Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Taideyliopistolla ei ole käytössä erillistä siirto-opiskelijahakua. Voit hakea ensimmäisen tutkintosi jälkeen suoraan maisteriopintoihin.

Toisessa yliopistossa taidealoja opiskelevat ja Taideyliopistoon siirtymistä suunnittelevat hakevat tutkinnonsuoritusoikeutta Taideyliopiston akatemioihin muiden hakijoiden kanssa korkeakoulujen yhteishaussa. Taideyliopistolla ei ole käytössä erillistä siirto-opiskelijahakua, koska taidealoilla on tarjolla valtakunnallisesti vain vähän aitoja siirtomahdollisuuksia alan sisällä tai soveltuvilta lähialoilta.

Taideyliopisto suosittelee, että toisessa korkeakoulussa jo opiskelevat suorittaisivat ensin aloittamansa korkeakoulututkinnon valmiiksi ja hakisivat sen jälkeen Taideyliopiston maisterivaiheen opintoihin. Tämä on opiskelijan opintopolun kannalta luonnollinen alan tai opiskelupaikan vaihdon ajankohta. Maisterivaiheen hakukelpoisuuteen voidaan hyväksyä monenlaisia alempia korkeakoulututkintoja.

Mikäli hakija valitaan Taideyliopistoon tutkinto-opiskelijaksi ja hänellä on jo aiempia korkeakouluopintoja suomalaisesta tai ulkomaisesta korkeakoulusta, aiemmat opinnot tulee ottaa puheeksi heti opiskelun alussa ja opiskelijan tulee hakea opinnoilleen hyväksilukemista (ahotointi eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Opiskelijan tulee voida hyödyntää aiempaa osaamistaan ja korvata pakollisia suorituksia tai sisällyttää muita soveltuvia opintoja tutkintoonsa mahdollisimman täysimääräisesti Taideyliopistossa ja siten nopeuttaa opiskelua. Taideyliopiston tutkinnon opinnoista, mukaan lukien opinnäyte ja kypsyysnäyte, vähintään puolet on suoritettava Taideyliopistossa. Taideyliopistossa suoritettavaan korkeakoulututkintoon voidaan hyväksilukea opintoja myös aiemmin suoritetuista korkeakoulututkinnoista.