Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Mitä sinun pitää tehdä, jos haluat ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Yliopistolain (39 §) mukaan uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuotenaan ainoastaan seuraavista syistä:

  • hän suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • hän on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • hän on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolo-oikeutta haetaan kirjallisesti yliopistolta vuosittain vahvistettavaan määräaikaan mennessä.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), opiskelija voi halutessaan ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Hän voi myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Jos opiskelija ilmoittautuu ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta ei toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa (poistetaan kirjoilta). Jos hän haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa, hänen tulee hakea korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.