
 • hän on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolo-oikeutta haetaan kirjallisesti yliopistolta vuosittain vahvistettavaan määräaikaan mennessä.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), opiskelija voi halutessaan ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi Hän voi myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka lapsen syntymän tai adoption yhteydessä pidettävästä vapaasta. Huomaathan, että mikäli olet toisen lukukauden poissa ilman yllä mainittua syytä, se lasketaan osaksi opiskeluaikaa. Voit lukea lisää opiskeluoikeudesta ja opiskeluajoista täältä: https://opiskelija.uniarts.fi/yleistieto/opiskeluoikeus/#opintoaikojen-rajaukset

Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisensa tai ilmoittautuu ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta ei toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa (poistetaan kirjoilta). Jos hän haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa, hänen tulee hakea korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn

 • Jos suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:
  • Palvelukseenastumismääräys
 • Jos olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla lapsen syntymän tai adoption yhteydessä:
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • Muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • Jos olet oman sairauden tai vamman vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi:
  • Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen silloin, kun opiskeluoikeus astuu voimaan.
  • Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Otathan yhteyttä hakijapalveluihin, mikäli sinulla on kysyttävää.